kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Bazy danych i arkusze kalkulacyjne

Kod przedmiotu: 11.3-4-BDAK
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
MS Excel: adresy względne i bezwzględne, formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, ochrona i blokowanie komórek, operacje na macierzach, funkcje matematyczne i finansowe, wykresy, tabele i wykresy przestawne. SQL i MS Access: relacyjny model bazy danych, połączenia tabel, projektowanie baz danych, polecenie SELECT z grupowaniem, wykorzystaniem operatorów IN, NOT IN, UNION. Złożone zapytania SQL (z pod zapytaniami). Projektowanie i tworzenie tabel, kwerend formularzy i raportów. Filtrowanie danych w formularzach zagnieżdżonych. Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych i zbioru formularzy i raportów w postaci logicznie spójnej aplikacji bazodanowej z formularzem startowym pełniącym rolę menu głównego.
Założenia i cele przedmiotu:
Biegłe posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel oraz tworzenie aplikacji bazodanowych za pomocą MS Access. Dobra znajomość języka SQL.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - Ewaluacja ciągła studenta na podstawie wykonywanych w MS Excel i MS Access ćwiczeń i zadań domowych i aktywności na zajęciach - 25% . Sprawdzian praktyczny z MS Excel - 25%. Kolokwium z SQL - 25%. Aplikacja bazodanowa zaprojektowana i wykonana w MS Access - 25%.
Wykaz literatury podstawowej:
  • C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, seria "Klasyka Informatyki", Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2000.
  • Russell J. T. Dyer, MySQL. Almanach, Helion, 2005.
  • H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych. Pełny wykład, seria "Klasyka Informatyki", Wydawnictwa Naukowo -Techniczne, Warszawa 2006.
    C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski