kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Algebra 1

Kod przedmiotu: 11.1-4-A/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Elementy logiki formalnej i teorii mnogości. Grupy. Ciała. Macierze i wyznaczniki. Przestrzenie liniowe.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy algebry abstrakcyjnej i liniowej oraz opanować umiejętności precyzyjnego formułowania twierdzeń matematycznych i przeprowadzania ich dowodów.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
  • H. Rasiowa „Wstęp do matematyki współczesnej”,
  • A.I. Kostrykin „Wstęp do algebry cz. I. Podstawy algebry”
  • B. Gleichgewicht „Algebra”
  • S. Fudali „Algebra z geometrią dla fizyków”
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski