kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Nauki przyrodnicze a rozwój cywilizacji

Kod przedmiotu: 05.9,13.0-4-NPRC/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Seminarium 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Prezentowane zagadnienia koncentrują się wokół szans i zagrożeń cywilizacyjnych (tu np. problematyka uzależnień, w tym od multimediów), kształtowania naukowego obrazu, relacji między nauką a kulturą. Szczegółowy program prezentacji powstaje we współpracy ze studentami.
Założenia i cele przedmiotu:
Wzbogacenie warsztatu refleksyjnego nauczyciela poprzez (samo)doświadczanie. Kształtowanie postawy innowacyjnej. Postrzeganie edukacji w kontekście zmian cywilizacyjnych. Rozumienie szans i zagrożeń wynikających z rozwoju nauk przyrodniczych dla współczesnej cywilizacji.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Seminarium - zaliczenie: przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośrednie.
  • Wykład - zaliczenie.
Wykaz literatury podstawowej:
Trzecia kultura \red.\ J.Brockman wyd.CIS Warszawa 1996
J.D.Barrow Kres możliwości? Granice poznania i poznanie granic. Prószyński i S-ka Warszawa 2005
M.Planck Jedność fizycznego obrazu świata. KiW 1970
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski