kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Języki programowania

Kod przedmiotu: 11.3-4-JP/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Przegląd języków programowania na charakterystycznych przykładach:
- Fortran – (nieobowiązkowy) procedury numeryczne, operacje na macierzach i liczbach zespolonych, wejście i wyjście.
- LISP – programowanie symboliczne, operacje na wyrażeniach (np. obliczanie pochodnej, upraszczanie, ewaluacja na żądanie).
- Perl – wyrażenia regularne i automatyczne przetwarzanie dokumentów.
- Java – nacisk na specyficzne cechy Javy: wbudowaną wielowątkowość, grafikę, łatwość obsługi myszy, obsługę połączeń sieciowych (np. applet do gry w szachy/warcaby) Intencją jest pokazanie różnorodności istniejących języków programowania jednak na dużym poziomie konkretności. Tematy zadań programistycznych powinny ilustrować charakterystyczne cechy danego języka i jego główny obszar zastosowań.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać, na poziomie podstawowym, wybrane przez wykładowcę, języki programowania oraz używać praktycznie każdego z nich w obszarze jego najczęstszych zastosowań. Powinien posiadać umiejętność samokształcenia – szybkiego opanowania kolejnego języka programowania na podstawie materiałów wskazanych przez wykładowcę i samodzielnie znalezionych w Internecie oraz umiejętność dobrania języka programowania do problemu.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium W ramach nauki każdego z języków programowania student pisze kilka krótkich programów (o narastającym poziomie trudności). Są one oceniane w trakcie zajęć na pracowni lub za pomocą forum do pracy na odległość. Uzyskanie zaliczenia może nastąpić, jeśli student prawidłowo wykona 75% ćwiczeń z każdego działu (języka). Łatwiejsze programy są wykonywane indywidualnie a trudniejsze w grupach 2 osobowych. Oddanie każdego programu powinno się odbywać nie później niż 3 tygodnie po jego otrzymaniu – zakłada się jednoczesną pracę nad kilkoma problemami.
Wykaz literatury podstawowej:
Wykładowca wybiera literaturę dostępną bezpłatnie w Internecie – podaje studentom odnośniki do książek, dokumentacji języka, samouczków. Zalecane materiały z serii O’Reilly
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski