kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Umowy w obrocie gospodarczym

Kod przedmiotu: 10.3,14.3-4-UOG/2
Rok i semestr: 1 rok (2 semestr)
ECTS: 3 pkt od 2014-10-01,
2 pkt przed 2014-10-01
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podmioty uczestniczące w obrocie cywilnoprawnym. Przedmioty stosunku prawno-rzeczowego oraz zobowiązaniowego. Prawa podmiotowe i rzeczowe oraz obligacyjne. Czynności prawne. Następstwo prawne w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Kodeks cywilny.

2. Kodeks spółek handlowych.

3. Podstawy prawa cywilnego i handlowego (pod redakcją E. Gniewka) Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski