kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wstęp do optyki kwantowej

Kod przedmiotu: 13.2-4-WOK
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Struktura teorii kwantowych. Pole elektromagnetyczne i fotony. Stany pola fotonowego. Stany spójne. Kwantowy opis spójności. Oddziaływanie atomów z fotonami. Model Jaynesa – Cummingsa. Światło nieklasyczne. Elektrodynamika we wnęce. Optyczne testy mechaniki kwantowej.
Założenia i cele przedmiotu:
Wprowadzenie podstawowych pojęć i metod opisu teoretycznego oddziaływania materii z promieniowaniem elektromagnetycznym. Zbadanie prostych modeli (atom dwupoziomowy oddziałujący z fotonami). Wykazanie istnienia nieklasycznych stanów pola fotonowego (stany ściśnięte, antygrupowanie fotonów itp). Zbadanie właściwości oddziaływań atomów we wnękach rezonansowych oraz laserowo chłodzonych jonów w pułapkach. Pokazanie jak kwantowe źródła promieniowania optycznego można wykorzystać do badania podstaw mechaniki kwantowej, między innymi nielokalności, nierówności Bella i splątania stanów.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena referatów przygotowywanych przez studentów.
  • Wykład – zaliczenie na podstawie oceny konwersatorium.
Wykaz literatury podstawowej:
1. C.C. Gery, P.L. Knight, „Wstęp do optyki kwantowej”, PWN 2007.
2. M. Fox, „Quantum Optics. An introduction”, Oxford Univ. Press 2007.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski