kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel./fax: 71 321 76 82
tel.: 71 375 94 04
godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Studia zamawiane - edycja 2012

Uczestniczką/kiem projektu może zostać każda osoba przyjęta na stacjonarne studia I stopnia na kierunkach fizyka (3-letnia studia licencjackie) lub fizyka techniczna (3,5-letnie studia inżynierskie) na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego rekrutacji 2012.

W razie pytań, wątpliwości dotyczących projektu prosimy o kontakt: zamawiane@wfa.uni.wroc.pl

Fizyka techniczna

W ramach nowego kierunku utworzone zostaną trzy-semestralne studia stacjonarne, drugiego stopnia w zakresie specjalności: fizyka medyczna i fizyka materiałów wielofunkcjonalnych.W projekcie przewidziane są 2 nabory. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę nt. nowoczesnych technologii, zastosowań fizyki w medycynie i energetyce. Studia realizowane będą na Wydziale Fizyki i Astronomii we współpracy z wrocławską Akademią Medyczną i Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Więcej informacji o kierunku, w tym o terminach i zasadach rekrutacji można uzyskać pod adresem mailowym: krycha@ift.uni.wroc.pl. Informacje na temat studiów można znaleźć również na stronie internetowej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem wfa.uni.wroc.pl

Płatne staże studenckie

Płatne staże studenckie mają na celu wzmocnienie praktycznych aspektów nauczania oraz ułatwienie
studentom startu zawodowego po zakończeniu studiów.

Harmonogram konkursu stażowego, w tym wybór jednostek przyjmujących na staż:

do 11 kwietnia 2014 - składanie ofert przez podmioty zainteresowane udziałem w programie stażowym
do 18 kwietnia 2014 - wybór Jednostek przyjmujących na staż na wydziale
do 23 kwietnia 2014 - powiadomienie przez Biuro projektu Jednostek przyjmujących na staż o akceptacji danej oferty stażu
do 6 maja 2014 - przygotowanie przez Jednostkę przyjmującą na staż i kierownika studiów programu stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażu przez Jednostkę
do 9 maja 2014 - umieszczenie ofert staży na stronie internetowej projektu oraz ogłoszenie konkursu na staże studenckie

Informacje o terminach naborów na staż oraz o dodatkowych kryteriach umieszczane będą na stronie internetowej projektu www.rozwoj.uni.wroc.pl w zakładce: staże dla studentów.

Dokumenty związane z naborem na staż:

1) Regulamin staży studenckich
2) Formularz ofertowy dla firm
3) Formularz zgłoszeniowy dla studentów
4) Program stażu
5) Oświadczenie o przyjęciu na staż
6) Umowa stażowa
Uwagi:
Skrypty do wykładów, konwersatoriów i laboratoriów:

Kursy na Wydziale Fizyki i Astronomii

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w cyklu 7 kursów „Praktyczne zastosowania fizyki”.
Kursy dotyczyć będą następujących zagadnień:

Edycja wiosenna 2011:
  • Cyfrowa ciemnia fotograficzna
  • Cyfrowa obróbka obrazu
  • Narzędzia publikacji i emisji treści w Internecie
  • Informatyczne narzędzia zarządzania.

Edycja jesienna 2011:
  • Studio fotograficzne
  • Cyfrowe formy rejestracji rzeczywistości
  • Cyfrowa obróbka dźwięku
  • Cyfrowa obróbka obrazu
  • Informatyczne narzędzia zarządzania.

Studia zamawiane

Uczestniczką/kiem projektu może zostać każda osoba przyjęta na stacjonarne studia I stopnia na kierunkach fizyka (3-letnia studia licencjackie) lub fizyka techniczna (3,5-letnie studia inżynierskie) na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2010 i 2011 (dwie kolejne rekrutacje).

W razie pytań, wątpliwości dotyczących projektu prosimy o kontakt: zamawiane@wfa.uni.wroc.pl
C. Juszczak © 2010-2013 Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski