kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych

Kod przedmiotu: 13.2-4 -FPSK/II
Typ przedmiotu:
Wykład specjalistyczny polecany szczególnie dla studentów specjalności materiały wielofunkcyjne na kierunku fizyka techniczna oraz na specjalnościach fizyka doświadczalna i fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka.
Rok i semestr: studia II stopnia I lub II rok (0 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
POCZĄTKI TELEKOMUNIKACJI: pierwszy telegraf, pierwszy telefon, radio i TV.

PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE: topologia sieci, jakość serwisu, standaryzacja.

PODZIAŁ NA KOMUNIKACJĘ ANALOGOWĄ I CYFROWĄ: wiadomości wstępne, zalety i wady oraz porównanie.

TORY TRANSMISYJNE: rodzaje torów transmisyjnych, pasma częstotliwości, zasieg, poziom zakłóceń i zniekształceń.

RODZAJE SIECI KOMUNIKACYJNYCH: sieci lokalne, sieci globalne.

KOMUNIKACJA ANALOGOWA: modulacja amplitudy,modulacja czestotliwości, modulatory i demodulatory.

KOMUNIKACJA CYFROWA: modulacja impulsowa, kodowanie.

PODSTAWOWE ELEMENTY SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH: anteny nadawcze, anteny odbiorcze, regeneratory sygnału.

Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student bedzie rozumiał pojęcia i wielkości fizyczne podstawowe dla systemów telekomunikacyjnych. Będzie znał analizę spektralną, rozumiał i opisywał sygnały nośne i ich modulacje AM, FM i impulsowa. Będzie znał: podstawowe rodzaje i charakterystyki torów transmisyjnych (w szczególności tory światłowodowe i bezprzewodowe, pasma przenoszenia, zasięg, zniekształcenia i poziomy zakłóceń, efekt tłumienia i odbić), podstawowe pojęcia telekomunikacji.

Bedzie przygotowany do podjęcia nauki w zaawansowanych dziedzinach telekomunikacji.

Wykaz literatury podstawowej:
1. Roger L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, WILEY&SONS, 2005.

2. Carl Nassar, Telecommunications Demystified, LLH Technology Publishing, 2001.

3. J. Osiowski, J. Szabatin "Podstawy teorii obwodów" tom 3, WNT.

Uwagi:
U.R. 12/2012 (21.02.2012)
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski