kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Sieci komputerowe

Kod przedmiotu: 11.3-4-SK
Rok i semestr: rok (0 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Architektura sieci komputerowych. Sieci bezpośrednie. Kontrola dostępu do medium transmisyjnego. Urządzenia sieciowe w warstwie fizycznej i łącza danych. Protokoły IP i ICMP. Protokół TCP. Trasowanie w Internecie. Klastry komputerowe.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami stosowanymi w sieciach komputerowych.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Andrew S. Tanenbaum, „Computer networks”
2. J. F. Kurose, K. W. Ross, „Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z internetem w tle. Wydanie III”
3. L. L. Peterson, „Computer Networks. A System Approach”
4. C. Hunt, „TCP/IP. Administracja sieci”
5. Karol Krysiak, ,,Sieci komputerowe. Kompedium''
6. Æleen Frisch, ,,UNIX. Administracja systemu''
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski