kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Uwagi

  Uwagi
(3,5 letnie) Ekonofizyka 2011-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

(3,5 letnie) Ekonofizyka 2012-2016
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Przedmioty realizowane na WPAiE- Podstawy prawa handlowego, Podstawy rachunkowości, Zarządzanie finansami.

(3,5 letnie) Ekonofizyka 2013-2017
Przedmioty realizowane na WPAiE- Podstawy prawa handlowego, Podstawy rachunkowości, Zarządzanie finansami.
(3,5 letnie) Ekonofizyka 2014-2018
Przedmioty realizowane na WPAiE- Podstawy prawa handlowego, Podstawy rachunkowości, Zarządzanie finansami.
(3,5 letnie) Ekonofizyka 2015-2019
Przedmioty realizowane na WPAiE- Podstawy prawa handlowego, Podstawy rachunkowości, Zarządzanie finansami.
(3,5 letnie) Fizyka doświadczalna 2011-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).


(3,5 letnie) Fizyka doświadczalna 2012-2016
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

(3,5 letnie) Fizyka komputerowa 2011-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

(3,5 letnie) Fizyka komputerowa 2012-2016
Zima 2015/2016 semestr(6)

za: Programowanie równoległe - planujemy: Języki skryptowe Python (w-30); (lab-30), ECTS 5, egzamin lub Programowanie w C++ (w 15), (lab-30), ECTS 5, zaliczenie.

Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

(3,5 letnie) Fizyka komputerowa 2013-2017
Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

(3,5 letnie) Fizyka komputerowa 2014-2018
Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

(3,5 letnie) Fizyka komputerowa 2015-2019
Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

(3,5 letnie) Fizyka teoretyczna 2011-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).


(3,5 letnie) Fizyka teoretyczna 2012-2016
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).


(3,5 letnie) Nauczanie fizyki i matematyki 2011-2015,
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,


(3,5 letnie) Nauczanie fizyki i matematyki 2012-2016, (ostatni nabór w roku akademickim 2012/2013)
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,


Numeryczna analiza danych
U.R. 12/2012 (21.02.2012)
Administracja systemów Unix/Linux
Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.
ALGEBRA 2
W roku akademickim 2013/2014 laboratorium z przedmiotu prowadzone będzie jako konwersatorium.
Algebra 2
Analiza danych
Analiza matematyczna 1 (do 16/17)
W roku akademickim 2013/2014 laboratorium z przedmiotu prowadzone będzie jako konwersatorium.
ANALIZA MATEMATYCZNA 2
W roku akademickim 2013/2014 laboratorium z przedmiotu prowadzone będzie jako konwersatorium.
Analiza matematyczna 2
Analiza matematyczna 3
Astronomia 2016-2019
Tryb A:

Analiza matematyczna 1,

Analiza matematyczna 2,

Analiza matematyczna 3,

Mechanika,

Termodynamika,

Elektryczność i magnetyzm,

Fale.

Tryb B:

Matematyka 1,

Matematyka 2,

Matematyka 3,

Podstawy fizyki 1,

Podstawy fizyki 2,

Podstawy fizyki 3.

Bazy danych
Bazy danych i arkusze kalkulacyjne
Biochemia
Biologia ogólna
Chemia
Chemia ogólna i analityczna
Chemia organiczna
Cztery z sześciu wykładów:
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKLAD SPECJALISTYCZNY 2
(P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.

(M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.

Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującego
Uchwała Rady Wydziału 18.06.2013 r.
Detekcja promieniowania jonizującego
Uchwała Rady Wydziału 18.06.2013 r.
Dozymetria i ochrona radiologiczna 2008-2012
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 7. semestru,

Zgodnie z zaleceniem standardów kształcenia student wybiera z oferty wydziałowej do zaliczenia w każdym semestrze (roku akademickim) dodatkowe przedmioty (zaakceptowane przez Dziekana) do uzyskania co najmniej 30 (60) punktów ECTS.

Dozymetria i ochrona radiologiczna 2009-2013
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Dozymetria i ochrona radiologiczna 2010-2014
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Dozymetria i ochrona radiologiczna 2011-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Dozymetria i ochrona radiologiczna 2012-2016
W roku akademickim 2015/2016

zamiast przedmioty "Metod optymalizacji ochrony radiologicznej" wprowadza się przedmiot "Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce"

Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Dozymetria i ochrona radiologiczna 2013-2017
W roku akademickim 2013/2014 (w semestrze zimowym) laboratoria z przedmiotów "Wstęp do algebry" i "Matematyka 1-RRC" będą prowadzone jako konwersatoria.
Dozymetria promieniowania jonizującego i ochrona radiologiczna
Uchwala Rady Wydziału 18.06.2013 r.
Dwa z czterech wykładów:
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
KWANTOWATEORIA POLA (Ф4) (P)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ(M)
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
(P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.

(M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.

Egzamin licencjacki
Egzamin magisterski
Ekonofizyka 1
Ekonofizyka 2
Ekonofizyka 2008-2011
Ponadto studenta obowiązuje:
a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,
b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca studiów,
c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,
d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej.
Ekonofizyka 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Ekonofizyka 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Ekonofizyka 2011-2014
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Ekonofizyka 2012-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Ekonofizyka 2013-2016
-zajęcia realizowane na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii:

Podstawy prawa handlowego,

Podstawy rachunkowości,

Zarządzanie finansami.

W roku akademickim 2013/2014 (w semestrze zimowym) laboratoria z przedmiotów "Wstęp do algebry", "Matematyka 1- RRC" prowadzone będą jako konwersatoria.

Ekonofizyka 2014-2017
-zajęcia realizowane na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii:

Podstawy prawa handlowego,

Podstawy rachunkowości,

Zarządzanie finansami.

Ekonofizyka 2015-2018

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 3 ), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3


-zajęcia realizowane na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii:

Podstawy prawa handlowego,

Podstawy rachunkowości,

Zarządzanie finansami.

Ekonofizyka 2016-2019

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3


-zajęcia realizowane na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii:

Podstawy prawa handlowego,

Podstawy rachunkowości,

Zarządzanie finansami.

Ekonofizyka 2017-2020

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3


-zajęcia realizowane na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii:

Podstawy prawa handlowego,

Podstawy rachunkowości,

Zarządzanie finansami.

Ekonofizyka 2018-2021

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3


-zajęcia realizowane na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii:

Podstawy prawa handlowego,

Podstawy rachunkowości,

Zarządzanie finansami.

Ekonomia 1 (2011/2012)
Ekonomia 2
Elektrodynamika
- !
Elektronika
Elektronika i elektrotechnika
Elektronika komputerowa
Elektryczność i magnetyzm
Elementy astronomii i astrofizyki
Elementy biologii dla fizyków
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Elementy teorii powierz. fazy skond.
Elementy teorii powierzchni
Elementy teorii powierzchni metali
Uchwała Rady Wydziału 48/2013 z dnia 16.04.2013 r. -zmiana nazwy przedmiotu "Elementy teorii powierzchni fazy skondensowanej" na "Elementy teorii powierzchni metali" w planie studiów II stopnia fizyki, specjalność fizyka doświadczalna.
Emisja głosu
Energetyka jądrowa
Uchwała Rady Wydziału z dnia 18.06.2013 r.
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna
Uchwała Rady z dnia 18.06.2013 r. Zmiana nazwy przedmiotu na " Energetyka jądrowa"
Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt.
Fale
Fale (4+2)
Filozofia przyrody
Finanse i bankowość
Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych
U.R. 12/2012 (21.02.2012)
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych
Fizyka ciała stałego
Fizyka doświadczalna 2008-2011
Ponadto studenta obowiązuje:
a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,
b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca studiów,
c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,
d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej.
Fizyka doświadczalna 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka doświadczalna 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka doświadczalna 2011-2014
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka doświadczalna 2012-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka doświadczalna 2013-2016
W roku akademickim 2013/2014 (w semestrze zimowym) laboratorium z przedmiotu "Analiza matematyczna 1" prowadzone będzie jako konwersatorium.
Fizyka doświadczalna 2015-2018
  PRZEDMIOTY DO WYBORU:

  semestr 5

  • Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty - laboratorium 30, ECTS-3

   semestr 6

   • Podstawy Chemii - wykład 30, ECTS-3
   • Numeryczna analiza danych - laboratorium komputerowe -30, ECTS -3
Fizyka doświadczalna 2016-2019

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

Fizyka doświadczalna 2017-2020

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

Fizyka doświadczalna 2018-2021

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

Fizyka doświadczalna II st 2009-2011
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów),a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zdaje egzamin (podczas 4 semestrów),a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

! - przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka doświadczalna II st 2010-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów),a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zdaje egzamin (podczas 4 semestrów),a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

! - przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka doświadczalna II st 2011-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów),a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zdaje egzamin (podczas 4 semestrów),a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

! - przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka doświadczalna II st 2012-2014
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1,2

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć dwa z tych wykładów):

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Ferroelektryki i ferroelastyki

Elektronika molekularna

Wykłady specjalistyczne 1,2,3,4

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć po jednym w każdym semestrze):

Elementy fizyki półprzewodników

Multi - i nanoferroiki

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Podstawy biologii molekularnej

Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Wybrany język programowania-Fortran

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych

Uchwała Rady Wydziału 48/2013 z dnia 16.04.2013 r. -zmiana nazwy przedmiotu "Elementy teorii powierzchni fazy skondensowanej" na "Elementy teorii powierzchni metali" w planie studiów II stopnia fizyki, specjalność fizyka doświadczalna.

Fizyka doświadczalna II st 2013-2015
Wykłady specjalistyczne można zamieniać dwoma wykładami monograficznymi.
Fizyka doświadczalna II st. 2014-2016
Wykłady specjalistyczne można zamieniać dwoma wykładami monograficznymi.
Fizyka doświadczalna II st. 2015-2017
Uwaga: wykłady specjalistyczne można zamieniać dwoma wykładami monograficznymi.

**Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka doświadczalna II st. 2016-2018

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.

Uwaga: wykłady specjalistyczne można zamieniać dwoma wykładami monograficznymi.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka doświadczalna II st. 2017-2019

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.

Uwaga: wykłady specjalistyczne można zamieniać dwoma wykładami monograficznymi.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka doświadczalna II st. 2018-2020

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.

Uwaga: wykłady specjalistyczne można zamieniać dwoma wykładami monograficznymi.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka doświadczalna II st. bis 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! Przedmiot obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli go na studiach licencjackich,

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń (inny niż na studiach licencjackich),

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zdaje egzamin.

Fizyka doświadczalna II st. bis 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! Przedmiot obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli go na studiach licencjackich,

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń (inny niż na studiach licencjackich),

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zdaje egzamin.

Fizyka fazy skondensowanej I
Fizyka fazy skondensowanej II
Fizyka jadra i cząstek elemen.II
Fizyka jądra i cząstek elementarnych
Fizyka komputerowa 2008-2011
Ponadto studenta obowiązuje:
a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,
b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca studiów,
c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,
d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej.
Fizyka komputerowa 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka komputerowa 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka komputerowa 2011-2014
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka komputerowa 2012-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka komputerowa 2013-2016
Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

W roku akademickim 2013/2014 (w semestrze zimowym) laboratoria z przedmiotów "Wstęp do algebry", "Matematyka 1- RRC" prowadzone będą jako konwersatoria.

Fizyka komputerowa 2014-2017
Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

Fizyka komputerowa 2015-2018

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

* Systemy operacyjne (wykład- 15),
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -4

Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

Fizyka komputerowa 2016-2019

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

* Systemy operacyjne (wykład- 15),
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -4

Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

Fizyka komputerowa 2017-2020

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

* Systemy operacyjne (wykład- 15),
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -4

Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

Fizyka komputerowa 2018-2021

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

* Systemy operacyjne (wykład- 15),
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -4

Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

Fizyka komputerowa II st 2009-2011
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* wykłady monograficzne i specjalistyczne zaliczane w systemie dwuletnim.

!- przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka komputerowa II st 2010-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

*wykłady monograficzne i specjalistyczne zaliczane w systemie dwuletnim.

!- przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka komputerowa II st 2011-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

*wykłady monograficzne i specjalistyczne zaliczane w systemie dwuletnim.

!- przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka komputerowa II st 2012-2014
Fizyka komputerowa II st 2013-2015
Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym.

Fizyka komputerowa II st bis 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

*wykłady monograficzne i specjalistyczne zaliczane w systemie dwuletnim.

!- przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka komputerowa II st bis 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

*wykłady monograficzne i specjalistyczne zaliczane w systemie dwuletnim.

!- przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka komputerowa II st. 2014-2016
Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym.

Fizyka komputerowa II st. 2015-2017
Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka komputerowa II st. 2016-2018
Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka komputerowa II st. 2017-2019

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.


Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student/ka wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka komputerowa II st. 2018-2020

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.


Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student/ka wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka kwantowa
Fizyka materiałów
Fizyka medyczna 2008-2012
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 7. semestru,

Zgodnie z zaleceniem standardów kształcenia student wybiera z oferty wydziałowej do zaliczenia w każdym semestrze (roku akademickim) dodatkowe przedmioty (zaakceptowane przez Dziekana) do uzyskania co najmniej 30 (60) punktów ECTS.

Fizyka medyczna 2009-2013
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Fizyka medyczna 2010-2014
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Fizyka medyczna 2011-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Fizyka medyczna 2012-2016
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

Fizyka medyczna 2013-2017
W roku akademickim 2013/2014 (w semestrze zimowym) laboratoria z przedmiotów "Wstęp do algebry" i "Matematyka 1-RRC" będą prowadzone jako konwersatoria.
Fizyka medyczna 2008-2011
Ponadto studenta obowiązuje:
a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,
b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca studiów,
c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,
d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej.
Fizyka medyczna II st 2009-2011
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich,

** student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

Fizyka medyczna II st 2010-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich,

** student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

Fizyka medyczna II st 2011-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich,

** student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

Fizyka medyczna II st bis 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich,

** student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

Fizyka medyczna II st bis 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich,

** student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

Fizyka nauczycielska II st 2009-2011
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! Przedmiot obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli go na studiach licencjackich,

* student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

** student wybiera jeden z dwóch zaproponowanych wykładów.

Fizyka nauczycielska II st 2010-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! Przedmiot obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli go na studiach licencjackich,

* student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

** student wybiera jeden z dwóch zaproponowanych wykładów.

Fizyka nauczycielska II st 2011-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! Przedmiot obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli go na studiach licencjackich,

* student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

** student wybiera jeden z dwóch zaproponowanych wykładów.

Fizyka nauczycielska II st 2012-2014
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć jeden z tych wykładów)

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Ferroelektryki i ferroelastyki

Elektronika molekularna

Wykłady specjalistyczne 1,2

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć dwa spośród nich):

Elementy fizyki półprzewodników

Multi - i nanoferroiki

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Podstawy biologii molekularnej

Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Wybrany język programowania-Fortran

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych


Fizyka nauczycielska II st bis 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! Przedmiot obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli go na studiach licencjackich,

* student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

** student wybiera jeden z dwóch zaproponowanych wykładów.

Fizyka nauczycielska II st bis 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

! Przedmiot obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli go na studiach licencjackich,

* student uczestniczy w dwóch wykładach specjalistycznych i z jednego zdaje egzamin.

** student wybiera jeden z dwóch zaproponowanych wykładów.

Fizyka nauczycielska II st. 2014-2016
Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione realizacją innych wybranych przedmiotów za zgodą Dziekana.
Fizyka nauczycielska II st. 2015-2017
Uwaga: wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione realizacją innych wybranych przedmiotów za zgodą dziekana.

Fizyka nauczycielska II st. 2016-2018
Uwaga: wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione realizacją innych wybranych przedmiotów za zgodą dziekana.

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.

Fizyka nauczycielska II st. 2017-2019
Uwaga: wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione realizacją innych wybranych przedmiotów za zgodą dziekana.

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.

Fizyka nauczycielska II st. 2018-2020
Uwaga: wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione realizacją innych wybranych przedmiotów za zgodą dziekana.

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia
Pracownik Instytutu Niskich Temperetur i Badań Strukturalnych PAN.
Fizyka nowych materiałów II st 2009-2011
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów), a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zadaje egzamin (podczas 4 semestrów), a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

! - przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka nowych materiałów II st 2010-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów), a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zadaje egzamin (podczas 4 semestrów), a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

! - przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka nowych materiałów II st 2011-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów), a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zadaje egzamin (podczas 4 semestrów), a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

! - przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka nowych materiałów II st 2012-2014 (ostatni nabór w roku akademickim 2012/2013)
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1,2

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć dwa z tych wykładów):

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Ferroelektryki i ferroelastyki

Elektronika molekularna

Wykłady specjalistyczne 1,2,3,4

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć po jednym w każdym semestrze):

Elementy fizyki półprzewodników

Multi - i nanoferroiki

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Podstawy biologii molekularnej

Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Wybrany język programowania-Fortran

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych


Fizyka nowych materiałów II st bis 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów), a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zadaje egzamin (podczas 4 semestrów), a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

Fizyka nowych materiałów II st bis 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

* student wybiera dwa wykłady i z jednego zdaje egzamin po zaliczeniu ćwiczeń (podczas 4 semestrów), a jeden zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej,

** student uczestniczy w czterech wykładach specjalistycznych i z dwóch zadaje egzamin (podczas 4 semestrów), a dwa zalicza na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

Fizyka promieniowania jonizującego
Uchwała Rady Wydziału 18.06.2013 r.
Fizyka statystyczna
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
(M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.
Fizyka statystyczna i teoria ciała stałego
- !
Fizyka ścieżka B (3 letnia) od 2013/2014
Fizyka techniczna
Skrypty do wykładów, konwersatoriów i laboratoriów:
FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2011-2013
Wykłady specjalistyczne 1,2,3

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć po jednym w każdym semestrze):

Elementy fizyki półprzewodników

Multi- i nanoferroiki

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Podstawy biologii molekularnej

Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Wybrany język programowania-Fortran

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych

Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć jeden z tych wykładów):

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Ferroelektryki i ferroelastyki - wyjątkowo w semestrze letnim 2011/2012

Elektronika molekularna

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2012-2014
Wykłady specjalistyczne 1,2,3

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć po jednym w każdym semestrze):

Elementy fizyki półprzewodników

Multi- i nanoferroiki

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Podstawy biologii molekularnej

Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Wybrany język programowania-Fortran

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych

Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć jeden z tych wykładów):

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Ferroelektryki i ferroelastyki

Elektronika molekularna

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2013-2015
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2014-2016 Lato
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2014-2016 zima
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2015-2017 Lato
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może być realizowany na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób 5 punktów ECTS.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka materiałów wielofunkcjonalnych 2015-2017 Zima
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może być realizowany na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób 5 punktów ECTS.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka medyczna 2011-2013
Wykłady specjalistyczne (fiz.tech. 1,2,3)

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć po jednym w każdym semestrze):

Elementy fizyki półprzewodników

Multi- i nanoferroiki

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Podstawy biologii molekularnej

Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Wybrany język programowania-Fortran

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych

Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć jeden z tych wykładów):

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Ferroelektryki i ferroelastyki- wyjątkowo w semestrze letnim 2011/12

Elektronika molekularna

Pracownia jądrowa !

(tylko wtedy gdy przedmiot nie został zaliczony w ramach studiów I stopnia)

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka medyczna 2012-2014
Wykłady specjalistyczne (fiz.tech. 1,2,3)

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć po jednym w każdym semestrze):

Elementy fizyki półprzewodników

Multi- i nanoferroiki

Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Podstawy biologii molekularnej

Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Wybrany język programowania-Fortran

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych

Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej

(obejmują poniższe wykłady - student musi zaliczyć jeden z tych wykładów):

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Ferroelektryki i ferroelastyki

Elektronika molekularna

Pracownia jądrowa !

(tylko wtedy gdy przedmiot nie został zaliczony w ramach studiów I stopnia)

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka medyczna 2013-2015
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka medyczna 2014-2016 Lato
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka medyczna 2014-2016 Zima
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka medyczna 2015-2017 Lato
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może być realizowany na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób 5 punktów ECTS.

FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia - Fizyka medyczna 2015-2017 Zima
WF może być realizowany w 1 lub 2 semestrze.

Zamiast wykładu specjalistycznego mogą być dwa wykłady monograficzne.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może być realizowany na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób 5 punktów ECTS.

Fizyka teoretyczna 2008-2011
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej.

Fizyka teoretyczna 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka teoretyczna 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka teoretyczna 2011-2014
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).


Fizyka teoretyczna 2012-2015
Ponadto studenta obowiązuje:

a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

Fizyka teoretyczna 2013-2016
W roku akademickim 2013/2014 (w semestrze zimowym) laboratorium z przedmiotu "Analiza matematyczna 1" prowadzone będzie jako konwersatorium.
Fizyka teoretyczna 2015-2018

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

Fizyka teoretyczna 2016-2019

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

Fizyka teoretyczna 2017-2020

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3<

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

Fizyka teoretyczna 2018-2021

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3<

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

Fizyka teoretyczna II st 2009-2011
Fizyka teoretyczna II st 2010-2012
Fizyka teoretyczna II st 2012-2014
Uchwała Rady Wydziału 86/2013 z dnia 11.06.2013r. - przesunięcie zajęć z "Ogólnej teorii względności i grawitacji" z czwartego semestru na trzeci na studiach II stopnia fizyki - specjalności fizyka teoretyczna.
Fizyka teoretyczna II st 2013-2015
(P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.

(M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.

Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Fizyka teoretyczna II st bis 2009-2012
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

!- przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka teoretyczna II st bis 2010-2013
Ponadto studenta obowiązuje w wybranym semestrze:

!- przedmioty obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli ich na studiach licencjackich.

Fizyka teoretyczna II st. 2014-2016
(P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.

(M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.

Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Fizyka teoretyczna II st. 2015-2017
(P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.

(M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.

Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka teoretyczna II st. 2016-2018
Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka teoretyczna II st. 2017-2019

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.


Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka teoretyczna II st. 2018-2020
Przedmiot : Contemporary problems in condensed matter physics przeniesiony na 3 semestr.

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.


Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

Fizyka Ziemi
Genetyka
Grafika inżynierska 1
Grafika inżynierska 2
Grafika komputerowa
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
(P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.
Historia fizyki
I Pracownia fizyczna 1
I Pracownia fizyczna 2
II Pracownia fizyczna 1
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 2015-2019

PRZEDMIOTY DO WYBORU:


semestr 2

 • Projekt w języku skryptowym
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa
 • semestr 3

 • Indywidualny projekt programistyczny
 • Statystyka dla fizyków
 • Sieci komputerowe
 • Pracownia LabView dla zaawansowanych
 • semestr 4

 • Fizyka kwantowa
 • Systemy operacyjne
 • semestr 5

 • Zaawansowane programowanie C++
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Programowanie układów logicznych
 • Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce
 • Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych
 • Fizyka fazy skondensowanej 1
 • Informatyka w biznesie
 • Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty (laboratorium komputerowe -30), ECTS -3
 • semestr 6

 • Grafika inżynierska 3
 • Modelowanie komputerowe
 • Wizualne aspekty projektowania
 • Pracownia systemów wbudowanych
 • Seminarium nowych technologii
 • Pracownia pomiarów i sterowania
 • Języki programowania i GIU
 • Pracownia jądrowa
 • Elementy astronomii i astrofizyki
 • Podstawy chemii (wykład-30), ECTS -3
 • II pracownia fizyczna 1  
  •  semestr 7

 • Metodologia prow.projektu programistycznego
 • Projekt aplikacji mobilnej 2
 • Zespołowy Projekt Programistyczny
 • Programowanie gier komputerowych
 • Elementy mech.teoretycznej i STW
 • II pracownia fizyczna 2
 • *Przedmioty do wyboru

  Student powinien najpóźniej po zakończeniu I roku studiów zaplanować swój dalszy rozwój w szczególności kontynuowanie studiów na studiach II stopnia. Istnieje możliwość podjęcia takich studiów na kierunku fizyka specjalności komputerowa i fizyka doświadczalna.

  W celu skutecznego kontynuowania studiów student powinien w sposób przemyślany odbierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.

  Zaleca się osobom pragnącym kontynuować kształcenie na fizyce komputerowej zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka kwantowa,
  • elementy mechaniki teoretycznej i STW. 

  Osobom planującym kontynuację studiów na specjalności fizyka doświadczalna zaleca się zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka fazy skondensowanej I,
  • II pracownia fizyczna I lub fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych.
  • pracownia jądrowa.
  Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 2016-2020

  PRZEDMIOTY DO WYBORU:


  semestr 2

  • Systemy operacyjne
  • Projekt w języku skryptowym
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa

  semestr 3

  • Statystyka dla fizyków
  • Pracownia LabView dla zaawansowanych

  semestr 4

  • Sieci komputerowe
  • Indywidualny projekt programistyczny
  • Fizyka kwantowa

  semestr 5

  • Zaawansowane programowanie C++
  • Programowanie układów logicznych
  • Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce
  • Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych
  • Fizyka fazy skondensowanej 1
  • Informatyka w biznesie
  • Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

  semestr 6

  • Grafika inżynierska 3
  • Modelowanie komputerowe
  • Wizualne i poznawcze aspekty projektowania
  • Pracownia systemów wbudowanych
  • Seminarium nowych technologii
  • Pracownia pomiarów i sterowania
  • Języki programowania i GIU
  • Pracownia jądrowa
  • Elementy astronomii i astrofizyki
  • Podstawy chemii (wykład - 30), ECTS -3
  • II pracownia fizyczna 1  

   semestr 7

  • Metodologia prow.projektu programistycznego
  • Projekt aplikacji mobilnej 2
  • Podstawy grafiki komputerowej
  • Zespołowy Projekt Programistyczny
  • Programowanie gier komputerowych
  • Elementy mech.teoretycznej i STW
  • II pracownia fizyczna 2

  *Przedmioty do wyboru

  Student powinien najpóźniej po zakończeniu I roku studiów zaplanować swój dalszy rozwój w szczególności kontynuowanie studiów na studiach II stopnia. Istnieje możliwość podjęcia takich studiów na kierunku fizyka specjalności komputerowa i fizyka doświadczalna.

  W celu skutecznego kontynuowania studiów student powinien w sposób przemyślany odbierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.

  Zaleca się osobom pragnącym kontynuować kształcenie na fizyce komputerowej zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka kwantowa,
  • elementy mechaniki teoretycznej i STW. 

  Osobom planującym kontynuację studiów na specjalności fizyka doświadczalna zaleca się zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka fazy skondensowanej I,
  • II pracownia fizyczna I lub fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych.
  • pracownia jądrowa.
  Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 2017-2021

  PRZEDMIOTY DO WYBORU:


  semestr 2

  • Systemy operacyjne
  • Projekt w języku skryptowym
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa

  semestr 3

  • Metody numeryczne 1
  • Podstawy statystyki i analizy danych
  • Pracownia LabView dla zaawansowanych

  semestr 4

  • Fizyka kwantowa
  • Indywidualny projekt programistyczny
  • Podstawy fizyki 4
  • Sieci komputerowe

  semestr 5

  • Zaawansowane programowanie C++
  • Podstawy grafiki komputerowej
  • Programowanie układów logicznych
  • Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce
  • Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych
  • Fizyka fazy skondensowanej 1
  • Informatyka w biznesie
  • Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

  semestr 6

  • Grafika inżynierska 3
  • Modelowanie komputerowe
  • Wizualne i poznawcze aspekty projektowania
  • Pracownia systemów wbudowanych
  • Seminarium nowych technologii
  • Pracownia pomiarów i sterowania
  • Języki programowania i GIU
  • Pracownia jądrowa
  • Elementy astronomii i astrofizyki
  • Podstawy chemii (wykład - 30), ECTS -3
  • II pracownia fizyczna 1

   semestr 7

  • Metodologia prow.projektu programistycznego
  • Projekt aplikacji mobilnej 2
  • Zespołowy Projekt Programistyczny
  • Programowanie gier komputerowych
  • Elementy mech.teoretycznej i STW
  • II pracownia fizyczna 2

  *Przedmioty do wyboru

  Student powinien najpóźniej po zakończeniu I roku studiów zaplanować swój dalszy rozwój w szczególności kontynuowanie studiów na studiach II stopnia. Istnieje możliwość podjęcia takich studiów na kierunku fizyka specjalności komputerowa i fizyka doświadczalna.

  W celu skutecznego kontynuowania studiów student powinien w sposób przemyślany odbierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.

  Zaleca się osobom pragnącym kontynuować kształcenie na fizyce komputerowej zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka kwantowa,
  • elementy mechaniki teoretycznej i STW. 

  Osobom planującym kontynuację studiów na specjalności fizyka doświadczalna zaleca się zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka fazy skondensowanej I,
  • II pracownia fizyczna I lub fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych.
  • pracownia jądrowa.
  Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 2018-2022

  PRZEDMIOTY DO WYBORU:


  semestr 2

  • Systemy operacyjne
  • Projekt w języku skryptowym
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa

  semestr 3

  • Metody numeryczne 1
  • Podstawy statystyki i analizy danych
  • Pracownia LabView dla zaawansowanych

  semestr 4

  • Fizyka kwantowa
  • Indywidualny projekt programistyczny
  • Podstawy fizyki 4
  • Sieci komputerowe

  semestr 5

  • Zaawansowane programowanie C++
  • Podstawy grafiki komputerowej
  • Programowanie układów logicznych
  • Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce
  • Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych
  • Fizyka fazy skondensowanej 1
  • Informatyka w biznesie
  • Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

  semestr 6

  • Grafika inżynierska 3
  • Modelowanie komputerowe
  • Wizualne i poznawcze aspekty projektowania
  • Pracownia systemów wbudowanych
  • Seminarium nowych technologii
  • Pracownia pomiarów i sterowania
  • Języki programowania i GIU
  • Pracownia jądrowa
  • Elementy astronomii i astrofizyki
  • Podstawy chemii (wykład - 30), ECTS -3
  • II pracownia fizyczna 1  

   semestr 7

  • Metodologia prow.projektu programistycznego
  • Projekt aplikacji mobilnej 2
  • Zespołowy Projekt Programistyczny
  • Programowanie gier komputerowych
  • Elementy mech.teoretycznej i STW
  • II pracownia fizyczna 2

  *Przedmioty do wyboru

  Student powinien najpóźniej po zakończeniu I roku studiów zaplanować swój dalszy rozwój w szczególności kontynuowanie studiów na studiach II stopnia. Istnieje możliwość podjęcia takich studiów na kierunku fizyka specjalności komputerowa i fizyka doświadczalna.

  W celu skutecznego kontynuowania studiów student powinien w sposób przemyślany odbierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.

  Zaleca się osobom pragnącym kontynuować kształcenie na fizyce komputerowej zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka kwantowa,
  • elementy mechaniki teoretycznej i STW. 

  Osobom planującym kontynuację studiów na specjalności fizyka doświadczalna zaleca się zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka fazy skondensowanej I,
  • II pracownia fizyczna I lub fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych.
  • pracownia jądrowa.
  Język obcy 1
  Zalecany język: angielski
  Język obcy 2
  Zalecany język: angielski
  Język obcy 3
  Zalecany język: angielski
  Język obcy 4
  Egzamin na poziomie "B2"

  Zalecany język: angielski

  Języki programowania
  Klasyczna fizyka teoretyczna
  Klasyczna fizyka teoretyczna 1
  Klasyczna fizyka teoretyczna 2
  KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
  (M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.
  Koherentne stany materii skondensowanej
  U.R. 12/2012 (21.02.2012)
  Kultura-historia-globalizacja
  KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
  (P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.
  Kwantowa fizyka teoretyczna
  Kwantowa fizyka teoretyczna 1
  Kwantowa fizyka teoretyczna 2
  KWANTOWA TEORIA POLA (Ф4) (P)
  (P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.
  Laboratorium baz danych
  Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania
  Pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.
  Master's Study of Theoretical Physics 2016-2018
  OP - students have to choose from different courses in English to get the required amount of credit points

  Docelowo:

  Core course 3 - wybór jednego z dwóch (semestr 1)
  Core course 4 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)
  Core course 5 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)

  Master's study of theoretical physics 2017-2019
  OP - students have to choose from different courses in English to get the required amount of credit points

  Docelowo:

  Core course 3 - wybór jednego z dwóch (semestr 1)
  Core course 4 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)
  Core course 5 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)

  Master's study of theoretical physics 2018-2020
  OP - students have to choose from different courses in English to get the required amount of credit points

  Docelowo:

  Core course 3 - wybór jednego z dwóch (semestr 1)
  Core course 4 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)
  Core course 5 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)

  Master's study of theoretical physics 2019-2021
  OP - students have to choose from different courses in English to get the required amount of credit points

  Docelowo:

  Core course 3 - wybór jednego z dwóch (semestr 1)
  Core course 4 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)
  Core course 5 - wybór jednego z dwóch (semestr 2)

  Matematyczne podstawy obrazowania
  Matematyka 1
  MATEMATYKA 1-RRC
  W roku akademickim 2013/2014 laboratorium z przedmiotu prowadzone będzie jako konwersatorium.
  Matematyka 1, (4+4)
  Matematyka 2
  MATEMATYKA 2 (do 16/17)
  W roku akademickim 2013/2014 laboratorium z przedmiotu prowadzone będzie jako konwersatorium.
  Matematyka 2, (4+4)
  Matematyka 3
  Matematyka elementarna
  Mechanika
  Mechanika i termodynamika techniczna
  Mechanika kwantowa 1
  Mechanika kwantowa 2
  U.R. 84/2011(20.09.2011)
  Mechanika kwantowa dla inżynierów
  Mechanika teoretyczna
  Mechanika teoretyczna (3+2)
  Metody matematyczne fizyki teoretycznej
  Metody numeryczne I
  Metody numeryczne II
  Metody optymalizacji ochrony radiologicznej
  laboratorium zawieszone: 2011/12, - Uchwała RW nr 84/2011, 2012/13, - Uchwała RW nr 91/2012, 2013/14, - Uchwała RW nr 92/2013, 2014/15,2015/2016 - Uchwała RW nr 63/2014,
  Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1)
  W roku ak. 2013/2014 likwiduje się labolatorium z tego przedmiotu i wprowadza liczbę punktów ECTS =2.(U.R. z dnia 18.06.2013)

  W roku ak. 2012/2013 likwiduje się labolatorium z tego przedmiotu.(U.R.91/2012 z dnia 18.09.2012)

  W roku ak. 2011/2012 likwiduje się labolatorium z tego przedmiotu.( U.R. 84/2011)

  Metody radiacyjne w terapii
  Metody symulacji
  Metodyka nauczania fizyki
  Metodyka nauczania matematyki 1
  Metodyka nauczania matematyki 2
  Mikrobiologia
  Modelarnia – krytyczność i złożoność
  Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.
  Modelowanie komputerowe
  Modelowanie procesów biologicznych
  Modelowanie układów biologicznych 2008-2011
  Ponadto studenta obowiązuje:
  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,
  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca studiów,
  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,
  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej.
  Modelowanie układów biologicznych 2009-2012
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

  Modelowanie układów biologicznych 2010-2013
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

  Modelowanie układów biologicznych 2011-2014
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

  Molekularna organizacja komórki
  Nauczanie fizyki i matematyki 2008-2011
  Ponadto studenta obowiązuje:
  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,
  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca studiów,
  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,
  Nauczanie fizyki i matematyki 2009-2012
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  Nauczanie fizyki i matematyki 2010-2013
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  Nauczanie fizyki i matematyki 2011-2014
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  Nauczanie fizyki i matematyki 2012-2015, (ostatni nabór w roku akademickim 2012/2013)
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  Nauki przyrodnicze a rozwój cywilizacji
  Nauki przyrodnicze, a rozwój cywilizacji, (2)
  Obserwacje astronomiczne
  Ogólna teoria względności i grawitacja
  Optyka instrumentalna
  Optyka kwantowa
  U.R. 12/2012 (21.02.2012)
  Pakiet programów biurowych
  Pakiet programów biurowych (lab) lub Programy użytkowe
  Pedagogika 1
  Pedagogika 1, (2+3)
  Pedagogika 2
  Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  Podstawy chemii
  Podstawy fizyki 1
  Podstawy fizyki 2
  Podstawy fizyki 3
  Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
  Podstawy spektroskopii molekularnej
  Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
  Praca inżynierska (projekt inż.)
  Pracownia dydaktyki fizyki 1
  Pracownia dydaktyki fizyki 1, (3)
  Pracownia dydaktyki fizyki 2
  Pracownia elektroniczna
  Pracownia fizyczna II
  Pracownia jądrowa
  Pracownia LabVIEW dla zaawansowanych
  Wymagania wstępne:

  Zastosowanie srodowiska LabVIEW w pomiarach lub zaliczenie testu wstepnego, lub posiadanie certyfikatu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

  Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.U.R. 3/2012(17.01.2012)

  Pracownia magisterska 1, (16)
  Pracownia magisterska 1,(12)
  Pracownia magisterska 2
  Pracownia magisterska 2
  Pracownia pomiarów i sterowania
  Wymagania wstępne:

  Zastosowanie srodowiska LabVIEW w pomiarach lub zaliczenie testu wstepnego, lub posiadanie certyfikatu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

  Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.

  U.R.3/2012 (17.01.2012)

  Pracownia specjalistyczna
  Praktyczna mechanika kwantowa
  Praktyka
  3 tygodnie
  Praktyka ciągła z fizyki (gimnazjum)
  Praktyka ciągła z matematyki (gimnazjum)
  Praktyka śródroczna z fizyki
  Praktyka śródroczna z matematyki
  Prawo handlowe
  Procesy stochastyczne w ekonomii
  Program graficz. interejsu użytkownika
  Programowanie 1
  Programowanie 1, (1+3)
  Programowanie 2
  Programowanie obiektowe 1
  Programowanie obiektowe 2
  Programowanie równoległe
  Programowanie symboliczne
  Programy użytkowe
  Projekt neutrinowy
  Wprowadzony jednorazowo w semestrze letnim 2012/2013 U. R. W. 5/2013 z dnia 22.02.2013 r.
  Projekt programistyczny
  Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko
  Uchwała Rady Wydziału 18.06.2013 r.
  Przedmiot ekonomiczny
  Przedmiot humanistyczny
  Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistyczną (nie mniej niż 3 punkty ECTS)
  Przedmiot humanistyczny (dla EKF)
  Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistyczną (nie mniej niż 3 punkty ECTS)
  Przedmiot społeczny
  Przedmioty uzypełniające (emisja głosu)
  Psychologia 1
  Psychologia 2
  Rachunek prawdopodobieństwa
  Rachunkowość
  Seminarium
  U.R. 3/2012(17.01.2012)
  Seminarium 1
  Seminarium 2
  Seminarium inżynierskie
  U.R. 3/2012(17.01.2012)
  Seminarium licencjackie
  Seminarium magisterskie 1
  Seminarium magisterskie 2
  Seminarium z problemów fizyki współczesnej
  Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.
  Sieci komputerowe
  Statystyka dla fizyków
  Stochastyczne modelowanie układów złożonych
  Stosowana fizyka ciała stałego 2008-2012
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca 7. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 7. semestru,

  Zgodnie z zaleceniem standardów kształcenia student wybiera z oferty wydziałowej do zaliczenia w każdym semestrze (roku akademickim) dodatkowe przedmioty (zaakceptowane przez Dziekana) do uzyskania co najmniej 30 (60) punktów ECTS.

  Stosowana fizyka ciała stałego 2009-2013
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

  d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

  Stosowana fizyka ciała stałego 2010-2014
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

  d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

  Stosowana fizyka ciała stałego 2011-2015
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

  d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

  Stosowana fizyka ciała stałego 2012-2016
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 7. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 7. semestru,

  d) 4 tygodnie praktyki wakacyjnej (4 punkty ECTS).

  Stosowana fizyka ciała stałego 2013-2017
  W roku akademickim 2013/2014 (w semestrze zimowym) laboratoria z przedmiotów "Wstęp do algebry" i "Matematyka 1-RRC" będą prowadzone jako konwersatoria.
  Studia wieczorowe
  Symulacje komputerowe
  Symulacje komputerowe w ekonofizyce
  Symulacje komputerowe w fizyce
  Technologie informatyczne 2008-2011
  Ponadto studenta obowiązuje:
  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,
  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego do końca studiów,
  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" do końca 6. semestru,
  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej.
  Technologie informatyczne 2009-2012
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

  Technologie informatyczne 2010-2013
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).


  Technologie informatyczne 2011-2014
  Ponadto studenta obowiązuje:

  a) zaliczenie 2 godz. ćwiczeń z przysposobienia bibliotecznego, szkolenia bhp i p.poż. na 1. semestrze,

  b) zaliczenie 60 godzin wychowania fizycznego (2 punkty ECTS) do końca 6. semestru,

  c) egzamin z języka obcego na poziomie "B2" (5 punktów ECTS) do końca 6. semestru,

  d) 3 tygodnie praktyki wakacyjnej (3 punkty ECTS).

  TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
  (P)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii pola.
  TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ (M)
  (M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.
  Teoria organizacji i psychologia zarządzania
  Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych
  TEORIA WIELU CIAŁ (M)
  (M)-przedmiot obowiązkowy dla ścieżki teorii materii skondensowanej.
  Termodynamika i fizyka cząsteczkowa
  Termodynamika i fizyka statystyczna
  Tworzenie aplikacji internetowych
  Umowy w obrocie gospodarczym
  Warsztat pracy nauczyciela
  Współczesna fizyka doświadczalna
  Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej
  Wstęp do algebry (do 16/17)
  W roku akademickim 2013/2014 laboratorium z przedmiotu prowadzone będzie jako konwersatorium.
  Wstęp do fizyki
  Wstęp do optyki kwantowej
  Wstęp do programowania
  Wstęp do teorii jądra i cząst. elem. II
  Wybrane metody fizyczne w medycynie
  Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 2*
  Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 1*
  Wybrane zagadnienia z biofizyki
  Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków
  Pracowni Instytutu Niskich temperatur i Badań Strukturalnych PAN.
  Wybrane zagdadnienia fizyki ciała stałego 1,2 *
  Wykład monograficzny
  Wykład specjalistyczny
  Wykład specjalistyczny (fiz.)
  Wykład specjalistyczny (komp.) 1
  Wykład specjalistyczny (komp.) 2
  Wykład specjalistyczny 1**
  Wykład specjalistyczny 2**
  Wykład specjalistyczny 3**
  Wykład specjalistyczny 4**
  Wykłady specjalistyczne 1
  Wykłady specjalistyczne 2
  Wykłady specjalistyczne 3
  Zaawansowane metody analizy danych
  Zastosowania laserów w medycynie
  U.R. 12/2012 (21.02.2012)
  Zastosowanie komp. w fiz. doświadczalnej
  Zastosowanie komp. w naucz. fizyki i matematyki
  Zastosowanie komputerów w pomiarach
  U.R. 95/2011(25.10.2011) zmiana nazwy przedmiotu od semestru letniego 2011/2012 na Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach.
  Zastosowanie laserów w okulistyce
  U.R. 12/2012 (21.02.2012)
  Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach
  U.R. 12/2012 (21.02.2012)- wprowadzenie egzaminu i zwiększenie punktów ECTS do 6.
  C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski