kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Praktyczna mechanika kwantowa

Kod przedmiotu: 13.2-4-PMK/II/2
Rok i semestr: studia 2 st. I rok (2 semestr)
ECTS: 5 pkt od 2013-02-20,
4 pkt przed 2013-02-20
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
- Kwantowanie wymiarowe: 2-D gaz elektronowy, 1-D druty kwantowe, 0-D kropki kwantowe.
- Nowe materiały: grafen i nanorurki węglowe.
- Heterostruktury półprzewodnikowe. Supersieci.
- 2-D gaz elektronowy w polu magnetycznym, kwantowanie Landaua. Efekt de Hasa-van Alphena i Szubnikowa-de Hassa. - *Efekt Aharonova-Bohma. - Kwantowy efekt Halla (Nobel 1985 i 1988).
- Metody funkcji Greena.
- Transport kwantowy w układach mezoskopowych.
- *Gigantyczny magnetoopór (Nobel 2007) i spintronika.
- *Kondensacja Bosego-Einsteina (Nobel 2001).
- *Nadciekłość i nadprzewodnictwo (Nobel 2003).
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien umieć stosować metodę modeli fizyki kwantowej do opisu nowych materiałów, w szczególności układów nanofizyki.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1. Ferry D.K., Quantum Mechanics:An Introduction for Device Physicists and ElectricalEngineers, IOP Publishers, Bristol 1995.
2. Weisbruch C. i B. Vinter, Quantum Semiconductor Structures. Fundamentals and Applications, Academic Press, San Diego 1991.
3. Harrison P., Quantum Wells, Wires and Dots, J.Viley&Sons, Chichester 2000.
4. Datta S., Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press 1995.
5. Reich S i inni, Carbon Nanotubes. Basic Concepts and Physical Properties, Viley-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA, Weinheim 2005.
6. Chakraborty T. i P. Pietilainen, The Quantum Hall Effects, Springer 1995.
Dodatkowa:
1. Economou E.N., Green’s Functions in Quantum Physics, Springer 1983.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski