kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Komunikaty

04.08.2016 godz. 10:33

Wnioski o Stypendium Ministra do 31 sierpnia br.

Dokumenty o Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 należy składać w dziekanacie do dnia 31 sierpnia 2016 r.
07.03.2016 godz. 08:32

Zapisy na lektoraty z języków obcych dla I roku

Studenci I roku przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w roku 2015/2016 rozpoczną lektorat języka obcego w semestrze zimowym 2016/2017 .
Informacja poniżej
02.10.2015 godz. 15:19

Licencje Windows dla Studentów

Studenci zainteresowani uzyskaniem darmowych licencji na system operacyjny Windows proszeni są o zgłoszenie się do administratora sieci IFT p. Pawła Misiaka, p. 513, pawel.misiak@uwr.edu.pl
09.09.2015 godz. 12:11

PZU w r. ak. 2015/16 do 30 listopada br.

UBEZPIECZENIE PZU STUDENTÓW I DOKTORANTÓW w r.ak. 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie Powszechny Zakład Ubezpieczeń we Wrocławiu.
Składka płatna w Dziekanacie do 30 listopada 2015 r.

Studenci i doktoranci mają prawo wyboru jednej z poniższych składek na ubezpieczenie:
a) 36 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł;
b) 54 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł;
c) 72 zł od osoby przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł;

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 1 października 2015 r.do 30 września 2016. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium RP, a także za granicą.
Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.
Osoby, które ulegną wypadkowi numer polisy ubezpieczeniowej mogą otrzymać w Dziekanacie.

Zakres ubezpieczenia poniżej

09.09.2015 godz. 11:59

Zapisy na lektoraty dla nowo przyjętych w r.ak. 2015/16

Poniżej informacje Studium Języków Obcych dla osób przyjętych na studia I i II stopnia w r.ak. 2015/16 dotyczące zapisów na lektoraty z języków obcych
22.08.2013 godz. 09:43

Praktyki studenckie

Od roku akademickiego 2013/14 wchodzą w życie nowe zasady realizowania praktyk
przewidzianych w programach kształcenia.
Zarządzenie Rektora Nr 115/2013 oraz 100/2015. Dotyczy ono tylko studentów przyjętych w r.ak. 2013/14 i później.

Studentów przyjętych w latach wcześniejszych obowiązują stare zasady
określone w Zarządzeniu Rektora Nr 56/2006.

Istnieje również możliwość realizowania praktyk nie ujętych w programie studiów.
Druki w Komunikacie Rektora z dnia 7 sierpnia 2015 r. poniżej.

Druki umów na praktyki przewidziane w programach kształcenia oraz innych wymaganych dokumentów
znajdują się w Zarządzeniach umieszczonych poniżej.

Opiekunem praktyk wakacyjnych jest dr Rafał Szukiewicz.
Godziny konsultacji: wtorek 10.00 - 11.00, piątek 14.00 - 15.00 (p. 313)
Najlepiej kontaktować się przez email: rafal.szukiewicz@uni.edu.pl

22.03.2013 godz. 13:53

Uwaga! Studenci przyjęci w lutym 2013 r. - opłata za drugi kierunek studiów

Od semestru letniego r.ak. 2012/3013 wchodzą w życie regulacje ustawowe
dotyczące opłat za drugi kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Poniżej szczegółowa informacja Prodziekana ds. dydaktycznych oraz lista studentów, których będzie dotyczyła odpłatność.

Wymienieni studenci proszeni są o pilne zgłaszanie się do dziekanatu celem podpisania z Uniwersytetem stosownej umowy lub ewentualne wypełnienie nowego „oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

06.02.2013 godz. 12:48

Uwaga studenci! Zasady i warunki zaliczania semestru

W dniu 22 stycznia 2013 r. Rada Wydziału Fizyki i Astronomii podjęła uchwałę
w sprawie zasad i warunków zaliczania semestru
na studiach prowadzonych przez Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
08.03.2011 godz. 11:47

Wykaz przychodni, w których studentki/ci mogą wykonać bezpłatne badania

Badania są przeprowadzane w DWOMP we Wrocławiu
(Ośrodek główny we Wrocławiu 50-123 Wrocław ul. Oławska 14, tel. 713449300, 713449304, 713449353)
oraz w innych jednostkach na terenie województwa dolnośląskiego (wykaz poniżej).
W celu wyznaczenia terminu badania proszę o osobiste bądź elektroniczne dostarczenie skierowania na badania
wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.
Skan skierowania proszę przesyłać na adres: uczniowie@dwomp.pl
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski