kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Projekt neutrinowy

Typ przedmiotu:
Fakultatywny na kierunku fizyka na studiach I i II stopnia.
ECTS: 3 pkt od 2013-02-19 14:28
Egzamin: 0 od 2013-02-28 14:28
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podstawowe informacje o neutrinach i ich oddziaływaniach. Oscylacje neutrin – wyprowadzenie podstawowego wzoru. Interpretacja wzoru oscylacyjnego. Przegląd wyników dotyczących oscylacji neutrin. Eksperyment T2K. Metody statystyczne fitowania parametrów modelu na podstawie danych doświadczalnych. Określenie przedziału ufności dla uzyskanych wyników.
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie fizyki neutrin poprzez włączenie się w rozwiązywanie konkretnego problemu będącego uproszczeniem analizy przeprowadzanej w eksperymencie T2K.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - pisemny raport (pisany w zespołach) + indiwidualny referat
  • Wykład - zaliczenie na podstawie listy obecności
Wykaz literatury podstawowej:
Samoil Bilenky, Introduction to the Physics of Massive and Mixed Neutrinos, Lecture Notes in Physics 817, Springer Verlag (dostępna on line, link na stronach edukacyjnych Zakładu Fizyki Neutrin)


Artykuły nt temat analizy statystycznej, Particle Data Group, dostępne on line http://pdg.lbl.gov/

Uwagi:
Wprowadzony jednorazowo w semestrze letnim 2012/2013 U. R. W. 5/2013 z dnia 22.02.2013 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski