kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wybrane metody diagnostyki powierzchni fazy skondensowanej

Kod przedmiotu: 13.2-4-WMDPFS/II/2
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka i specjalności fizyka materiałów wielofunkcjonalnych na kierunku fizyka techniczna
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Spektroskopia elektronów Augera (AES). Analizatory energii elektronów: RFA, CMA, HA, CSA. Dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (LEED). Odbiciowa dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów (RHEED). Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS). Dyfrakcja fotoelektronów (XPD). Spektrometria masowa (MS). Skaningowa mikroskopia próbnikowa (STM, AFM, STS). Mikroskopia polowa (FEM). Elektronowa spektroskopia strat energii (EELS).
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe metody doświadczalne diagnostyki powierzchni ciał stałych oraz umieć je stosować w badaniach nowych materiałów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. S. Mróz, Spektroskopia elektronów Augera (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1992) A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998)
2. D.P. Woodruff, T.A. Delchar, Modern techniques of surface science (Cambridge University Press, Cambridge, New York, Sydney, 1990)
3. S. Mróz, Dyfrakcja powolnych elektronów (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981)
4. J.B. Pendry, Low energy electron diffraction(Academic Press, London 1974)
5. J.F. Danielli, M.D. Rosenberg, D.A. Cadenhead, Progress in Surface and Membrance Science (Academic Press, London 1971)
6. G.A. Somorjai, Principles of Surface Chemistry (New Jersey, 1972)
7. J.M. Cowley, Diffraction Physics (Amsterdam, 1995)
8. H. Lüth, Surfaces and Interfaces of Solids (Berlin, 1993)
9. M. Nowicki, Zastosowanie efektów dyfrakcyjnych elektronów pierwotnych i wtórnych w badaniach strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
Dodatkowa:
- S. Fadley, Synchrotron Radiation Research: Advances in Surface Science (Plenum Press, New York, 1990)
- H. Ibach, D.L. Mills, Electron Energy Loss Spectroscopy and Surface Vibration, Academic,New York (1982).
- J.C. Riviere, Surface Analytical Techniques, Clarendon Press Oxford (1990).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski