kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Stochastyczne modelowanie układów złożonych

Kod przedmiotu: 11.2,11.3-4-SMUZ/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Zmienne losowe w symulacjach komputerowych, źródła szumów w układach fizycznych, konstrukcja całek stochastycznych, aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych, równanie Langevina.
Założenia i cele przedmiotu:
Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania modelowania układów złożonych metodami stochastycznymi.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - postępy studentów oceniane są w trakcie zajęć, ponadto wykonują projekt programistyczny.
  • Wykład – egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. “Analiza Numeryczna" Kincaid David, Cheney Ward,
2. „Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym. Modele w finansach, technice i biologii. Algorytmy numeryczne i Statystyczne. Symulacja i wizualizacja zjawisk losowych.", Janicki Aleksander, Izydorczyk Adam
3. „Podstawy symulacji komputerowych w fizyce”, D. W. Heerman,
4. „Modelowanie rzeczywistości”, I. Białynicki-Birula
Dodatkowa: prace oryginalne
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski