kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Modelowanie komputerowe

Kod przedmiotu: 11.3-4-MK/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Generatory liczb losowych i Metoda Monte Carlo.
2. Proste modele sieciowe fizyki statystycznej i zjawiska krytyczne.
3. Prawa potęgowe, sieci złożone i samoorganizująca się krytyczność.
4. Dynamika nieliniowa i chaos deterministyczny, fraktale deterministyczne i stochastyczne.
5. Zastosowanie modeli sieciowych i równań nieliniowych w modelowaniu układów biologicznych i społecznych.
6. Analiza wyników symulacji (analiza szeregów czasowych).
7. Automaty komórkowe – klasyfikacja, zastosowania i ograniczenia.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem tego przedmiotu jest nauczenie podstaw symulacji komputerowych i tworzenia komputerowych modeli różnego typu układów złożonych (fizycznych, społecznych, biologicznych, etc.) . Student powinien nabyć umiejętność samodzielnego zbudowania modelu, napisania programu komputerowego a następnie przeprowadzenia symulacji i przeanalizowania wyników.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium – implementacja programów komputerowych oraz analiza wyników otrzymanych z symulacji zgodnie z listami zadań.
  • Wykład - 15 minutowa prezentacja na wybrany temat dotyczący programu wykładu (temat może być wybrany z listy zagadnień dostarczonej przez prowadzącego) lub mały projekt programistyczny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. D. W. Heerman, „Podstawy symulacji podstawowej komputerowych w fizyce”, (WNT, 1997).
2. H.O. Peitgen, H.Jurgens, D Saupe „Granice Chaosu Fraktale (część 1 i 2)“ (PWN, 2002).
3. I. Białynicki-Birula, I. Białynicka-Birula „Modelowanie rzeczywistości” (WNT, 2006) artykuły oryginalne.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski