kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Opis metod dydaktycznych

  Opis metod dydaktycznych
Numeryczna analiza danych
Prowadzący przedstawiają i omawiają na wstępie algorytmy rozwiązywania konkretnych problemów analiz danych rzeczywistych w szeregach czasowych i budowy szeregów o żądanych właściwościach. Studenci wykonują ćwiczenia numeryczne, praktycznie związane z omawianymi zagadnieniami na podbudowie wykładu z Ekonofizyki II. W razie potrzeby dokończenia ćwiczenia traktowane jest jako zadanie domowe i sprawdzane na następnych zajęciach.
PODSTAWY OPRACOWANIA DANYCH POMIAROWYCH
- planowany w II połowie semestru.
PODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH
- konwersatorium z elementami pracowni komputerowej.
PSYCHOLOGICZNE I EKONOMICZNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2018/2019 wykład realizowany wspólnie ze studentami - 1 semestru Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
4 godziny szkolenia. Pierwsze dwa miesiące (1 semestru).
Elektronika molekularna
Konwersatorium - jako laboratorium kopmputerowe.
Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych
I Pracownia fizyczna 1
W pełnym wymiarze studenci wykonują 12 ćwiczeń. Pierwsze zajęcia przeznaczone są na zapoznanie z regulaminem pracowni, szkolenie bhp i inne sprawy organizacyjne. Na zajęciach przedostatnich i ostatnich odrabiane są zaległe ćwiczenia, ostatnie zajęcia są także przeznaczone na dokonanie wpisów zaliczeń.
I Pracownia fizyczna 2
W pełnym wymiarze studenci wykonują 12 ćwiczeń. Pierwsze zajęcia przeznaczone są na zapoznanie z regulaminem pracowni, szkolenie bhp i inne sprawy organizacyjne. Na zajęciach przedostatnich i ostatnich odrabiane są zaległe ćwiczenia, ostatnie zajęcia są także przeznaczone na dokonanie wpisów zaliczeń.
II Pracownia fizyczna 1
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę – ćwiczenia są punktowane. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności: 1.Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu). 2.Czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta. 3.Uzupełnienie sprawozdania (w domu):sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.
II Pracownia fizyczna 1 (fk,ft)
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę – ćwiczenia są punktowane. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności: 1.Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu). 2.Czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta. 3.Uzupełnienie sprawozdania (w domu):sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.
II Pracownia fizyczna 2
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę – ćwiczenia są punktowane. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności: I. Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu). II. Czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta. Uzupełnienie sprawozdania (w domu): sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.
Koherentne stany materii skondensowanej
Metody obrazowania w medycynie
Zajęcia planowane:
  • wykład - 3 tygodniowo prze 4 tygodnie.
  • Laboratorium - ćwiczenia praktyczne - 3 godziny tygodniowo przez 10 tygodni.
Metody radiacyjne w terapii
Laboratorium - ćwiczenia praktyczne.
Modelarnia – krytyczność i złożoność
Zajęcia maja nowoczesną formę interaktywną. Stosowane są takie metody dydaktyczne jak dyskusje, burze mózgów, prezentacje (indywidualne i grupowe), ćwiczenia numeryczne i rachunkowe, w szczegolności: wykłady, seminaria i warsztaty grupowe, praca w pracowni komputerowej.
Optyka instrumentalna
Zajęcia praktyczne w laboratorium - (pomiary z wykorzystaniem mikroskopu, dokumentowanie cyfrowe i opracowanie obrazów cyfrowych.
Optyka kwantowa
Podstawy chemii
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
Pracownia dla zaawansowanych: fizyka współczesna
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę – ćwiczenia są punktowane. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności:

Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu).

Czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości, wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta.

Uzupełnienie sprawozdania (w domu): sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.

Pracownia dydaktyki fizyki 2
Laboratorium - wykonywanie cyklu ćwiczeń "Szkolny eksperyment fizyczny" (z częściowym udziałem uczniów gimnazjum), przygotowanie scenariuszów lekcji obejmujących wykonywane doświadczenia.
Pracownia elektroniczna
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie lub parami w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności:
Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu). czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta.
Uzupełnienie sprawozdania (w domu): sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.
Pracownia fizyczna II
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę – ćwiczenia są punktowane. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności: I. Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu). II. Czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta. Uzupełnienie sprawozdania (w domu): sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.
Pracownia pomiarów i sterowania
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunkowość
Indywidualne rozwiązywanie zadań, zespołowe rozwiązywania zadań, dyskusja.
Tworzenie aplikacji internetowych
Studenci wykonują ćwiczenia praktycznezwiązane z omawianymi zagadnieniami. W razie potrzeby dokończenie cwiczenia traktowane jest jako zadanie domowe.
Zastosowania laserów w medycynie
Labolatorium - ćwiczenia praktyczne - 3 godz. tygodniowo przez 2 tygodnie).
Zastosowanie fizyki w dermatologii
Ćwiczenia praktyczne -3 godz. tygodniowo przez 3 tygodnie.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski