kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Warsztat pracy nauczyciela

Kod przedmiotu: 05.9-4-WPN/5
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów licencjackich na kierunku fizyka dla specjalności: nauczanie fizyki i matematyki.
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia lekcji fizyki w gimnazjum, rozwijanie umiejętności stosowania metod nauczania fizyki w gimnazjum, diagnozowania i rozwiązywania problemów poznawczych uczniów w wieku gimnazjalnym. Szczegółowe treści są każdorazowo dopasowane do potrzeb studentów formułowanych przez nich po ciągłej praktyce pedagogicznej w gimnazjum.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem konwersatorium jest poszerzenie po praktyce pedagogicznej wiedzy i kompetencji z zakresu dydaktyki fizyki, etyki zawodu nauczyciela, psychologii i pedagogiki. Efektem ma być doskonalenie refleksyjnego warsztatu pracy nauczyciela.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośredniej.
Wykaz literatury podstawowej:
Dobierana każdorazowo do treści.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski