kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Administracja systemów Unix/Linux

Kod przedmiotu: 11.3-4-ASUL
Typ przedmiotu:
Do wyboru dla wszystkich specjalności na studiach I i II stopnia, na kierunkach fizyka i fizyka techniczna
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Przegląd systemów Unix/Linux. Instalacja i pierwsze kroki. Powłoka BASH. Zarządzanie użytkownikami. Zarządzanie oprogramowaniem. Usługi systemowe. Obsługa i konfiguracja sprzętu. Środowiska graficzne. Systemy plików. Kopie bezpieczeństwa. Systemy wirtualne. Usługi sieciowe. Zagadnienia bezpieczeństwa. Administracja węzłów sieci lokalnej. Klastry obliczeniowe. Klastry równoważące obciążenie.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie umiał obsługiwać, instalować i administrować systemami Unix/Linux. Przedmiot obejmuje swoim zakresem zagadnienia od poruszania się po systemie plików w trybie tekstowym po budowanie sieci lokalnych dedykowanych wydajnym obliczeniom komputerowym. Zawartość merytoryczna częściowo pokrywa się z ramami popularnych ścieżek certyfikacyjnych (np. RHCT/RHCE), dlatego przedmiot może stanowić punkt wyjścia dla studentów myślących o przygotowaniu się do zdobycia konkretnych certyfikatów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Æleen Frisch, ,,UNIX. Administracjasystemu''
2. „The Linux Documentation Project”, http://tldp.org/
Uwagi:
Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski