kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Mechanika kwantowa 2

Kod przedmiotu: 13.2-4-MK2/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 7 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Pole elektromagnetyczne w mechanice kwantowej. Rachunek zaburzeń. Stacjonarny rachunek zaburzeń. Zjawisko Sterna – Gerlacha i efekt Starka. Obrazy w mechanice kwantowej. Przybliżenie WKB i granica klasyczna. Symetrie. Rachunek zaburzeń zależny od czasu. Przejścia kwantowe. Spin i równanie Pauliego. Układy wielu cząstek. Statystyki kwantowe.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien być zapoznany z podstawami analizy układów fizycznych metodami mechaniki kwantowej i wprowadzony do rachunku zaburzeń. Powinien posiadać umiejętność opisu układu kwantowego oddziałującego z polem elektromagnetycznym. Powinien znać podstawy teorii wielu cząstek i statystyk kwantowych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. R. Liboff, „Wstęp do mechaniki kwantowej”.
2. L.I. Schiff, „Mechanika kwantowa”.
3. D.J. Griffiths, „Introduction to Quantum Mechanics”.
Uwagi:
U.R. 84/2011(20.09.2011)
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski