kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pracownia dydaktyki fizyki 1, (3)

Kod przedmiotu: 05.9,13.2-4-PDF1/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 0 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wyposażenie szkolnej pracowni fizycznej, projektowanie, zestawianie i poprawne wykonywanie szkolnych eksperymentów fizycznych, metodyczne opracowanie projektowanych pokazów i ćwiczeń uczniowskich (umiejscowienie doświadczeń w programie nauczania; formułowanie celów dydaktycznych tych doświadczeń i sposobów ich wykorzystania na lekcji), wykorzystanie technicznych środków nauczania (magnetowidu, komputera, grafoskopu) do realizacji różnych (nie tylko laboratoryjnych) celów dydaktycznych, dobór specjalistycznej literatury dydaktycznej.
Założenia i cele przedmiotu:
Pracownia Dydaktyki Fizyki z jednej strony ma przygotować studentów do wykonywania szkolnych eksperymentów fizycznych, z drugiej - współkształtować umiejętności związane z przygotowaniem lekcji fizyki, poznawaniem ucznia, itp. Pracownia dydaktyki fizyki 1 przygotowuje studentów do praktyki pedagogicznej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - wykonanie cyklu ćwiczeń „Szkolny eksperyment fizyczny” (z częściowym udziałem uczniów gimnazjum), przygotowanie scenariuszy lekcji obejmujących wykonywane doświadczenia.
Wykaz literatury podstawowej:
Specyficzna do każdych ćwiczeń (dostępna na stronie Pracowni Dydaktyki Fizyki).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski