kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka komputerowa 2017-2020

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
Matematyka 1
1
60 60
8 pkt
4 4
PODSTAWY FIZYKI 1
1
60 75
10 pkt
4 5
PROGRAMY UŻYTKOWE
0
15 30
3 pkt
1 2
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
WSTĘP DO ALGEBRY
0
30 30
6 pkt
2 2
Razem 2 165 169 30 28 pkt 11 11 2
2 semestr - 2017/2018 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
1
30 30
4 pkt
2 2
I PRACOWNIA FIZYCZNA 1
0
45
5 pkt
3
Matematyka 2
1
60 60
8 pkt
4 4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
0
15
1 pkt
1
PODSTAWY FIZYKI 2
1
60 60
8 pkt
4 4
Pracownia komputerowa metod matematycznych 1
0
30
2 pkt
2
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA
0
15 45
3 pkt
1 3
Razem 3 180 150 120 31 pkt 12 10 8
3 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI
1
30 30
5 pkt
2 2
I PRACOWNIA FIZYCZNA 2
0
45
5 pkt
3
LEKTORAT 1
0
60
4 pkt
4
Matematyka 3
1
45 45
6 pkt
3 3
PODSTAWY FIZYKI 3
1
60 60
8 pkt
4 4
PODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH
0
30 45
4 pkt
2 3
Pracownia komputerowa metod matematycznych 2
0
30
2 pkt
2
Razem 3 165 240 75 34 pkt 11 16 5
4 semestr - 2018/2019 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJ
1
30 30
5 pkt
2 2
FIZYKA KWANTOWA
1
30 30
5 pkt
2 2
JĘZYKI PROGRAMOWANIA I GIU.
0
30 30
5 pkt
2 2
LEKTORAT 2
0
60
4 pkt
4
PODSTAWY FIZYKI 4
1
45 30
6 pkt
3 2
PROGRAMOWANIE W C++
1
30 30
5 pkt
2 2
Razem 4 165 150 60 29 pkt 11 10 4
5 semestr - 2019/2020 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
JĘZYKI SKRYPTOWE-PYTHON
1
15 45
5 pkt
1 3
LEKTORAT 3
1
60
4 pkt
4
METODY NUMERYCZNE I
1
30 30
5 pkt
2 2
OBLICZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLICZNE W FIZYCE
0
30 30
4 pkt
2 2
PRAKTYKA
0
75
3 pkt
5
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WWW
0
15 30
3 pkt
1 2
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
1
30 30
5 pkt
2 2
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0
60
0 pkt
4
Razem 4 120 120 165 75 29 pkt 8 8 11 5
6 semestr - 2019/2020 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
1
30 30
5 pkt
2 2
BAZY DANYCH
0
15 30
3 pkt
1 2
ELEMENTY ASTRONOMII I ASTROFIZYKI
1
45
3 pkt
3
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
0
30 30
5 pkt
2 2
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
0
30 30
4 pkt
2 2
PRACA DYPLOMOWA+EGZAMIN DYPLOMOWY
1
10 pkt
SEMINARIUM
0
30
2 pkt
2
SIECI KOMPUTEROWE
0
45
3 pkt
3
Razem 3 150 30 135 30 35 pkt 10 2 9 2
Uwagi:

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

* Systemy operacyjne (wykład- 15),
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -4

Do wyboru:

Języki skryptowe -Python lub Programowanie aplikacji WWW.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski