kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Programowanie obiektowe 1

Kod przedmiotu: 11.3-4-PO1/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podstawowe koncepcje programowania obiektowego w C++: Wyrażenia i instrukcje. Funkcje. Tablice i wskaźniki. Klasy i obiekty. Dynamiczne struktury danych. Dziedziczenie i polimorfizm. Strumienie.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał od podstaw programowanie obiektowego w języku C++.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - pisanie programów na zadany temat w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład – egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. B. Stroustrup, Język C++, wydanie V, WNT, Warszawa 2000
2. Jerzy Grębosz, Symfonia C ++ Standard, Editions 2000, Kraków 2005
3. Zbigniew Koza, Język C++. Pierwsze starcie, Helion, Gliwice, 2008
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski