kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Klasyczna fizyka teoretyczna 1

Kod przedmiotu: 13.2-4-KFT/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 0 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Mechanika klasyczna: Dynamika punktu materialnego. Oscylator harmoniczny. Prawa zachowania. Układy z więzami. Formalizm Lagrange’a i Hamiltona: Szczególna teoria względności. Przekształcenia Lorentza. Diagramy Minkowskiego. Czterowektory i równania ruchu.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstaw y teoretycznego opisu układów mechanicznych i układów z więzami oraz mieć opanowany formalizm Lagrange’a i Hamiltona. Powinien rozumieć elementy szczególnej teorii względności.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. J. R. Taylor ,,Mechanika klasyczna" tom 1 i 2.

2. K. Stefański ,,Wstęp do mechaniki klasycznej".

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski