kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Matematyczne podstawy obrazowania

Kod przedmiotu: 11.2, 12.8-4-MMO/II/2
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy dla specjalności fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna do ukończenia całego toku studiów.
Rok i semestr: II Stopnia Fiz. tech I rok (2 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
A. Tomografia rezonansowa.
1. Magnetyczny rezonans jądrowy.
2. Twierdzenie Larmora.
3. Przesunięcie chemiczne.
4. Wzór na sygnał pochodzący od próbki.
5. Szereg Fouriera.
6. Transformata Fouriera.
7. Twierdzenie o splocie.
8. Funkcja Sza.
9. Twierdzenie o powtarzaniu konturu.
10. Twierdzenie Nyquista, częstotliwość Nyquista. Szybka transformata Fouriera.
11. Metoda wielopobudzeniowa.
12. Związek rozdzielczości z liczbą próbkowań.
B. Tomografia rentgenowska.
1. Zależność współczynnika pochłaniania od drogi.
2. Transformata Radona.
3. Transformata Radona wielomianów (funkcji) Hermite'a.
4. Twierdzenie o jednoznaczności (różnowartościowości).
5. transformaty Radona.
6. Odwrócenie transformaty Radona. Twierdzenie o projekcji.
7. Metoda projekcji wstecznej.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał i rozumiał matematyczne metody stosowane do tworzenia obrazu w tomografach komputerowych i tomografach rezonansu magnetycznego.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1. J. W. Hennel, Podstawy teoretyczne tomografii magnetyczno-rezonansowej, skrypt UMK Toruń 1999.
2. Hrynkiewicz A.Z., Rokita E. (red.) Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii (PWN, Warszawa 2000).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski