kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka nauczycielska II st. 2017-2019

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
II PRACOWNIA FIZYCZNA 2
0
120
8 pkt
8
LEKTORAT
1
60
4 pkt
4
NAUKI PRZYRODNICZE A ROZWÓJ CYWILIZACJI
0
30 30
3 pkt
2 2
OSIĄGNIĘCIA FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ
0
30
3 pkt
2
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI
1
15
1 pkt
1
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI
0
15
1 pkt
1
PEDAGOGIKA-UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
0
15
1 pkt
1
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
1
15
1 pkt
1
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
0
30
2 pkt
2
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
1
30 30
6 pkt
2 2
Razem 4 90 184 120 30 31 pkt 6 12 8 2
3 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
0
30
2 pkt
2
OPSERWACJE ASTRONOMICZNE
0
15
1 pkt
1
Pracownia dydaktyki FIZYKI 2
0
30
3 pkt
2
PRACOWNIA MAGISTERSKA 1
0
150
5 pkt
10
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM- CIĄGŁA
0
60
3 pkt
4
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W LO-CIĄGŁA
0
30
2 pkt
2
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1
0
30
3 pkt
2
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 2
1
30
3 pkt
2
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2
1
30 30
6 pkt
2 2
Razem 2 60 75 180 30 90 28 pkt 4 5 12 2 6
4 semestr - 2018/2019 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
HISTORIA FIZYKI
0
30
3 pkt
2
PRACA DYPLOMOWA + EGZAMIN
1
10 pkt
PRACOWNIA MAGISTERSKA 2
0
150
5 pkt
10
PRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWA
1
30 30
6 pkt
2 2
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2
0
30
3 pkt
2
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
0
30
3 pkt
2
Razem 2 60 60 150 30 30 pkt 4 4 10 2
Uwagi:
Uwaga: wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione realizacją innych wybranych przedmiotów za zgodą dziekana.

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski