kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Konwersatorium

Przedmioty:
ALGEBRA 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Algebra 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza matematyczna 2 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza matematyczna 3 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Classical field theory 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Cztery z sześciu wykładów:

Theory of elementary particles

General relavity and gravitation

Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 2

8 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Dwa z czterech wykładów:

Quantum electrodynamics

Classical field theory

Contemporary problems in condensed matter physics

Introduction to many body theory

4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
EKONOFIZYKA 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
EKONOFIZYKA 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
EKONOMIA 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
EKONOMIA 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEKTRODYNAMIKA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJ 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FALE 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 1 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 2 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 3 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA KWANTOWA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
General relavity and gravitation 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Initial training in the field of health and safety and fire protection 0 godz tygodniowo przez 9 tygodni
KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
LEKTORAT 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
LEKTORAT 1 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
LEKTORAT 2 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
LEKTORAT 3 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 1 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 2 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 3 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MATEMATYKA DYSKRETNA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MECHANIKA 5 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MECHANIKA KWANTOWA 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MECHANIKA KWANTOWA 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MECHANIKA TEORETYCZNA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
METODY MATEMATYCZNE FIZYKI TEORETYCZNEJ 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
METODYKA NAUCZANIA FIZYKI 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Modern quantum mechanics with elements of guantum optics 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
NAUKI PRZYRODNICZE A ROZWÓJ CYWILIZACJI 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
OPSERWACJE ASTRONOMICZNE 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PEDAGOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNZAJALNYCH 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PEDAGOGIKA-UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 1 5 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 2 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 3 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY FIZYKI 4 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Preparatory Polish language course 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Preparatory Polish language course 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PROCESY STOCHASTYCZNE W EKONOMII 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Quantum electrodynamics

Contemporary problems in condensed matter physics

2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Selected tools of modern theoretical physics 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Selected tools of modern theoretical physics 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Introduction to many body theory

2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Statystyka dla fizyków 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu) 0 godz tygodniowo przez 9 tygodni
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ

lub

WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.

2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
TEORIA PRZEJŚĆ FAZOWYCH I ZJAWISK KRYTYCZNYCH 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
TERMODYNAMIKA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Trends in modern theoretical physics 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WIZUALNE I POZNAWCZE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WSTĘP DO ALGEBRY 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WSTĘP DO NANOFIZYKI I NANOTECHNOLOGOII 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ

lub

OPTYKA KWANTOWA

2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wychowanie fizyczne 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYCHOWANIE FIZYCZNE 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 3 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 4 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 5 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ZARZĄDZANIE FINANSAMI 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Algebra 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Algebra 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ALGEBRA 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Algorytmy i programowanie* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Algorytmy i struktury danych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza matematyczna 1 (do 16/17) 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza Matematyczna 1* 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza matematyczna 2 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza matematyczna 2 do (16/17) 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza Matematyczna 2* 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza matematyczna 3 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ANALIZA MATEMATYCZNA 3 (do 16/17) 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Analiza Matematyczna 3* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astrofizyka obserwacyjna 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astrofizyka obserwacyjna 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astrofizyka teoretyczna 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astrofizyka teoretyczna 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astrofizyka układów planetarnych* 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astrofizyka wysokich energii 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astronomia galaktyczna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astronomia obserwacyjna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Astronomia pozagalaktyczna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Atmosfery gwiazdowe 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Bazy danych astronomicznych* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Budowa i ewolucja gwiazd 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Budowa i ewolucja gwiazd 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Chemia 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Cztery z sześciu wykładów:
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKLAD SPECJALISTYCZNY 2
8 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Dwa z czterech wykładów:
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
KWANTOWATEORIA POLA (Ф4) (P)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ(M)
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Ekonofizyka 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Ekonofizyka 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Ekonomia 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni ...
Ekonomia 1 (2011/2012) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Ekonomia 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elektrodynamika 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elektrodynamika kwantowa 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elektronika 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elektronika i elektrotechnika 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elektronika komputerowa 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elektronika molekularna 3 godz tygodniowo przez 10 tygodni ...
Elektryczność i magnetyzm 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elementy rachunku prawdopodobieństwa 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elementy teorii powierz. fazy skond. 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elementy teorii powierzchni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Elementy teorii powierzchni metali 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Emisja głosu 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Emisja głosu 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Energetyka jądrowa 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
ENERGETYKA JĄDROWA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fale 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fale (4+2) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Ferroelektryki i ferroelastyki 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Finanse i bankowość 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka ciała stałego 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka fazy skondensowanej I 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka fazy skondensowanej II 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka gwiazd i galaktyk 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka jadra i cząstek elemen.II 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka jądra i cząstek elementarnych 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka kwantowa 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka materiałów 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA MATERIAŁÓW 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka promieniowania jonizującego 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka Słońca 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka Słońca 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka Słońca* 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka statystyczna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka statystyczna i teoria ciała stałego 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka statystyczna II 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka układów planetarnych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka układów planetarnych* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Fizyka Ziemi 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Historia filozofii 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Język obcy 1 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
JĘZYK OBCY 1 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
JĘZYK OBCY 2 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Język obcy 2 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Język obcy 3 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
JĘZYK OBCY 3 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Język obcy 4 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Klasyczna fizyka teoretyczna 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Klasyczna fizyka teoretyczna 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Klasyczna fizyka teoretyczna 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
KLASYCZNA TEORIA POLA (M) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Klasyczna teoria pola 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Koherentne stany materii skondensowanej 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Kosmologia 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Kwantowa fizyka teoretyczna 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Kwantowa fizyka teoretyczna 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Kwantowa fizyka teoretyczna 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
KWANTOWA TEORIA POLA (Ф4) (P) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Kwantowa teoria pola I 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Kwantowa teoria pola II 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyczne podstawy obrazowania 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 1 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MATEMATYKA 1-RRC 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 1, (4+4) 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 2 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MATEMATYKA 2 (do 16/17) 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 2, (4+4) 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka 3 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MATEMATYKA 3 (do16/17) 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Matematyka elementarna 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika i termodynamika techniczna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MECHANIKA I TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika kwantowa 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika kwantowa 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika kwantowa 3 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika kwantowa dla inżynierów 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
MECHANIKA KWANTOWA DLA INŻYNIERÓW 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika nieba* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika teoretyczna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika teoretyczna (3+2) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Mechanika Teoretyczna* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metody matematyczne fizyki teoretycznej II 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metody matematyczne fizyki teoretycznej 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metody numeryczne II 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metody numeryczne* 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
METODY OPTYMALIZACJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1) 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metody redukcji i analizy danych astronomicznych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metodyka nauczania fizyki 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metodyka nauczania matematyki 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metodyka nauczania matematyki 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Metodyka oceniania 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
METODYKA OCENIANIA 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Modern quantum mechanics: mathematical and conceptual foundations 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Obserwacje astronomiczne 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Ogólna teoria względności i grawitacja 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Optyka instrumentalna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
OPTYKA INSTRUMENTALNA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
OPTYKA KWANTOWA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Pedagogika 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Pedagogika 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Pedagogika 1, (2+3) 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Pedagogika 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy astronomii 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy astronomii 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy Astronomii* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy chemii 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY CHEMII 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy fizyki 1 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy Fizyki 1* 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy fizyki 2 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy Fizyki 2* 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy fizyki 3 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy Fizyki 3* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PODSTAWY ZARZĄDZANIA. 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Praktyczna mechanika kwantowa 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Prezentacja wyników naukowych* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Procesy stochastyczne w ekonomii 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Programowanie symboliczne 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Projekt neutrinowy 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Przedmiot humanistyczny 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Przedmiot humanistyczny (dla EKF) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Przedmiot społeczny 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Przedmiot z zakresu naku humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistyczną 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Przedmioty uzypełniające (emisja głosu) 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Psychologia 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Psychologia 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Psychologia 2 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Pulsacje gwiazdowe* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Rachunek prawdopodobieństwa 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Rachunek różniczkowy i całkowy 1 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Rachunek różniczkowy i całkowy 2 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Rachunek różniczkowy i całkowy 3 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Rachunkowość 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
RACHUNKOWOŚĆ 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
STATYSTYKA dla FIZYKÓW 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Statystyka dla fizyków 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
STATYSTYKA DLA FIZYKÓW do (16/17) 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Statystyka matematyczna* 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Stochastyczne modelowanie układów złożonych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Teoria atmosfer gwiazdowych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Teoria cząstek elementarnych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Teoria grawitacji 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ (M) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Teoria pulsacji gwiazdowych 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
TEORIA WIELU CIAŁ (M) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Termodynamika i fizyka cząsteczkowa 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Termodynamika i fizyka statystyczna 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Tworzenie stron internetowych* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Umowy w obrocie gospodarczym 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
usunąć 0 godz tygodniowo przez tygodni
Warsztat pracy nauczyciela 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Warsztat pracy nauczyciela II 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WIZUALNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wprowadzenie do programowania w Pythonie 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do algebry (do 16/17) 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do fizyki 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WSTĘP DO FIZYKI 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do fizyki Słońca 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN. 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do matematyki 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WSTĘP DO MATEMATYKI 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do optyki kwantowej 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do systemów operacyjnych* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wstęp do teorii jądra i cząst. elem. II 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 2* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYBRANE ZAGADNIENIA BIOFIZYKI 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 1* 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego** 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wybrane zagdadnienia fizyki ciała stałego 1,2 * 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wychowanie fizyczne 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wykład specjalistyczny 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (fiz.) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (komp.) 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (komp.) 1 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wykład specjalistyczny (komp.) 2 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 6 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 7 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 8 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski