kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka doświadczalna 2016-2019

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2016/2017 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ALGEBRA 1
1
30 30
6 pkt
2 2
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
1
45 45
8 pkt
3 3
MECHANIKA
1
60 75
10 pkt
4 5
PROGRAMY UŻYTKOWE
0
15 30
3 pkt
1 2
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
Razem 3 150 154 30 28 pkt 10 10 2
2 semestr - 2016/2017 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
Algebra 2
1
30 30
4 pkt
2 2
Analiza matematyczna 2
1
60 45
8 pkt
4 3
I PRACOWNIA FIZYCZNA 1
0
45
5 pkt
3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
0
15
1 pkt
1
Pracownia komputerowa metod matematycznych 1
0
30
2 pkt
2
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA
0
15 45
3 pkt
1 3
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
1
30 30
4 pkt
2 2
TERMODYNAMIKA
1
30 30
4 pkt
2 2
Razem 4 180 135 120 31 pkt 12 9 8
3 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
Analiza matematyczna 3
1
45 45
6 pkt
3 3
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
1
60 60
8 pkt
4 4
I PRACOWNIA FIZYCZNA 2
0
45
5 pkt
3
LEKTORAT 1
0
60
4 pkt
4
MECHANIKA TEORETYCZNA
1
30 30
5 pkt
2 2
Pracownia komputerowa metod matematycznych 2
0
30
2 pkt
2
Statystyka dla fizyków
0
15 30
2 pkt
1 2
Razem 3 150 225 75 32 pkt 10 15 5
4 semestr - 2017/2018 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1
1
30 30
5 pkt
2 2
FALE
1
45 30
5 pkt
3 2
FIZYKA STATYSTYCZNA
1
30 30
6 pkt
2 2
LEKTORAT 2
0
60
4 pkt
4
MECHANIKA KWANTOWA 1
1
30 30
6 pkt
2 2
PRAKTYKA
0
75
3 pkt
5
Wychowanie fizyczne
0
30
1 pkt
2
Razem 4 135 210 75 30 pkt 9 14 5
5 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
FIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
1
30 30
5 pkt
2 2
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1
1
30 30
5 pkt
2 2
LEKTORAT 3
1
60
4 pkt
4
MECHANIKA KWANTOWA 2
1
30 30
6 pkt
2 2
OBLICZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLICZNE W FIZYCE
0
30 30
4 pkt
2 2
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA
0
60
6 pkt
4
Razem 4 120 150 90 30 pkt 8 10 6
6 semestr - 2018/2019 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEMENTY ASTRONOMII I ASTROFIZYKI
1
45
3 pkt
3
II PRACOWNIA FIZYCZNA 1
0
120
8 pkt
8
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
0
30 30
4 pkt
2 2
PRACA DYPLOMOWA+EGZAMIN DYPLOMOWY
1
10 pkt
SEMINARIUM
0
30
2 pkt
2
ZASTOSOWANIA ŚRODOWISKA LabVIEW W POMIARACH
0
60
5 pkt
4
Razem 2 75 30 180 30 32 pkt 5 2 12 2
Uwagi:

Przedmioty do wyboru:

semestr 5

*
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
   (laboratorium komputerowe - 30), ECTS -3

semestr 6

* Podstawy Chemii
   (wykład - 30), ECTS -3

* Numeryczna analiza danych
   (laboratorium komputerowe - 30 ), ECTS -3

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski