kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Elektronika komputerowa

Kod przedmiotu: 13.2,06.5-4-EK
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tranzystory bipolarne, unipolarne, z izolowaną bramką (MOSFET). TTL i CMOS. Bramki, przerzutniki, liczniki. Układ arytmetyczno logiczny (ALU). Mikroprocesor. CPU. Mikrokomputer. Zbiór instrukcji komputera. Język symboliczny i maszynowy. Działanie procesora Intel 80x86. Obsługa wejścia i wyjścia, obsługa przerwań. Zarządzanie pamięcią, bezpośredni dostęp do pamięci (DMA). Pomiary fizyczne. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A) i analogowo-cyfrowe (A/C). Programowanie kart pomiarowych. Systemy pomiarowe.
Założenia i cele przedmiotu:
Przedmiot przygotowuje studentów do obsługi komputerowych stanowisk pomiarowych w laboratorium fizycznym. Student poznaje organizację pracy komputera i zasady jego współpracy z systemami pomiarowymi.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - ocena jest wystawiana na podstawie 6 pisemnych testów z poszczególnych działów przedmiotu, oraz na podstawie wyników z ćwiczeń z praktycznej umiejętności obsługi omawianych urządzeń elektronicznych.
Wykaz literatury podstawowej:
1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ, Warszawa 1995.
2. W. Krasiński, Doświadczenia z podstaw techniki cyfrowej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
3. Mikroprocesory firmy INTEL, pod red. C. Stępnia, PWN, Warszawa, 1992.
4. B. Kasprzak, Systemy pomiarowe z interfejsem IEC 625, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Wrocław 1986.
5. R. Grzegorzewski, G. Puchawski, Turbo Pascal i asembler. Praktyka programowania, LynxSFT, Warszawa, 1994.
6. T.C. Hayes, P. Horowitz, Student manual for the „Art of electronics”, Camridge University Press, Cambridge, 1989.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski