kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Prawo handlowe

Kod przedmiotu: 10.3,14.3- 4 – PH/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 4 pkt od 2014-10-01,
2 pkt przed 2014-10-01
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Źródła prawa cywilnego i handlowego, miejsce prawa handlowego w systemie prawa. Przepis i norma prawna wyznaczająca treść stosunków cywilnoprawnych. Podmioty uczestniczące w obrocie cywilnoprawnym ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców. Pojęcie działalności gospodarczej i obrotu gospodarczego. Rodzaje przedsiębiorców i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Treść stosunku cywilnoprawnego – prawa i obowiązki stron. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Zdarzenia prawne, w tym czynności prawne ze szczególnym uwzględnieniem czynności handlowych. Następstwo prawne w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Umowy w obrocie gospodarczym – zarys problematyki.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien rozumieć podstawowe pojęcia prawa cywilnego i handlowego oraz zasady funkcjonowania obrotu cywilnoprawnego i gospodarczego. Przedstawienie problematyki wykładu na bazie tzw. elementów stosunku cywilnoprawnego, na podstawie przykładów z praktyki, umożliwi studentowi oswojenie się ze skomplikowaną materią prawną i spojrzenie na prawo, w tym prawo handlowe, jako na zespół reguł wpływających na realnie istniejący i funkcjonujący zespół zjawisk społecznych i interakcji w obrocie handlowym, a nie jako na abstrakcyjny zbiór przepisów. Po zakończeniu nauki student będzie, m.in. wiedział, jakie czynności – z punktu widzenia wymogów prawa - należy wykonać, aby założyć własną firmę, a także jakie prawa przysługują mu w codziennym życiu jako konsumentowi.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Ustawy: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Książki: Prawo cywilne i handlowe w zarysie (pod redakcją W. Katnera), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski