kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznychKonwersatoriumLaboratoriumPraktykiSeminariumWFWykład
ALGEBRA 1 30 godz. 30 godz.
Algebra 2 30 godz. 30 godz.
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH 30 godz. 30 godz.
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 45 godz. 45 godz.
Analiza matematyczna 2 45 godz. 60 godz.
Analiza matematyczna 3 45 godz. 45 godz.
BAZY DANYCH 30 godz. 15 godz.
Bazy DANYCH 45 godz.
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 15 godz.
Classical field theory 30 godz. 30 godz.
Cztery z sześciu wykładów:

Theory of elementary particles

General relavity and gravitation

Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 2

120 godz. 120 godz.
DODATKOWY DO WYBORU 30 godz.
Dwa z czterech wykładów:

Quantum electrodynamics

Classical field theory

Contemporary problems in condensed matter physics

Introduction to many body theory

60 godz. 60 godz.
EKONOFIZYKA 1 30 godz. 30 godz.
EKONOFIZYKA 2 30 godz. 30 godz.
EKONOMIA 1 30 godz. 30 godz.
EKONOMIA 2 30 godz. 30 godz.
ELEKTRODYNAMIKA 30 godz. 30 godz.
ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA 30 godz. 30 godz.
ELEKTRONIKA CYFROWA 30 godz.
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 30 godz. 30 godz.
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM 60 godz. 60 godz.
ELEMENTY ASTRONOMII I ASTROFIZYKI 45 godz.
ELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJ 30 godz. 30 godz.
ELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI 30 godz. 30 godz.
ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 30 godz. 30 godz.
FALE 30 godz. 45 godz.
FIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 30 godz. 30 godz.
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 1 15 godz. 30 godz. 30 godz.
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 2 15 godz. 30 godz. 30 godz.
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 3 15 godz. 30 godz. 30 godz.
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1 30 godz. 30 godz.
FIZYKA KWANTOWA 30 godz. 30 godz.
FIZYKA STATYSTYCZNA 30 godz. 30 godz.
General relavity and gravitation 30 godz. 30 godz.
GRAFIKA INŻYNIERSKA 1 30 godz. 15 godz.
GRAFIKA INŻYNIERSKA 2 30 godz.
HIGHLIGHTS OF MODERN PHYSICS AND ASTROPHYSICS 30 godz.
HISTORIA FIZYKI 30 godz.
I PRACOWNIA FIZYCZNA 1 45 godz.
I PRACOWNIA FIZYCZNA 2 45 godz.
I pracownia fizyczna dla informatyków 1 45 godz.
I pracownia fizyczna dla informatyków 2 45 godz.
II PRACOWNIA FIZYCZNA 1 120 godz.
II PRACOWNIA FIZYCZNA 2 120 godz.
Initial training in the field of health and safety and fire protection 4 godz.
JĘZYKI PROGRAMOWANIA I GIU. 30 godz. 30 godz.
Języki skryptowe - PYTHON 30 godz. 30 godz.
JĘZYKI SKRYPTOWE-PYTHON 45 godz. 15 godz.
KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 30 godz.
LEKTORAT 60 godz.
LEKTORAT 1 60 godz.
LEKTORAT 2 60 godz.
LEKTORAT 3 60 godz.
Matematyka 1 60 godz. 60 godz.
Matematyka 2 60 godz. 60 godz.
Matematyka 3 45 godz. 45 godz.
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 1 45 godz. 30 godz.
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 2 45 godz. 30 godz.
MATEMATYKA DYSKRETNA 30 godz. 30 godz.
MECHANIKA 75 godz. 60 godz.
MECHANIKA KWANTOWA 1 30 godz. 30 godz.
MECHANIKA KWANTOWA 2 30 godz. 30 godz.
MECHANIKA TEORETYCZNA 30 godz. 30 godz.
METODY MATEMATYCZNE FIZYKI TEORETYCZNEJ 30 godz. 30 godz.
METODY NUMERYCZNE I 30 godz. 30 godz.
METODY NUMERYCZNE II 30 godz. 30 godz.
METODY SYMULACJI 30 godz. 30 godz.
METODYKA NAUCZANIA FIZYKI 30 godz. 15 godz.
MODELOWANIE FIZ. W ANIMACJI KOMPUTEROWEJ 30 godz. 15 godz.
MODELOWANIE KOMPUTEROWE 30 godz. 30 godz.
Modern quantum mechanics with elements of guantum optics 30 godz. 30 godz.
MSc Laboratory 1 150 godz.
MSc Laboratory 2 150 godz.
MSc Seminar 1 30 godz.
MSc Seminar 2 30 godz.
NAUKI PRZYRODNICZE A ROZWÓJ CYWILIZACJI 30 godz. 30 godz.
Numeryczna analiza danych 30 godz.
OBLICZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLICZNE W FIZYCE 30 godz. 30 godz.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15 godz.
OPSERWACJE ASTRONOMICZNE 15 godz.
OSIĄGNIĘCIA FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ 30 godz.
PEDAGOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNZAJALNYCH 15 godz.
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI 15 godz.
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI 15 godz.
PEDAGOGIKA-UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 15 godz.
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty 30 godz.
Podstawy CHEMII 2 godz.
PODSTAWY DYDAKTYKI 30 godz.
PODSTAWY FIZYKI 1 75 godz. 60 godz.
PODSTAWY FIZYKI 2 60 godz. 60 godz.
PODSTAWY FIZYKI 3 60 godz. 60 godz.
PODSTAWY FIZYKI 4 30 godz. 45 godz.
PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 30 godz. 30 godz.
PODSTAWY OPRACOWANIA DANYCH POMIAROWYCH 15 godz.
PODSTAWY PRAWA HANDLOWEGO 30 godz.
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 30 godz. 30 godz.
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 30 godz. 30 godz.
PODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH 45 godz. 30 godz.
PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 1 60 godz.
Pracownia dydaktyki FIZYKI 2 30 godz.
Pracownia dydaktyki FIZYKI 2 45 godz.
PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 2 60 godz.
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA 60 godz.
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA DLA INFORMATYKÓW 60 godz.
PRACOWNIA JĄDROWA 60 godz.
Pracownia komputerowa metod matematycznych 1 30 godz.
Pracownia komputerowa metod matematycznych 2 30 godz.
PRACOWNIA MAGISTERSKA 1 150 godz.
PRACOWNIA MAGISTERSKA 2 150 godz.
PRACOWNIA POMIARÓW I STEROWANIA 45 godz.
PRACOWNIA PROBLEMÓW FIZYCZNYCH 60 godz.
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA 90 godz.
PRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWA 30 godz. 30 godz.
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA 45 godz. 15 godz.
PRAKTYKA 75 godz.
PRAKTYKA 105 godz.
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM- CIĄGŁA 60 godz.
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W LO-CIĄGŁA 30 godz.
PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SZKOLE 30 godz.
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W GIMNAZJUM 30 godz.
Preparatory Polish language course 1 30 godz.
Preparatory Polish language course 2 30 godz.
PROCESY STOCHASTYCZNE W EKONOMII 30 godz. 30 godz.
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WWW 30 godz. 15 godz.
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 30 godz. 30 godz.
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH 45 godz. 15 godz.
PROGRAMOWANIE W C++ 30 godz. 30 godz.
PROGRAMY UŻYTKOWE 30 godz. 15 godz.
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 1 30 godz.
PROJEKT C++ 30 godz.
PROJEKT PROGRAMISTYCZNY 30 godz.
PSYCHOLOGIA BIZNESU 30 godz.
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI 15 godz.
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI 30 godz.
PSYCHOLOGICZNE I EKONOMICZNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 godz.
PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ 15 godz.
Quantum electrodynamics

Contemporary problems in condensed matter physics

30 godz. 30 godz.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 30 godz. 30 godz.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 30 godz. 30 godz.
Selected tools of modern theoretical physics 1 30 godz. 30 godz.
Selected tools of modern theoretical physics 2 30 godz. 30 godz.
SEMINARIUM 30 godz.
SEMINARIUM INŻYNIERSKIE 30 godz.
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1 30 godz.
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2 30 godz.
SIECI KOMPUTEROWE 45 godz.
Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Introduction to many body theory

30 godz. 30 godz.
Statystyka dla fizyków 30 godz. 15 godz.
SYMULACJE KOMPUTEROWE W FIZYCE 30 godz. 30 godz.
SYSTEMY OPERACYJNE 30 godz. 15 godz.
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu) 4 godz.
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ

lub

WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.

30 godz. 30 godz.
TEORIA PRZEJŚĆ FAZOWYCH I ZJAWISK KRYTYCZNYCH 30 godz. 30 godz.
TERMODYNAMIKA 30 godz. 30 godz.
Trends in modern theoretical physics 30 godz. 30 godz.
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 30 godz.
WIZUALNE I POZNAWCZE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 15 godz. 15 godz.
WSTĘP DO ALGEBRY 30 godz. 30 godz.
WSTĘP DO ELEKTRONIKI 30 godz.
WSTĘP DO NANOFIZYKI I NANOTECHNOLOGOII 30 godz. 30 godz.
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ

lub

OPTYKA KWANTOWA

30 godz. 30 godz.
WYBRANE METODY DIAGNOSTYKI POWIERZCHNI FAZY SKONDENSOWANEJ 30 godz.
WYCHOWANIE FIZYCZNE 60 godz.
Wychowanie fizyczne 30 godz.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 1 30 godz.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 2 30 godz.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 3 30 godz.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 4 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1 30 godz. 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2 30 godz. 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 3 30 godz. 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 4 30 godz. 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 5 30 godz. 30 godz.
ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY DANYCH 45 godz. 15 godz.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI 14 godz. 16 godz.
ZASTOSOWANIA ŚRODOWISKA LabVIEW W POMIARACH 60 godz.
1 pracownia fizyczna* 45 godz.
Administracja systemów Unix/Linux 45 godz.
Algebra 1 30 godz. 30 godz.
Algebra 2 30 godz. 30 godz.
ALGEBRA 2 30 godz. 15 godz. 30 godz.
Algorytmy i programowanie* 30 godz. 30 godz.
Algorytmy i struktury danych 30 godz. 30 godz.
Analiza danych 30 godz. 30 godz.
Analiza matematyczna 1 (do 16/17) 45 godz. 15 godz. 45 godz.
Analiza Matematyczna 1* 30 godz. 30 godz.
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 45 godz. 15 godz. 60 godz.
Analiza matematyczna 2 60 godz. 60 godz.
Analiza matematyczna 2 do (16/17) 60 godz. 45 godz.
Analiza Matematyczna 2* 45 godz. 60 godz.
Analiza matematyczna 3 45 godz. 45 godz.
ANALIZA MATEMATYCZNA 3 (do 16/17) 45 godz. 15 godz. 45 godz.
Analiza Matematyczna 3* 39 godz. 45 godz.
Astrofizyka obserwacyjna 1 30 godz. 30 godz.
Astrofizyka obserwacyjna 2 30 godz. 30 godz.
Astrofizyka teoretyczna 1 30 godz. 30 godz.
Astrofizyka teoretyczna 2 30 godz. 30 godz.
Astrofizyka układów planetarnych* 15 godz. 30 godz.
Astrofizyka współczesna 1 30 godz. 30 godz.
Astrofizyka współczesna 2 30 godz. 30 godz.
Astrofizyka wysokich energii 30 godz. 30 godz.
Astronomia galaktyczna 30 godz. 30 godz.
Astronomia obserwacyjna 30 godz. 45 godz.
Astronomia pozagalaktyczna 30 godz. 30 godz.
Atmosfery gwiazdowe 30 godz. 30 godz.
Bazy danych 30 godz. 15 godz.
Bazy danych astronomicznych* 30 godz.
Bazy danych i arkusze kalkulacyjne 45 godz.
BHP I OCHRONA WLASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15 godz.
Biochemia 60 godz. 30 godz.
Biologia ogólna 30 godz.
Budowa i ewolucja gwiazd 30 godz. 30 godz.
Budowa i ewolucja gwiazd 2 30 godz. 30 godz.
Chemia 30 godz. 30 godz.
Chemia ogólna i analityczna 30 godz. 30 godz.
Chemia organiczna 45 godz. 45 godz.
Cztery z sześciu wykładów:
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKLAD SPECJALISTYCZNY 2
120 godz. 120 godz.
Ćwiczenia obserwacyjne 1 15 godz.
Ćwiczenia obserwacyjne 2 16 godz.
ĆWICZENIA OBSERWACYJNE 2 15 godz.
Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującego 45 godz.
Detekcja promieniowania jonizującego 15 godz.
DETEKCJA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 15 godz.
Dozymetria promieniowania jonizującego i ochrona radiologiczna 30 godz.
DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I OCHRONA RADIOLOGICZNA 30 godz.
Dwa z czterech wykładów:
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
KWANTOWATEORIA POLA (Ф4) (P)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ(M)
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
60 godz. 60 godz.
Ekonofizyka 1 30 godz. 30 godz.
Ekonofizyka 2 30 godz. 30 godz.
Ekonomia 1 30 godz. 30 godz.
Ekonomia 1 (2011/2012) 30 godz. 30 godz.
Ekonomia 2 30 godz. 30 godz.
Elektrodynamika 30 godz. 30 godz.
Elektrodynamika kwantowa 30 godz. 30 godz.
Elektronika 15 godz. 30 godz.
Elektronika i elektrotechnika 30 godz. 30 godz.
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 30 godz. 30 godz.
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 2 30 godz. 30 godz.
Elektronika komputerowa 15 godz. 30 godz.
Elektronika molekularna 30 godz. 30 godz.
Elektryczność i magnetyzm 60 godz. 60 godz.
Elementy astronomii i astrofizyki 45 godz.
Elementy biologii dla fizyków 30 godz.
ELEMENTY BIOLOGII DLA FIZYKÓW 30 godz.
Elementy fizyki półprzewodników 30 godz.
Elementy fizyki półprzewodników i nanofizyki 30 godz.
Elementy rachunku prawdopodobieństwa 30 godz. 30 godz.
Elementy teorii powierz. fazy skond. 30 godz. 30 godz.
Elementy teorii powierzchni 30 godz. 30 godz.
Elementy teorii powierzchni metali 30 godz. 30 godz.
Emisja głosu 30 godz.
Emisja głosu 15 godz. 15 godz.
Energetyka jądrowa 30 godz. 30 godz.
ENERGETYKA JĄDROWA 30 godz. 30 godz.
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna 30 godz. 30 godz.
Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt. 15 godz.
Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt.* 30 godz.
Fale 30 godz. 45 godz.
Fale (4+2) 30 godz. 60 godz.
Ferroelektryki i ferroelastyki 30 godz. 30 godz.
Filozofia przyrody 30 godz. 30 godz.
Finanse i bankowość 30 godz. 30 godz.
Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych 30 godz.
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych 30 godz. 30 godz.
Fizyka ciała stałego 30 godz. 30 godz.
Fizyka dla informatyków 1 30 godz. 30 godz.
Fizyka dla informatyków 2 30 godz. 30 godz.
Fizyka dla informatyków 3 30 godz. 30 godz.
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 2 30 godz. 30 godz.
Fizyka fazy skondensowanej I 30 godz. 30 godz.
Fizyka fazy skondensowanej II 30 godz. 30 godz.
Fizyka gwiazd i galaktyk 30 godz. 30 godz.
Fizyka jadra i cząstek elemen.II 15 godz. 30 godz.
Fizyka jądra i cząstek elementarnych 15 godz. 30 godz.
Fizyka kwantowa 30 godz. 30 godz.
Fizyka materiałów 30 godz. 30 godz.
FIZYKA MATERIAŁÓW 30 godz. 30 godz.
Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia 30 godz.
Fizyka promieniowania jonizującego 30 godz. 30 godz.
Fizyka Słońca 1 30 godz. 30 godz.
Fizyka Słońca 2 30 godz. 30 godz.
Fizyka Słońca* 45 godz. 30 godz.
Fizyka statystyczna 30 godz. 30 godz.
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M) 30 godz. 30 godz.
Fizyka statystyczna i teoria ciała stałego 30 godz. 30 godz.
Fizyka statystyczna II 30 godz. 30 godz.
Fizyka układów planetarnych 30 godz. 30 godz.
Fizyka układów planetarnych* 30 godz. 30 godz.
Fizyka Ziemi 30 godz. 30 godz.
Genetyka 30 godz. 30 godz.
Grafika inżynierska 1 30 godz. 15 godz.
Grafika inżynierska 2 30 godz.
GRAFIKA INŻYNIERSKA 3 24 godz.
Grafika komputerowa 30 godz. 30 godz.
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P) 30 godz. 30 godz.
Highlights of Modern Physics and Astrophysics (semin.) 30 godz.
Historia astronomii 30 godz.
Historia filozofii 30 godz. 30 godz.
Historia fizyki 30 godz.
I Pracownia fizyczna 1 45 godz.
I Pracownia fizyczna 2 45 godz.
II Pracownia fizyczna 1 120 godz.
II Pracownia fizyczna 1 (fk,ft) 96 godz.
II Pracownia fizyczna 2 120 godz.
INDYWIDUALNY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY 30 godz.
INFORMATYKA W BIZNESIE 30 godz.
JĘZYK OBCY 1 60 godz.
Język obcy 1 60 godz.
Język obcy 2 60 godz.
JĘZYK OBCY 2 60 godz.
JĘZYK OBCY 3 60 godz.
Język obcy 3 60 godz.
Język obcy 4 60 godz.
Języki programowania 30 godz. 30 godz.
Klasyczna fizyka teoretyczna 45 godz. 45 godz.
Klasyczna fizyka teoretyczna 1 30 godz. 30 godz.
Klasyczna fizyka teoretyczna 2 30 godz. 30 godz.
KLASYCZNA TEORIA POLA (M) 30 godz. 30 godz.
Klasyczna teoria pola 30 godz. 30 godz.
Koherentne stany materii skondensowanej 30 godz. 30 godz.
Komputerowa analiza obrazów 3 godz. 2 godz.
Kosmologia 30 godz. 30 godz.
Kultura-historia-globalizacja 30 godz.
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P) 30 godz. 30 godz.
Kwantowa fizyka teoretyczna 45 godz. 45 godz.
Kwantowa fizyka teoretyczna 1 30 godz. 30 godz.
Kwantowa fizyka teoretyczna 2 30 godz. 30 godz.
KWANTOWA TEORIA POLA (Ф4) (P) 30 godz. 30 godz.
Kwantowa teoria pola I 30 godz. 30 godz.
Kwantowa teoria pola II 30 godz. 30 godz.
Laboratorium baz danych 30 godz. 30 godz.
Laboratorium programowania* 60 godz.
Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania 30 godz.
Matematyczne podstawy obrazowania 15 godz. 30 godz.
Matematyka 1 90 godz. 60 godz.
MATEMATYKA 1-RRC 60 godz. 15 godz. 60 godz.
Matematyka 1, (4+4) 60 godz. 60 godz.
Matematyka 2 90 godz. 60 godz.
MATEMATYKA 2 (do 16/17) 60 godz. 30 godz. 60 godz.
Matematyka 2, (4+4) 60 godz. 60 godz.
Matematyka 3 30 godz. 30 godz.
MATEMATYKA 3 (do16/17) 45 godz. 15 godz. 45 godz.
Matematyka elementarna 45 godz. 30 godz.
Mechanika 60 godz. 60 godz.
Mechanika i termodynamika techniczna 30 godz. 30 godz.
MECHANIKA I TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 30 godz. 30 godz.
Mechanika kwantowa 1 30 godz. 30 godz.
Mechanika kwantowa 2 30 godz. 30 godz.
Mechanika kwantowa 3 30 godz. 30 godz.
Mechanika kwantowa dla inżynierów 30 godz. 30 godz.
MECHANIKA KWANTOWA DLA INŻYNIERÓW 30 godz. 30 godz.
Mechanika nieba* 30 godz. 30 godz.
Mechanika teoretyczna 30 godz. 30 godz.
Mechanika teoretyczna (3+2) 30 godz. 45 godz.
Mechanika Teoretyczna* 30 godz. 30 godz.
METODOLOGIA PROW.PROJEKTU PROGRAMIST. 15 godz.
Metody matematyczne fizyki teoretycznej II 30 godz. 30 godz.
Metody matematyczne fizyki teoretycznej 30 godz. 30 godz.
Metody matematyczne w Astronomii* 45 godz.
Metody numeryczne I 30 godz. 30 godz.
Metody numeryczne II 30 godz. 30 godz.
Metody numeryczne* 45 godz. 30 godz.
METODY OBRAZOWANIA W MEDYCYNIE 30 godz. 15 godz.
Metody obrazowania w medycynie 30 godz. 12 godz.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej 15 godz. 15 godz.
METODY OPTYMALIZACJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 15 godz. 15 godz.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1) 15 godz. 15 godz.
Metody radiacyjne w terapii 15 godz. 30 godz.
Metody redukcji i analizy danych astronomicznych 30 godz. 30 godz.
Metody symulacji 30 godz. 30 godz.
Metodyka nauczania fizyki 30 godz. 15 godz.
Metodyka nauczania matematyki 1 30 godz.
Metodyka nauczania matematyki 2 30 godz.
Metodyka oceniania 45 godz.
METODYKA OCENIANIA 45 godz.
Mikrobiologia 30 godz. 30 godz.
Modelarnia – krytyczność i złożoność 30 godz. 15 godz. 15 godz.
Modelowanie komputerowe 30 godz. 30 godz.
Modelowanie procesów biologicznych 30 godz. 30 godz.
Modern quantum mechanics: mathematical and conceptual foundations 30 godz. 30 godz.
Molekularna organizacja komórki 30 godz. 30 godz.
Multi i nanoferroiki 30 godz.
Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości, zastosowanie 30 godz. 30 godz.
NANOMATERIAŁY: WYTWRZANIE, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIE 30 godz. 30 godz.
Nauki przyrodnicze a rozwój cywilizacji 30 godz. 30 godz.
Nauki przyrodnicze, a rozwój cywilizacji, (2) 30 godz.
Obserwacje astronomiczne 15 godz.
Ogólna teoria względności i grawitacja 30 godz. 30 godz.
OPTYKA INSTRUMENTALNA 30 godz. 30 godz.
Optyka instrumentalna 30 godz. 30 godz.
Optyka kwantowa 30 godz.
OPTYKA KWANTOWA 30 godz. 30 godz.
Pakiet programów biurowych 30 godz.
PAKIET PROGRAMÓW BIUROWYCH 45 godz.
Pakiet programów biurowych (lab) lub Programy użytkowe 30 godz. 15 godz.
Pedagogika 15 godz.
Pedagogika 1 30 godz. 30 godz.
Pedagogika 1, (2+3) 45 godz. 30 godz.
Pedagogika 2 30 godz.
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 30 godz.
PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA 30 godz.
Podstawy astronomii 1 30 godz. 30 godz.
Podstawy astronomii 2 30 godz. 30 godz.
Podstawy Astronomii* 30 godz. 45 godz.
Podstawy biologii molekularnej 30 godz.
PODSTAWY CHEMII 30 godz. 30 godz.
Podstawy chemii 30 godz. 30 godz.
Podstawy fizyki 1 60 godz. 60 godz.
Podstawy Fizyki 1* 45 godz. 60 godz.
Podstawy fizyki 2 60 godz. 60 godz.
Podstawy Fizyki 2* 45 godz. 60 godz.
Podstawy fizyki 3 45 godz. 45 godz.
Podstawy Fizyki 3* 30 godz. 45 godz.
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 30 godz. 30 godz.
Podstawy materiałoznawstwa 30 godz.
PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA 30 godz.
Podstawy mikroskopii optycznej 30 godz.
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 godz.
Podstawy spektroskopii molekularnej 30 godz.
PODSTAWY SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ 30 godz.
Podstawy zarządzania 30 godz.
PODSTAWY ZARZĄDZANIA 30 godz.
PODSTAWY ZARZĄDZANIA. 30 godz. 30 godz.
Pracownia astrofizyczna 1 45 godz.
Pracownia astrofizyczna 2 45 godz.
Pracownia astronomiczna 30 godz.
Pracownia dla zaawansowanych: fizyka współczesna 120 godz.
Pracownia dydaktyki fizyki 1 60 godz.
Pracownia dydaktyki fizyki 1, (3) 45 godz.
Pracownia dydaktyki fizyki 2 30 godz.
Pracownia elektroniczna 60 godz.
Pracownia fizyczna II 120 godz.
Pracownia fotometrii CCD 45 godz.
Pracownia IDL 45 godz.
Pracownia jądrowa 60 godz.
Pracownia komputerowa 1* 30 godz.
Pracownia komputerowa 2* 30 godz.
Pracownia komputerowa 3* 30 godz.
Pracownia komputerowa 4* 30 godz.
PRACOWNIA LABVIEW DLA ZAAWANSOWANYCH 30 godz.
Pracownia LabVIEW dla zaawansowanych 30 godz.
Pracownia magisterska 1 120 godz.
Pracownia magisterska 1 150 godz.
Pracownia magisterska 1, (16) 240 godz.
Pracownia magisterska 1,(12) 180 godz.
Pracownia magisterska 1* 30 godz.
Pracownia magisterska 2 240 godz.
Pracownia magisterska 2 300 godz.
Pracownia magisterska 2* 30 godz.
Pracownia pomiarów i sterowania 60 godz.
Pracownia specjalistyczna 90 godz.
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA 60 godz.
Pracownia spektroskopii* 45 godz.
PRACOWNIA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH 45 godz.
Pracownia wybranych metod nanodiagnostycznych 90 godz.
Praktyczna mechanika kwantowa 30 godz. 30 godz.
Praktyka 45 godz.
Praktyka ciągła z fizyki (gimnazjum) 60 godz.
Praktyka ciągła z matematyki (gimnazjum) 60 godz.
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM - CIĄGŁA 90 godz.
Praktyka heliofizyczna 24 godz.
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W LO 30 godz.
Praktyka śródroczna z fizyki 60 godz.
Praktyka śródroczna z matematyki 30 godz.
PRAKTYKA.. 100 godz.
Praktyki - 3 tygodnie 75 godz.
Praktyki - 4 tygodnie 100 godz.
Praktyki w szkole średniej - 3 tyg. 75 godz.
Prawo handlowe 30 godz.
PRAWO HANDLOWE 30 godz.
Prezentacja wyników naukowych* 30 godz.
Procesy stochastyczne w ekonomii 30 godz. 30 godz.
Program graficz. interejsu użytkownika 30 godz. 30 godz.
Programowanie 1 30 godz. 15 godz.
Programowanie 1, (1+3) 45 godz. 15 godz.
Programowanie 1* 30 godz. 30 godz.
Programowanie 2 45 godz. 15 godz.
Programowanie 2* 60 godz.
PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH 30 godz.
Programowanie obiektowe 1 30 godz. 30 godz.
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1 30 godz. 30 godz.
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2 30 godz. 30 godz.
Programowanie obiektowe 2 30 godz. 30 godz.
Programowanie równoległe 30 godz. 30 godz.
PROGRAMOWANIE RÓWNOLEGŁE 30 godz. 30 godz.
Programowanie symboliczne 30 godz. 30 godz.
PROGRAMOWANIE UKŁADÓW LOGICZNYCH 45 godz.
Programy użytkowe 30 godz. 15 godz.
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 2 30 godz.
Projekt neutrinowy 15 godz. 15 godz.
Projekt programistyczny 30 godz.
PROJEKT W JĘZYKU SKRYPTOWYM 30 godz.
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO 30 godz. 15 godz.
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko 30 godz. 15 godz.
Przedmiot ekonomiczny 30 godz.
Przedmiot humanistyczny 30 godz. 30 godz.
Przedmiot humanistyczny (dla EKF) 30 godz. 30 godz.
Przedmiot społeczny 30 godz.
Przedmiot z zakresu naku humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistyczną 30 godz. 30 godz.
Przedmioty uzypełniające (emisja głosu) 15 godz. 15 godz.
Psychologia 15 godz.
Psychologia 1 30 godz. 30 godz.
Psychologia 2 15 godz.
Pulsacje gwiazdowe* 30 godz. 30 godz.
Rachunek prawdopodobieństwa 30 godz. 30 godz.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 30 godz. 30 godz.
Rachunek różniczkowy i całkowy 1 45 godz. 45 godz.
Rachunek różniczkowy i całkowy 2 45 godz. 60 godz.
Rachunek różniczkowy i całkowy 3 30 godz. 45 godz.
Rachunkowość 30 godz. 30 godz.
RACHUNKOWOŚĆ 30 godz. 30 godz.
RADIOIZOTOPY W MEDYCYNIE 14 godz. 20 godz.
Radioizotopy w medycynie 14 godz. 20 godz.
Seminarium 30 godz.
Seminarium 1 30 godz.
Seminarium (fiz.tech.) 30 godz.
Seminarium 2 30 godz.
Seminarium inżynierskie 30 godz.
Seminarium licencjackie 30 godz.
Seminarium licencjackie 1 30 godz.
Seminarium licencjackie 2* 15 godz.
Seminarium magisterskie 1 30 godz.
Seminarium magisterskie 2 30 godz.
Seminarium magisterskie 3 30 godz.
Seminarium magisterskie 4 30 godz.
SEMINARIUM NOWYCH TECHNOLOGII 30 godz.
Seminarium z astronomii 30 godz.
Seminarium z astronomii 1 15 godz.
Seminarium z astronomii 2 15 godz.
Seminarium z astronomii 3 15 godz.
Seminarium z astronomii 4 15 godz.
Seminarium z astronomii* 30 godz.
Seminarium z problemów fizyki współczesnej 15 godz.
Sieci komputerowe 45 godz.
STATYSTYKA dla FIZYKÓW 15 godz. 15 godz.
Statystyka dla fizyków 30 godz. 30 godz.
STATYSTYKA DLA FIZYKÓW do (16/17) 15 godz. 15 godz.
Statystyka matematyczna* 45 godz. 45 godz.
Stochastyczne modelowanie układów złożonych 30 godz. 30 godz.
Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych 30 godz. 30 godz.
Symulacje komputerowe 30 godz. 30 godz.
Symulacje komputerowe w ekonofizyce 30 godz. 30 godz.
Symulacje komputerowe w fizyce 30 godz. 30 godz.
Teoria atmosfer gwiazdowych 30 godz. 30 godz.
Teoria cząstek elementarnych 30 godz. 30 godz.
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P) 30 godz. 30 godz.
Teoria grawitacji 30 godz. 30 godz.
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ 30 godz. 30 godz.
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ (M) 30 godz. 30 godz.
Teoria organizacji i psychologia zarządzania 30 godz.
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych 30 godz. 30 godz.
Teoria pulsacji gwiazdowych 30 godz. 30 godz.
TEORIA WIELU CIAŁ (M) 30 godz. 30 godz.
Termodynamika i fizyka cząsteczkowa 30 godz. 30 godz.
Termodynamika i fizyka statystyczna 30 godz. 30 godz.
Tworzenie aplikacji internetowych 30 godz. 30 godz.
Tworzenie stron internetowych* 30 godz.
Umowy w obrocie gospodarczym 30 godz.
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM 30 godz.
Wakacyjna praktyka obserwacyjna 120 godz.
Warsztat pracy nauczyciela 30 godz.
Warsztat pracy nauczyciela II 30 godz. 30 godz.
WIZUALNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 15 godz. 15 godz.
Wprowadzenie do programowania w Pythonie 30 godz.
Współczesna fizyka doświadczalna 30 godz.
Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej 30 godz. 30 godz.
Wstęp do algebry (do 16/17) 15 godz. 15 godz. 30 godz.
Wstęp do fizyki 90 godz. 60 godz.
WSTĘP DO FIZYKI 90 godz. 60 godz.
Wstęp do fizyki Słońca 30 godz. 30 godz.
WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN. 30 godz. 30 godz.
Wstęp do matematyki 90 godz. 60 godz.
WSTĘP DO MATEMATYKI 90 godz. 60 godz.
Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii 30 godz. 30 godz.
Wstęp do optyki kwantowej 30 godz. 30 godz.
Wstęp do programowania 30 godz. 30 godz.
WSTĘP DO SYMULACJI KOMPUTEROWYCH 30 godz. 30 godz.
Wstęp do systemów operacyjnych* 30 godz.
Wstęp do teorii jądra i cząst. elem. II 30 godz. 30 godz.
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ 30 godz. 30 godz.
Wybrane metody diagnostyki powierzchni fazy skondensowanej 30 godz.
Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii 30 godz.
WYBRANE METODY FIZYCZNE W MEDYCYNIE 30 godz.
Wybrane metody fizyczne w medycynie 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 2* 30 godz. 30 godz.
WYBRANE ZAGADNIENIA BIOFIZYKI 30 godz. 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 1* 30 godz. 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego** 30 godz. 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1 30 godz. 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1* 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 2 30 godz. 30 godz.
Wybrane zagadnienia z biofizyki 30 godz. 30 godz.
Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków 30 godz.
Wybrane zagdadnienia fizyki ciała stałego 1,2 * 60 godz. 60 godz.
Wybrany język programowania - Fortran 30 godz.
Wychowanie fizyczne 60 godz.
Wychowanie Fizyczne 1* 30 godz.
Wychowanie Fizyczne 2* 30 godz.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 30 godz.
Wykład monograficzny 30 godz.
Wykład monograficzny I , 1 30 godz.
Wykład monograficzny I , 2 30 godz.
Wykład monograficzny II, 1 30 godz.
Wykład monograficzny II, 2 30 godz.
Wykład specjalistyczny 30 godz. 30 godz.
Wykład specjalistyczny (fiz.) 30 godz. 30 godz.
Wykład specjalistyczny (komp.) 30 godz. 30 godz.
Wykład specjalistyczny (komp.) 1 30 godz. 30 godz.
Wykład specjalistyczny (komp.) 2 30 godz. 30 godz.
Wykład specjalistyczny 1* 30 godz.
Wykład specjalistyczny 1** 30 godz.
Wykład specjalistyczny 2* 30 godz.
Wykład specjalistyczny 2** 30 godz.
Wykład specjalistyczny 3* 30 godz.
Wykład specjalistyczny 3** 30 godz.
Wykład specjalistyczny 4* 30 godz.
Wykład specjalistyczny 4** 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 6 30 godz. 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 7 30 godz. 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 8 30 godz. 30 godz.
Wykłady specjalistyczne 1 30 godz.
Wykłady specjalistyczne 2 30 godz.
Wykłady specjalistyczne 3 30 godz.
Wykłady specjalistyczne 4 30 godz.
Zaawansowane metody analizy danych 45 godz. 15 godz.
Zaawansowane metody redukcji i analizy danych astronomicznych 30 godz. 30 godz.
ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE C++ 30 godz. 30 godz.
Zastosowania laserów w medycynie 6 godz. 30 godz.
Zastosowania środowiska LabView w pomiarach 45 godz. 30 godz.
ZASTOSOWANIE FIZYKI W DERMATOLOGII 9 godz.
Zastosowanie fizyki w dermatologii 9 godz.
Zastosowanie komp. w fiz. doświadczalnej 45 godz. 30 godz.
Zastosowanie komp. w naucz. fizyki i matematyki 45 godz. 15 godz.
Zastosowanie komp. w nauczaniu fizyki 45 godz. 15 godz.
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCZANIU FIZYKI 45 godz. 15 godz.
Zastosowanie komputerów w pomiarach 45 godz. 30 godz.
Zastosowanie laserów w okulistyce 6 godz. 15 godz.
Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach 45 godz. 30 godz.
ZESPOŁOWY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY 30 godz.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski