kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

MATEMATYKA 2 (do 16/17)

Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 10 pkt od 2013-07-04 13:35
Egzamin: 1 od 2013-07-04 13:35
Metody dydaktyczne:
Uwagi:
W roku akademickim 2013/2014 laboratorium z przedmiotu prowadzone będzie jako konwersatorium.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski