kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 2017-2021

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 1
1
30 15 30
6 pkt
2 1 2
Języki skryptowe - PYTHON
1
30 30
5 pkt
2 2
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 1
1
30 45
6 pkt
2 3
PRACOWNIA PROBLEMÓW FIZYCZNYCH
0
60
5 pkt
4
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA
0
15 45
3 pkt
1 3
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WWW
0
15 30
5 pkt
1 2
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
Razem 3 120 19 240 29 pkt 8 1 16
2 semestr - 2017/2018 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 2
1
30 15 30
6 pkt
2 1 2
I pracownia fizyczna dla informatyków 1
0
45
5 pkt
3
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 2
1
30 45
5 pkt
2 3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
0
15
1 pkt
1
PROGRAMOWANIE W C++
1
30 30
5 pkt
2 2
ZASTOSOWANIA ŚRODOWISKA LabVIEW W POMIARACH
0
60
5 pkt
4
Razem 3 105 15 210 27 pkt 7 1 14
3 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 3
1
30 15 30
6 pkt
2 1 2
I pracownia fizyczna dla informatyków 2
0
45
5 pkt
3
LEKTORAT 1
0
60
4 pkt
4
PROJEKT C++
0
30
5 pkt
2
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
1
30 30
5 pkt
2 2
Razem 2 60 105 105 25 pkt 4 7 7
4 semestr - 2018/2019 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
GRAFIKA INŻYNIERSKA 1
1
15 30
3 pkt
1 2
LEKTORAT 2
0
60
4 pkt
4
MATEMATYKA DYSKRETNA
1
30 30
5 pkt
2 2
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA DLA INFORMATYKÓW
0
60
5 pkt
4
WSTĘP DO ELEKTRONIKI
1
30
4 pkt
2
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0
60
0 pkt
4
Razem 3 75 150 90 21 pkt 5 10 6
5 semestr - 2019/2020 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEKTRONIKA CYFROWA
1
30
4 pkt
2
GRAFIKA INŻYNIERSKA 2
0
30
2 pkt
2
LEKTORAT 3
1
60
4 pkt
4
MODELOWANIE FIZ. W ANIMACJI KOMPUTEROWEJ
0
15 30
5 pkt
1 2
Razem 2 45 60 60 15 pkt 3 4 4
6 semestr - 2019/2020 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
1
30 30
5 pkt
2 2
BAZY DANYCH
0
15 30
3 pkt
1 2
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
0
30 30
4 pkt
2 2
PRAKTYKA
0
105
3 pkt
7
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
0
15 45
5 pkt
1 3
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 1
0
30
5 pkt
2
Razem 1 90 30 135 105 25 pkt 6 2 9 7
7 semestr - 2020/2021 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
PRACA DYPLOMOWA+EGZAMIN DYPLOMOWY
1
15 pkt
PSYCHOLOGIA BIZNESU
1
30
3 pkt
2
SEMINARIUM INŻYNIERSKIE
0
30
2 pkt
2
Razem 2 30 30 20 pkt 2 2
Uwagi:

PRZEDMIOTY DO WYBORU:


semestr 2

 • Systemy operacyjne
 • Projekt w języku skryptowym
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa

semestr 3

 • Metody numeryczne 1
 • Podstawy statystyki i analizy danych
 • Pracownia LabView dla zaawansowanych

semestr 4

 • Fizyka kwantowa
 • Indywidualny projekt programistyczny
 • Podstawy fizyki 4
 • Sieci komputerowe

semestr 5

 • Zaawansowane programowanie C++
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Programowanie układów logicznych
 • Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce
 • Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych
 • Fizyka fazy skondensowanej 1
 • Informatyka w biznesie
 • Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

 • Grafika inżynierska 3
 • Modelowanie komputerowe
 • Wizualne i poznawcze aspekty projektowania
 • Pracownia systemów wbudowanych
 • Seminarium nowych technologii
 • Pracownia pomiarów i sterowania
 • Języki programowania i GIU
 • Pracownia jądrowa
 • Elementy astronomii i astrofizyki
 • Podstawy chemii (wykład - 30), ECTS -3
 • II pracownia fizyczna 1

 semestr 7

 • Metodologia prow.projektu programistycznego
 • Projekt aplikacji mobilnej 2
 • Zespołowy Projekt Programistyczny
 • Programowanie gier komputerowych
 • Elementy mech.teoretycznej i STW
 • II pracownia fizyczna 2

*Przedmioty do wyboru

Student powinien najpóźniej po zakończeniu I roku studiów zaplanować swój dalszy rozwój w szczególności kontynuowanie studiów na studiach II stopnia. Istnieje możliwość podjęcia takich studiów na kierunku fizyka specjalności komputerowa i fizyka doświadczalna.

W celu skutecznego kontynuowania studiów student powinien w sposób przemyślany odbierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.

Zaleca się osobom pragnącym kontynuować kształcenie na fizyce komputerowej zaliczenie przedmiotów:

 • fizyka kwantowa,
 • elementy mechaniki teoretycznej i STW. 

Osobom planującym kontynuację studiów na specjalności fizyka doświadczalna zaleca się zaliczenie przedmiotów:

 • fizyka fazy skondensowanej I,
 • II pracownia fizyczna I lub fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych.
 • pracownia jądrowa.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski