kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Długość kursu

  Długość kursu
ALGEBRA 1 15 tygodni
Algebra 2 15 tygodni
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH 15 tygodni
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 15 tygodni
Analiza matematyczna 2 15 tygodni
Analiza matematyczna 3 15 tygodni
BAZY DANYCH 15 tygodni
Bazy DANYCH 15 tygodni
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 15 tygodni
Cztery z sześciu wykładów:

Theory of elementary particles

General relavity and gravitation

Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 2

15 tygodni
DODATKOWY DO WYBORU 15 tygodni
EKONOFIZYKA 1 15 tygodni
EKONOFIZYKA 2 15 tygodni
EKONOMIA 1 15 tygodni
EKONOMIA 2 15 tygodni
ELEKTRODYNAMIKA 15 tygodni
ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA 15 tygodni
ELEKTRONIKA CYFROWA 15 tygodni
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 15 tygodni
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM 15 tygodni
ELEMENTY ASTRONOMII I ASTROFIZYKI 15 tygodni
ELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJ 15 tygodni
ELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI 15 tygodni
ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 15 tygodni
FALE 15 tygodni
FIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 15 tygodni
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 1 15 tygodni
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 2 15 tygodni
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 3 15 tygodni
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1 15 tygodni
FIZYKA KWANTOWA 15 tygodni
FIZYKA STATYSTYCZNA 15 tygodni
GRAFIKA INŻYNIERSKA 1 15 tygodni
GRAFIKA INŻYNIERSKA 2 15 tygodni
HIGHLIGHTS OF MODERN PHYSICS AND ASTROPHYSICS 15 tygodni
HISTORIA FIZYKI 15 tygodni
I PRACOWNIA FIZYCZNA 1 15 tygodni
I PRACOWNIA FIZYCZNA 2 15 tygodni
I pracownia fizyczna dla informatyków 1 15 tygodni
I pracownia fizyczna dla informatyków 2 15 tygodni
II PRACOWNIA FIZYCZNA 1 15 tygodni
II PRACOWNIA FIZYCZNA 2 15 tygodni
Initial training in the field of health and safety and fire protection 9 tygodni
JĘZYKI PROGRAMOWANIA I GIU. 15 tygodni
Języki skryptowe - PYTHON 15 tygodni
JĘZYKI SKRYPTOWE-PYTHON 15 tygodni
KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 15 tygodni
LEKTORAT 15 tygodni
LEKTORAT 1 15 tygodni
LEKTORAT 2 15 tygodni
LEKTORAT 3 15 tygodni
Matematyka 1 15 tygodni
Matematyka 2 15 tygodni
Matematyka 3 15 tygodni
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 1 15 tygodni
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 2 15 tygodni
MATEMATYKA DYSKRETNA 15 tygodni
MECHANIKA 15 tygodni
MECHANIKA KWANTOWA 1 15 tygodni
MECHANIKA KWANTOWA 2 15 tygodni
MECHANIKA TEORETYCZNA 15 tygodni
METODY MATEMATYCZNE FIZYKI TEORETYCZNEJ 15 tygodni
METODY NUMERYCZNE I 15 tygodni
METODY NUMERYCZNE II 15 tygodni
METODY SYMULACJI 15 tygodni
METODYKA NAUCZANIA FIZYKI 15 tygodni
MODELOWANIE FIZ. W ANIMACJI KOMPUTEROWEJ 15 tygodni
MODELOWANIE KOMPUTEROWE 15 tygodni
Modern quantum mechanics with elements of guantum optics 15 tygodni
MSc Laboratory 1 15 tygodni
MSc Laboratory 2 15 tygodni
MSc Seminar 1 15 tygodni
MSc Seminar 2 15 tygodni
NAUKI PRZYRODNICZE A ROZWÓJ CYWILIZACJI 15 tygodni
OBLICZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLICZNE W FIZYCE 15 tygodni
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15 tygodni
OPSERWACJE ASTRONOMICZNE 15 tygodni
OSIĄGNIĘCIA FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ 15 tygodni
PEDAGOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNZAJALNYCH 15 tygodni
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI 15 tygodni
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI 15 tygodni
PEDAGOGIKA-UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 15 tygodni
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty 15 tygodni
Podstawy CHEMII 15 tygodni
PODSTAWY DYDAKTYKI 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 1 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 2 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 3 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 4 15 tygodni
PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 15 tygodni
PODSTAWY OPRACOWANIA DANYCH POMIAROWYCH 15 tygodni
PODSTAWY PRAWA HANDLOWEGO 15 tygodni
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 15 tygodni
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 15 tygodni
PODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH 15 tygodni
PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 1 15 tygodni
Pracownia dydaktyki FIZYKI 2 15 tygodni
Pracownia dydaktyki FIZYKI 2 15 tygodni
PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 2 15 tygodni
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA 15 tygodni
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA DLA INFORMATYKÓW 15 tygodni
PRACOWNIA JĄDROWA 15 tygodni
Pracownia komputerowa metod matematycznych 1 15 tygodni
Pracownia komputerowa metod matematycznych 2 15 tygodni
PRACOWNIA MAGISTERSKA 1 15 tygodni
PRACOWNIA MAGISTERSKA 2 15 tygodni
PRACOWNIA POMIARÓW I STEROWANIA 15 tygodni
PRACOWNIA PROBLEMÓW FIZYCZNYCH 15 tygodni
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA 15 tygodni
PRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWA 15 tygodni
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA 15 tygodni
PRAKTYKA 15 tygodni
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM- CIĄGŁA 15 tygodni
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W LO-CIĄGŁA 15 tygodni
PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SZKOLE 15 tygodni
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W GIMNAZJUM 15 tygodni
PROCESY STOCHASTYCZNE W EKONOMII 15 tygodni
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WWW 15 tygodni
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 15 tygodni
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH 15 tygodni
PROGRAMOWANIE W C++ 15 tygodni
PROGRAMY UŻYTKOWE 15 tygodni
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 1 15 tygodni
PROJEKT C++ 15 tygodni
PROJEKT PROGRAMISTYCZNY 15 tygodni
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY/SPOŁECZNY 15 tygodni
PSYCHOLOGIA BIZNESU 15 tygodni
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI 15 tygodni
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI 15 tygodni
PSYCHOLOGICZNE I EKONOMICZNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 tygodni
PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ 15 tygodni
Quantum electrodynamics

Contemporary problems in condensed matter physics

15 tygodni
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 15 tygodni
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 15 tygodni
SEMINARIUM 15 tygodni
SEMINARIUM INŻYNIERSKIE 15 tygodni
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1 15 tygodni
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2 15 tygodni
SIECI KOMPUTEROWE 15 tygodni
Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Introduction to many body theory

15 tygodni
Statystyka dla fizyków 15 tygodni
SYMULACJE KOMPUTEROWE W FIZYCE 15 tygodni
SYSTEMY OPERACYJNE 15 tygodni
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu) 9 tygodni
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ

lub

WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.

15 tygodni
TEORIA PRZEJŚĆ FAZOWYCH I ZJAWISK KRYTYCZNYCH 15 tygodni
TERMODYNAMIKA 15 tygodni
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 15 tygodni
WIZUALNE I POZNAWCZE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 15 tygodni
WSTĘP DO ALGEBRY 15 tygodni
WSTĘP DO ELEKTRONIKI 15 tygodni
WSTĘP DO NANOFIZYKI I NANOTECHNOLOGOII 15 tygodni
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ

lub

OPTYKA KWANTOWA

15 tygodni
WYBRANE METODY DIAGNOSTYKI POWIERZCHNI FAZY SKONDENSOWANEJ 15 tygodni
Wychowanie fizyczne 15 tygodni
WYCHOWANIE FIZYCZNE 15 tygodni
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 1 15 tygodni
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 2 15 tygodni
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 3 15 tygodni
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 4 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 3 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 4 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 5 15 tygodni
ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY DANYCH 15 tygodni
ZARZĄDZANIE FINANSAMI 15 tygodni
ZASTOSOWANIA ŚRODOWISKA LabVIEW W POMIARACH 15 tygodni
Administracja systemów Unix/Linux 15 tygodni
Algebra 1 15 tygodni
Algebra 2 15 tygodni
ALGEBRA 2 15 tygodni
Algorytmy i struktury danych 15 tygodni
Analiza danych 15 tygodni
Analiza matematyczna 1 (do 16/17) 15 tygodni
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 15 tygodni
Analiza matematyczna 2 15 tygodni
Analiza matematyczna 2 do (16/17) 15 tygodni
Analiza matematyczna 3 15 tygodni
ANALIZA MATEMATYCZNA 3 (do 16/17) 15 tygodni
Astrofizyka obserwacyjna 1 15 tygodni
Astrofizyka obserwacyjna 2 15 tygodni
Astrofizyka teoretyczna 1 15 tygodni
Astrofizyka teoretyczna 2 15 tygodni
Astrofizyka współczesna 1 15 tygodni
Astrofizyka współczesna 2 15 tygodni
Astrofizyka wysokich energii 15 tygodni
Astronomia galaktyczna 15 tygodni
Astronomia obserwacyjna 15 tygodni
Astronomia pozagalaktyczna 15 tygodni
Atmosfery gwiazdowe 15 tygodni
Bazy danych 15 tygodni
Bazy danych i arkusze kalkulacyjne 15 tygodni
BHP I OCHRONA WLASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15 tygodni
Biochemia 15 tygodni
Biologia ogólna 15 tygodni
Budowa i ewolucja gwiazd 15 tygodni
Budowa i ewolucja gwiazd 2 15 tygodni
Chemia 15 tygodni
Chemia ogólna i analityczna 15 tygodni
Chemia organiczna 15 tygodni
Cztery z sześciu wykładów:
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKLAD SPECJALISTYCZNY 2
15 tygodni
Ćwiczenia obserwacyjne 1 15 tygodni
Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującego 15 tygodni
Detekcja promieniowania jonizującego 15 tygodni
DETEKCJA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 15 tygodni
Dozymetria promieniowania jonizującego i ochrona radiologiczna 15 tygodni
DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I OCHRONA RADIOLOGICZNA 15 tygodni
Dwa z czterech wykładów:
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
KWANTOWATEORIA POLA (Ф4) (P)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ(M)
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
15 tygodni
Egzamin licencjacki 0 tygodni
Egzamin magisterski 0 tygodni
Ekonofizyka 1 15 tygodni
Ekonofizyka 2 15 tygodni
Ekonomia 1 15 tygodni
Ekonomia 1 (2011/2012) 15 tygodni
Ekonomia 2 15 tygodni
Elektrodynamika 15 tygodni
Elektrodynamika kwantowa 15 tygodni
Elektronika 15 tygodni
Elektronika i elektrotechnika 15 tygodni
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 15 tygodni
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 2 15 tygodni
Elektronika komputerowa 15 tygodni
Elektronika molekularna 15 tygodni
Elektryczność i magnetyzm 15 tygodni
Elementy astronomii i astrofizyki 15 tygodni
Elementy biologii dla fizyków 15 tygodni
ELEMENTY BIOLOGII DLA FIZYKÓW 15 tygodni
Elementy fizyki półprzewodników 15 tygodni
Elementy fizyki półprzewodników i nanofizyki 15 tygodni
Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15 tygodni
Elementy teorii powierz. fazy skond. 15 tygodni
Elementy teorii powierzchni 15 tygodni
Elementy teorii powierzchni metali 15 tygodni
Emisja głosu 15 tygodni
Emisja głosu 15 tygodni
Energetyka jądrowa 15 tygodni
ENERGETYKA JĄDROWA 15 tygodni
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna 15 tygodni
Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt. 15 tygodni
Fale 15 tygodni
Fale (4+2) 15 tygodni
Filozofia przyrody 15 tygodni
Finanse i bankowość 15 tygodni
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych 15 tygodni
Fizyka ciała stałego 15 tygodni
Fizyka dla informatyków 1 15 tygodni
Fizyka dla informatyków 2 15 tygodni
Fizyka dla informatyków 3 15 tygodni
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 2 15 tygodni
Fizyka fazy skondensowanej I 15 tygodni
Fizyka fazy skondensowanej II 15 tygodni
Fizyka gwiazd i galaktyk 15 tygodni
Fizyka jadra i cząstek elemen.II 15 tygodni
Fizyka jądra i cząstek elementarnych 15 tygodni
Fizyka kwantowa 15 tygodni
Fizyka materiałów 15 tygodni
FIZYKA MATERIAŁÓW 15 tygodni
Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia 15 tygodni
Fizyka promieniowania jonizującego 15 tygodni
Fizyka Słońca 1 15 tygodni
Fizyka Słońca 2 15 tygodni
Fizyka statystyczna 15 tygodni
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M) 15 tygodni
Fizyka statystyczna i teoria ciała stałego 15 tygodni
Fizyka statystyczna II 15 tygodni
Fizyka układów planetarnych 15 tygodni
Fizyka układów planetarnych* 15 tygodni
Fizyka Ziemi 15 tygodni
Genetyka 15 tygodni
Grafika inżynierska 1 15 tygodni
Grafika inżynierska 2 15 tygodni
GRAFIKA INŻYNIERSKA 3 12 tygodni
Grafika komputerowa 15 tygodni
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P) 15 tygodni
Historia filozofii 15 tygodni
Historia fizyki 15 tygodni
I Pracownia fizyczna 1 15 tygodni
I Pracownia fizyczna 2 15 tygodni
II Pracownia fizyczna 1 15 tygodni
II Pracownia fizyczna 1 (fk,ft) 15 tygodni
II Pracownia fizyczna 2 15 tygodni
INDYWIDUALNY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY 15 tygodni
INFORMATYKA W BIZNESIE 15 tygodni
Język obcy 1 15 tygodni
Język obcy 2 15 tygodni
Język obcy 3 15 tygodni
Język obcy 4 15 tygodni
Języki programowania 15 tygodni
Klasyczna fizyka teoretyczna 15 tygodni
Klasyczna fizyka teoretyczna 1 15 tygodni
Klasyczna fizyka teoretyczna 2 15 tygodni
KLASYCZNA TEORIA POLA (M) 15 tygodni
Klasyczna teoria pola 15 tygodni
Koherentne stany materii skondensowanej 15 tygodni
Komputerowa analiza obrazów 15 tygodni
Kosmologia 15 tygodni
Kultura-historia-globalizacja 15 tygodni
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P) 15 tygodni
Kwantowa fizyka teoretyczna 15 tygodni
Kwantowa fizyka teoretyczna 1 15 tygodni
Kwantowa fizyka teoretyczna 2 15 tygodni
KWANTOWA TEORIA POLA (Ф4) (P) 15 tygodni
Kwantowa teoria pola I 15 tygodni
Kwantowa teoria pola II 15 tygodni
Laboratorium baz danych 15 tygodni
Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania 15 tygodni
Matematyczne podstawy obrazowania 15 tygodni
Matematyka 1 15 tygodni
MATEMATYKA 1-RRC 15 tygodni
Matematyka 1, (4+4) 15 tygodni
Matematyka 2 15 tygodni
MATEMATYKA 2 (do 16/17) 15 tygodni
Matematyka 2, (4+4) 15 tygodni
Matematyka 3 15 tygodni
MATEMATYKA 3 (do16/17) 15 tygodni
Matematyka elementarna 15 tygodni
Mechanika 15 tygodni
Mechanika i termodynamika techniczna 15 tygodni
MECHANIKA I TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 15 tygodni
Mechanika kwantowa 1 15 tygodni
Mechanika kwantowa 2 15 tygodni
Mechanika kwantowa 3 15 tygodni
Mechanika kwantowa dla inżynierów 15 tygodni
MECHANIKA KWANTOWA DLA INŻYNIERÓW 15 tygodni
Mechanika teoretyczna 15 tygodni
Mechanika teoretyczna (3+2) 15 tygodni
METODOLOGIA PROW.PROJEKTU PROGRAMIST. 15 tygodni
Metody matematyczne fizyki teoretycznej II 15 tygodni
Metody matematyczne fizyki teoretycznej 15 tygodni
Metody numeryczne I 15 tygodni
Metody numeryczne II 15 tygodni
Metody obrazowania w medycynie 15 tygodni
METODY OBRAZOWANIA W MEDYCYNIE 15 tygodni
METODY OPTYMALIZACJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 15 tygodni
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej 15 tygodni
Metody radiacyjne w terapii 15 tygodni
Metody symulacji 15 tygodni
Metodyka nauczania fizyki 15 tygodni
Metodyka nauczania matematyki 1 15 tygodni
Metodyka nauczania matematyki 2 15 tygodni
Metodyka oceniania 15 tygodni
METODYKA OCENIANIA 15 tygodni
Mikrobiologia 15 tygodni
Modelowanie komputerowe 15 tygodni
Modelowanie procesów biologicznych 15 tygodni
Molekularna organizacja komórki 15 tygodni
Multi i nanoferroiki 15 tygodni
Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości, zastosowanie 15 tygodni
NANOMATERIAŁY: WYTWRZANIE, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIE 15 tygodni
Nauki przyrodnicze a rozwój cywilizacji 15 tygodni
Obserwacje astronomiczne 15 tygodni
Ogólna teoria względności i grawitacja 15 tygodni
OPTYKA INSTRUMENTALNA 15 tygodni
Optyka instrumentalna 15 tygodni
Optyka kwantowa 15 tygodni
OPTYKA KWANTOWA 15 tygodni
PAKIET PROGRAMÓW BIUROWYCH 15 tygodni
Pakiet programów biurowych 15 tygodni
Pakiet programów biurowych (lab) lub Programy użytkowe 15 tygodni
Pedagogika 15 tygodni
Pedagogika 1 15 tygodni
Pedagogika 1, (2+3) 15 tygodni
Pedagogika 2 15 tygodni
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 15 tygodni
PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA 15 tygodni
Podstawy astronomii 1 15 tygodni
Podstawy astronomii 2 15 tygodni
Podstawy biologii molekularnej 15 tygodni
PODSTAWY CHEMII 15 tygodni
Podstawy chemii 15 tygodni
Podstawy fizyki 1 15 tygodni
Podstawy fizyki 2 15 tygodni
Podstawy fizyki 3 15 tygodni
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 15 tygodni
PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA 15 tygodni
Podstawy materiałoznawstwa 15 tygodni
Podstawy mikroskopii optycznej 15 tygodni
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 tygodni
Podstawy spektroskopii molekularnej 15 tygodni
PODSTAWY SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ 15 tygodni
Podstawy zarządzania 15 tygodni
PODSTAWY ZARZĄDZANIA 15 tygodni
PODSTAWY ZARZĄDZANIA. 15 tygodni
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy 15 tygodni
Praca inżynierska (projekt inż.) 0 tygodni
Pracownia astrofizyczna 1 15 tygodni
Pracownia astrofizyczna 2 15 tygodni
Pracownia dla zaawansowanych: fizyka współczesna 15 tygodni
Pracownia dydaktyki fizyki 1 15 tygodni
Pracownia dydaktyki fizyki 1, (3) 15 tygodni
Pracownia dydaktyki fizyki 2 15 tygodni
Pracownia elektroniczna 15 tygodni
Pracownia fizyczna II 15 tygodni
Pracownia jądrowa 15 tygodni
Pracownia LabVIEW dla zaawansowanych 15 tygodni
PRACOWNIA LABVIEW DLA ZAAWANSOWANYCH 15 tygodni
Pracownia magisterska 1 15 tygodni
Pracownia magisterska 1 15 tygodni
Pracownia magisterska 1, (16) 15 tygodni
Pracownia magisterska 1,(12) 15 tygodni
Pracownia magisterska 2 15 tygodni
Pracownia magisterska 2 15 tygodni
Pracownia pomiarów i sterowania 15 tygodni
Pracownia specjalistyczna 15 tygodni
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA 15 tygodni
Pracownia spektroskopii* 15 tygodni
PRACOWNIA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH 15 tygodni
Pracownia wybranych metod nanodiagnostycznych 15 tygodni
Praktyczna mechanika kwantowa 15 tygodni
Praktyka ciągła z fizyki (gimnazjum) 15 tygodni
Praktyka ciągła z matematyki (gimnazjum) 15 tygodni
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM - CIĄGŁA 15 tygodni
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W LO 15 tygodni
Praktyka śródroczna z fizyki 15 tygodni
Praktyka śródroczna z matematyki 15 tygodni
PRAKTYKA.. 15 tygodni
Praktyki - 3 tygodnie 3 tygodni
Praktyki - 4 tygodnie 4 tygodni
Praktyki w szkole średniej - 3 tyg. 3 tygodni
Prawo handlowe 15 tygodni
PRAWO HANDLOWE 15 tygodni
Procesy stochastyczne w ekonomii 15 tygodni
Program graficz. interejsu użytkownika 15 tygodni
Programowanie 1 15 tygodni
Programowanie 1, (1+3) 15 tygodni
Programowanie 2 15 tygodni
PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH 15 tygodni
Programowanie obiektowe 1 15 tygodni
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1 15 tygodni
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2 15 tygodni
Programowanie obiektowe 2 15 tygodni
Programowanie równoległe 15 tygodni
PROGRAMOWANIE RÓWNOLEGŁE 15 tygodni
Programowanie symboliczne 15 tygodni
PROGRAMOWANIE UKŁADÓW LOGICZNYCH 15 tygodni
Programy użytkowe 15 tygodni
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 2 15 tygodni
Projekt neutrinowy 15 tygodni
Projekt programistyczny 15 tygodni
PROJEKT W JĘZYKU SKRYPTOWYM 15 tygodni
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO 15 tygodni
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko 15 tygodni
PRZEDMIOT DO WYBORU 1 15 tygodni
Przedmiot ekonomiczny 15 tygodni
Przedmiot humanistyczny 15 tygodni
Przedmiot humanistyczny (dla EKF) 15 tygodni
Przedmiot społeczny 15 tygodni
Przedmiot z zakresu naku humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistyczną 15 tygodni
Przedmioty uzypełniające (emisja głosu) 15 tygodni
Psychologia 15 tygodni
Psychologia 1 15 tygodni
Psychologia 2 15 tygodni
Rachunek prawdopodobieństwa 15 tygodni
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 15 tygodni
Rachunek różniczkowy i całkowy 1 15 tygodni
Rachunek różniczkowy i całkowy 2 15 tygodni
Rachunek różniczkowy i całkowy 3 15 tygodni
Rachunkowość 15 tygodni
RACHUNKOWOŚĆ 15 tygodni
RADIOIZOTOPY W MEDYCYNIE 15 tygodni
Radioizotopy w medycynie 15 tygodni
Seminarium 15 tygodni
Seminarium 1 15 tygodni
Seminarium (fiz.tech.) 15 tygodni
Seminarium 2 15 tygodni
Seminarium inżynierskie 15 tygodni
Seminarium licencjackie 15 tygodni
Seminarium magisterskie 1 15 tygodni
Seminarium magisterskie 2 15 tygodni
Seminarium magisterskie 3 15 tygodni
Seminarium magisterskie 4 15 tygodni
SEMINARIUM NOWYCH TECHNOLOGII 15 tygodni
Seminarium z problemów fizyki współczesnej 15 tygodni
Sieci komputerowe 15 tygodni
STATYSTYKA dla FIZYKÓW 15 tygodni
Statystyka dla fizyków 15 tygodni
STATYSTYKA DLA FIZYKÓW do (16/17) 15 tygodni
Stochastyczne modelowanie układów złożonych 15 tygodni
Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych 15 tygodni
Symulacje komputerowe 15 tygodni
Symulacje komputerowe w ekonofizyce 15 tygodni
Symulacje komputerowe w fizyce 15 tygodni
Teoria cząstek elementarnych 15 tygodni
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P) 15 tygodni
Teoria grawitacji 15 tygodni
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ 15 tygodni
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ (M) 15 tygodni
Teoria organizacji i psychologia zarządzania 15 tygodni
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych 15 tygodni
TEORIA WIELU CIAŁ (M) 15 tygodni
Termodynamika i fizyka cząsteczkowa 15 tygodni
Termodynamika i fizyka statystyczna 15 tygodni
Tworzenie aplikacji internetowych 15 tygodni
Umowy w obrocie gospodarczym 15 tygodni
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM 15 tygodni
Wakacyjna praktyka obserwacyjna 15 tygodni
Warsztat pracy nauczyciela 15 tygodni
Warsztat pracy nauczyciela II 15 tygodni
WIZUALNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 15 tygodni
Współczesna fizyka doświadczalna 15 tygodni
Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej 15 tygodni
Wstęp do algebry (do 16/17) 15 tygodni
Wstęp do fizyki 15 tygodni
WSTĘP DO FIZYKI 15 tygodni
Wstęp do fizyki Słońca 15 tygodni
WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN. 15 tygodni
WSTĘP DO MATEMATYKI 15 tygodni
Wstęp do matematyki 15 tygodni
Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii 15 tygodni
Wstęp do optyki kwantowej 15 tygodni
Wstęp do programowania 15 tygodni
WSTĘP DO SYMULACJI KOMPUTEROWYCH 15 tygodni
Wstęp do teorii jądra i cząst. elem. II 15 tygodni
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ 15 tygodni
Wybrane metody diagnostyki powierzchni fazy skondensowanej 15 tygodni
Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii 15 tygodni
WYBRANE METODY FIZYCZNE W MEDYCYNIE 15 tygodni
Wybrane metody fizyczne w medycynie 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 2* 15 tygodni
WYBRANE ZAGADNIENIA BIOFIZYKI 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 1* 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego** 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1* 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 2 15 tygodni
Wybrane zagadnienia z biofizyki 15 tygodni
Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków 15 tygodni
Wybrane zagdadnienia fizyki ciała stałego 1,2 * 15 tygodni
Wybrany język programowania - Fortran 15 tygodni
Wychowanie fizyczne 15 tygodni
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 15 tygodni
Wykład monograficzny 15 tygodni
Wykład monograficzny I , 1 15 tygodni
Wykład monograficzny I , 2 15 tygodni
Wykład monograficzny II, 1 15 tygodni
Wykład monograficzny II, 2 15 tygodni
Wykład specjalistyczny 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (fiz.) 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (komp.) 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (komp.) 1 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (komp.) 2 15 tygodni
Wykład specjalistyczny 1** 15 tygodni
Wykład specjalistyczny 2** 15 tygodni
Wykład specjalistyczny 3** 15 tygodni
Wykład specjalistyczny 4** 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 6 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 7 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 8 15 tygodni
Wykłady specjalistyczne 1 15 tygodni
Wykłady specjalistyczne 2 15 tygodni
Wykłady specjalistyczne 3 15 tygodni
Wykłady specjalistyczne 4 15 tygodni
Zaawansowane metody analizy danych 15 tygodni
Zaawansowane metody redukcji i analizy danych astronomicznych 15 tygodni
ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE C++ 15 tygodni
Zastosowania laserów w medycynie 15 tygodni
Zastosowania środowiska LabView w pomiarach 15 tygodni
Zastosowanie fizyki w dermatologii 15 tygodni
ZASTOSOWANIE FIZYKI W DERMATOLOGII 15 tygodni
Zastosowanie komp. w fiz. doświadczalnej 15 tygodni
Zastosowanie komp. w naucz. fizyki i matematyki 15 tygodni
Zastosowanie komp. w nauczaniu fizyki 15 tygodni
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCZANIU FIZYKI 15 tygodni
Zastosowanie komputerów w pomiarach 15 tygodni
Zastosowanie laserów w okulistyce 15 tygodni
Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach 15 tygodni
ZESPOŁOWY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY 15 tygodni
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski