kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wybrane metody fizyczne w medycynie

Kod przedmiotu: 13.2, 12.8-4-WMFM/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Zastosowanie ultradźwięków w diagnostyce medycznej: wielkości charakterystyczne pola ultradźwiękowego, ultradźwięki na granicy dwóch ośrodków, wytwarzanie ultradźwięków; zjawisko piezoelektryczne proste i odwrotne, elektrostrykcja, kryształy ferroelektryczne. Ultrasonografia (USG): sposoby prezentacji echa; jednowymiarowe i dwuwymiarowe, rodzaje głowic, biologiczne skutki działania ultradźwięków; przepływomierz dopplerowski (metoda impulsowa i metoda fali ciągłej); "kolorowy doppler". Zastosowanie promieniowania Roentgena w diagnostyce medycznej: oddziaływanie promieni X z materią, tradycyjne zdjęcia rentgenowskie. Tomografia komputerowa: zasada tomografii, idea rekonstrukcji obrazu, rekonstrukcja metodą filtrowanej projekcji wstecznej, rodzaje tomografów. Scyntygrafia radioizotopowa: zasada otrzymywania scyntygramów, znaczniki, rodzaje scyntygrafów, zdolność rozdzielcza i czułość scyntygrafu, kamery gamma, kliniczne zastosowania scyntygrafii. Tomografia emisyjna: Tomografia emisji pozytonowej (PET) – zjawisko anihilacji pary elektron-pozyton, zestaw do badania PET, znaczniki, kliniczne zastosowania, SPECT (Single Photon Emission Computed Tommography) – idea metody, układ detekcyjny, wady i zalety metody. Tomografia NMR - zjawisko NMR, relaksacja podłużna i poprzeczna, czasy relaksacji, echo spinowe, budowa tomografu, metody obrazowania, spektroskopia NMR.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać i rozumieć fizyczne podstawy metod obrazowania stosowanych w medycynie. Powinien znać budowę i rozumieć zasady działania aparatury medycznej używanej do obrazowania oraz sposób przeprowadzania badania. Powinien być przygotowany do zajęć praktycznych na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Praca zbiorowa pod red. A Hrynkiewicza i E. Rokity, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000.
2. S. Miękisz i A. Hendrik, Wybrane zagadnienia z biofizyki, Volumed, Wrocław 1998.
3. B. Ciesielski i W. Kuziemski, Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu w medycynie, Oficyna Wydawnicza TUTOR, Gdańsk-Toruń 1994.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski