kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zastosowania laserów w medycynie

Kod przedmiotu: 12.8,13.2-4-ZLwO/II/1
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów dla specjalności fizyka medycznana kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: Fiz. tech. I rok (1 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Labolatorium - ćwiczenia praktyczne - 3 godz. tygodniowo przez 2 tygodnie).
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykład:

Absorpcja, emisja spontaniczna i wymuszona. Rozkład Boltzmanna, inwersja obsadzeń, metody uzyskiwania inwersji. Pompowanie optyczne. O zasadzie wzmocnienia: układ interferencyjny Febry’ego-Perota. Wzmacniacze i generatory kwantowe: MASER i LASER. Mechanizm wzmocnienia i generowania fal elektromagnetycznych. Rodzaje laserów: krystaliczne (rubinowy, neodymowy), gazowe (helowo-neonowy, argonowo-jonowy), barwnikowe, półprzewodnikowe. Właściwości światła laserowego: spójność, monochromatyczność, moc, rozbieżność, ogniskowanie. Rodzaje drgań w rezonatorze Ferbry’ego-Perota (mody drgań), generowanie impulsów nano i pikosekundowych, graniczna moc laserów. Przykłady zastosowania laserów: w nauce, w medycynie, w technice. Przykłady zjawisk nieliniowych w optyce. Procesy wielofotonowe. Podstawy holografii. Zasady bezpieczeństwa pracy z laserem.

Ćwiczenia praktyczne:

I blok tematyczny:

1. Lasery w cukrzycy

2. Zastosowanie laserów w chirurgii refrakcyjnej rogówki

3. Zabiegi laserowe w jaskrze

II blok tematyczny:

1. Wykorzystanie laserowych technik diagnostycznych dla obrazowania dna oka.

2. Laserowy tomograf siatkowy -HRT

Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student będzie znał podstawy fizyczne i rozumiał zasadę działania laserów różnego typu. Będzie znał własności światła laserowego i możliwości jego praktycznego wykorzystania medycynie, szczególnie w okulistyce.
Wykaz literatury podstawowej:
1. A.H. Piekara, Nowe oblicze optyki, PWN, dowolne wydanie.

2. J.L. Klimowicz, Lasery i optyka nieliniowa, PWN

3. P. Fiedor, Zarys klinicznych zastosowań laserów, W-wa, 1995.

4. R. Jóźwicki, Optyka laserów, W-wa, 1981.

5. F. Karczmarek, Podstawy działania laserów, W-wa, 1983.

6. F. Karczmarek, Wstęp do fizyki laserów, W-wa, 1978.

7. T. Kęcik, Lasery w okulistyce, W-wa, 1984.

8. J.J Kański, Okulistyka kliniczna, II wydanie polskie. Górnicki Wydawnictwa Medyczne 2005

9. M.H. Niżankowska, Podstawy okulistyki. Wydanie II. Volumed 2000

10. B. Ziętek LaseryWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

Uwagi:
U.R. 12/2012 (21.02.2012)
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski