kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wstęp do programowania

Kod przedmiotu: 11.3-4-WP/2,4
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.Wprowadzenie do środowiska programistycznego: Program komputerowy, proces kompilacji, debuger; Charakterystyka języków programowania; Własności liczb komputerowych.
2.Programowanie w języku C: Zmienne i typy; Operatory i wyrażenia; Instrukcje sterujące (pętle, instrukcje warunkowe i wyboru); Funkcje; Wskaźniki i tablice; Struktury.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał podstawy programowania w języku C i umiał je stosować.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - ocena programów pisanych przez studentów w ramach list zadań w ciągu semestru.
Wykaz literatury podstawowej:
podstawowa:
B.W. Kernighan, D.M. Ritchie "Język ANSI C",
uzupełniająca:
1.Koenig "W potrzasku języka C"
2.T. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest "Wprowadzenie do algorytmów"
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski