kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Astronomia 2016-2019

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2016/2017 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
1
45 45
8 pkt
3 3
Matematyka 1
1
60 60
8 pkt
4 4
MECHANIKA
1
60 75
10 pkt
4 5
PODSTAWY FIZYKI 1
1
60 75
10 pkt
4 5
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
WSTĘP DO ALGEBRY
0
30 30
6 pkt
2 2
Podstawy astronomii 1
1
30 30
5 pkt
2 2
Razem 5 285 319 48 pkt 19 21
2 semestr - 2016/2017 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
Analiza matematyczna 2
1
60 45
8 pkt
4 3
Matematyka 2
1
60 60
8 pkt
4 4
PODSTAWY FIZYKI 2
1
60 60
8 pkt
4 4
Pracownia komputerowa metod matematycznych 1
0
30
2 pkt
2
TERMODYNAMIKA
1
30 30
4 pkt
2 2
Ćwiczenia obserwacyjne 1
0
15
2 pkt
1
Podstawy astronomii 2
1
30 30
4 pkt
2 2
Pracownia astronomiczna
0
30
3 pkt
2
Wstęp do systemów operacyjnych*
0
30
2 pkt
2
Razem 5 240 255 75 41 pkt 16 17 5
3 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
Analiza matematyczna 3
1
45 45
6 pkt
3 3
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
1
60 60
8 pkt
4 4
ELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI
1
30 30
5 pkt
2 2
Matematyka 3
1
45 45
6 pkt
3 3
PODSTAWY FIZYKI 3
1
60 60
8 pkt
4 4
Pracownia komputerowa metod matematycznych 2
0
30
2 pkt
2
Algorytmy i programowanie*
1
30 30
4 pkt
2 2
Astrofizyka obserwacyjna 1
0
30 30
4 pkt
2 2
ĆWICZENIA OBSERWACYJNE 2
0
15
2 pkt
1
JĘZYK OBCY 1
1
60
4 pkt
4
Razem 7 300 360 45 49 pkt 20 24 3
4 semestr - 2017/2018 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FALE
1
45 30
5 pkt
3 2
FIZYKA KWANTOWA
1
30 30
5 pkt
2 2
PODSTAWY FIZYKI 4
1
45 30
6 pkt
3 2
Astrofizyka obserwacyjna 2
1
30 30
4 pkt
2 2
JĘZYK OBCY 2
1
60
4 pkt
4
Statystyka matematyczna*
1
45 45
5 pkt
3 3
Wakacyjna praktyka obserwacyjna
0
120
4 pkt
8
Razem 6 195 225 120 33 pkt 13 15 8
5 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
1
30 30
5 pkt
2 2
Wychowanie fizyczne
0
30
1 pkt
2
Astrofizyka układów planetarnych*
1
30 15
4 pkt
2 1
Bazy danych astronomicznych*
0
30
2 pkt
2
Budowa i ewolucja gwiazd
1
30 30
5 pkt
2 2
JĘZYK OBCY 3
1
60
4 pkt
4
Laboratorium programowania*
0
60
4 pkt
4
Metody numeryczne*
1
30 45
5 pkt
2 3
Prezentacja wyników naukowych*
0
30
2 pkt
2
Seminarium licencjackie 1
0
30
2 pkt
1
Wstęp do fizyki Słońca
1
30 30
5 pkt
2 2
Razem 6 150 300 60 30 39 pkt 10 20 4 1
6 semestr - 2018/2019 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
Egzamin licencjacki
1
10 pkt
Historia astronomii
1
30
5 pkt
2
Metody matematyczne w Astronomii*
0
45
3 pkt
3
Praktyka heliofizyczna
0
24
1 pkt
Przedmiot humanistyczny
0
30 30
4 pkt
2 2
Seminarium licencjackie 2*
0
15
2 pkt
1
Seminarium z astronomii*
0
30
2 pkt
2
Teoria atmosfer gwiazdowych
1
30 30
5 pkt
2 2
Tworzenie stron internetowych*
0
30
2 pkt
2
Wprowadzenie do programowania w Pythonie
0
30
2 pkt
2
Razem 3 90 120 45 45 24 36 pkt 6 8 3 3
Uwagi:
Tryb A:

Analiza matematyczna 1,

Analiza matematyczna 2,

Analiza matematyczna 3,

Mechanika,

Termodynamika,

Elektryczność i magnetyzm,

Fale.

Tryb B:

Matematyka 1,

Matematyka 2,

Matematyka 3,

Podstawy fizyki 1,

Podstawy fizyki 2,

Podstawy fizyki 3.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski