kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Optyka kwantowa

Kod przedmiotu: 13.2-4-OK
Typ przedmiotu:
Do wyboru dla wszystkich specjalności I i II stopnia na kierunku Fizyka.
Rok i semestr: I stopień III rok, II stopień I, rok (0 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Struktura teorii kwantowych.

2. Pole elektromagnetyczne i fotony.

3. Stany pola fotonowego. Stany spójne.

4. Kwantowy opis spójności.

5. Oddziaływanie atomów z fotonami. Model Jaynesa - Cummingsa.

6. Światło nieklasyczne.

7. Optyczne testy mechaniki kwantowej.

Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu wykładu student będzie znał podstawowe pojęcia i metody opisu teoretycznego oddziaływania materii z promieniowaniem elektromagnetycznym.Będzie potrafił zbadać proste modele (atom dwupoziomowy oddziałujący z fotonami) i wskazać istnienie nieklasycznych stanów pola fotonowego (stany ściśnięte, antygrupowanie fotonów itp.) Zrozumie jak kwantowe źródła promieniowania optycznego można wykorzystać do badania podstaw mechaniki kwantowej, między innymi nielokalności, nierówności Bella i splątania stanów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. C.C. Gery, P.L. Kinight,"Wstęp do optyki kwantowej",PWN 2007.

2. M. Fox, "Quantum Optics. An introduction, Oxford Univ. Press 2007.

Uwagi:
U.R. 12/2012 (21.02.2012)
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski