kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach

Kod przedmiotu: 11.3-4-ZLV/5
Rok i semestr: III rok (0 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
W ramach prowadzonych zajęć studenci zostaną przeszkoleni w zakresie: używania LabVIEW do akwizycji, analizy oraz prezentacji danych; tworzenia interfejsów użytkownika; sprawnego wykorzystywania struktur danych oraz architektur programistycznych występujących w LabVIEW; edycji oraz testowania aplikacji; tworzenia własnych podprogramów; obsługi plików; tworzenia aplikacji wykorzystujących karty akwizycji danych (DAQ); stosowania szablonów aplikacji zawierających wiele pętli; wykorzystania struktury obsługi zdarzeń; programowego sterowania elementami interfejsu użytkownika; obsługi plików binarnych; tworzenia optymalnego kodu; stosowania szablonów aplikacji zawierających wiele pętli; wykorzystania struktury obsługi zdarzeń; programowego sterowania elementami interfejsu użytkownika; obsługi plików binarnych; tworzenia optymalnego kodu; korzystania z LabVIEW Application Builder i tworzenia plików wykonywalnych oraz instalacyjnych; dystrybucji aplikacji.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki student powinien swobodnie poruszać się w graficznym środowisku programistycznym, znać podstawowe architektury aplikacji, tworzyć proste systemy akwizycji i rejestracji danych, sterować urządzeniami pomiarowymi o małym stopniu skomplikowania, dokonać podstawowej analizy sygnałów pomiarowych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium Zaliczenie laboratorium na podstawie zadań cząstkowych i pracy zaliczeniowej. Obecność obowiązkowa; dozwolone są dwie nieobecności, lecz materiał należy uzupełnić w ramach tzw. pracy własnej.
  • Wykład egzamin.
Wykaz literatury podstawowej:

Marcin Chruściel, LabView w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008;

Wiesław Tłaczała, Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa 2002;

strona internetowa: www.ni.com/labview;

dokumentacje techniczne przyrządów.

Uwagi:
U.R. 12/2012 (21.02.2012)- wprowadzenie egzaminu i zwiększenie punktów ECTS do 6.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski