kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pedagogika 2

Kod przedmiotu: 05.0-4-Pd2/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Na zajęciach studenci prezentując wykonane w trakcie praktyki zadania z pedagogiki, ujawniają własne doświadczenia, przemyślenia oraz wiedzę zdobytą w czasie pobytu w szkole.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu zajęć student potrafi analizować wybrane problemy w pracy nauczyciela, odwołując się do poznanej teorii, własnych doświadczeń i zaobserwowanych na praktyce realiów pracy w szkole oraz racjonalnie modyfikować własny styl pracy z uczniami, wstępnie planując dalszy rozwój zawodowy.
Wykaz literatury podstawowej:
Jaroszewska M., Analiza sytuacji wychowawczej – propozycja, w: Poradnik wychowawcy, Wyd. Raabe, Sierpień 2001
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski