kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Obserwacje astronomiczne

Kod przedmiotu: 13.7-4-OA/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 1 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Planowanie obserwacji astronomicznych. Podstawowa orientacja na niebie. Rozpoznawanie obiektów astronomicznych. Gwiazdozbiory, planety, obiekty rozmyte. Gwiazdy wielokrotne oraz zmienne. Bezpieczne techniki obserwacji słonecznych.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie rozpoznawał obiekty na niebie, posiadał umiejętność posługiwania się mapami nieba i umiejętność obsługi prostych teleskopów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. E. Rybka, Astronomia ogólna, PWN, Warszawa 1983.
2. Mapy i katalogi astronomiczne.
3. Obrotowa mapa nieba.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski