kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel./fax: 71 321 76 82
tel.: 71 375 94 04
godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)
MENU  »  Projekty

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018-2022

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Szczegółowe informacje o projekcie

Komunikaty Projektu:
12.03.2019

Uczestnicy warsztatów Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji

Lista rankingowa osób, które zgłosiły się na szkolenie Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji.
Zobacz więcej...
05.03.2019

Rekrutacja na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty Techniki komunikacji, autoprezentacji i negocjacji, realizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zobacz więcej...
C. Juszczak © 2010-2013 Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski