kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe 2015-2019

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2015/2016 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
Języki skryptowe - PYTHON
1
30 30
5 pkt
2 2
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 1
1
30 45
6 pkt
2 3
PRACOWNIA PROBLEMÓW FIZYCZNYCH
0
60
5 pkt
4
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA
0
15 45
3 pkt
1 3
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WWW
0
15 30
5 pkt
1 2
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
Fizyka dla informatyków 1
1
30 30
6 pkt
2 2
Razem 3 120 4 240 29 pkt 8 0 16
2 semestr - 2015/2016 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
I PRACOWNIA FIZYCZNA 1
0
45
5 pkt
3
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 2
1
30 45
5 pkt
2 3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
0
15
1 pkt
1
PROGRAMOWANIE W C++
1
30 30
5 pkt
2 2
Fizyka dla informatyków 2
1
30 30
5 pkt
2 2
Zastosowania środowiska LabView w pomiarach
0
30 45
5 pkt
2 3
Razem 3 135 195 26 pkt 9 13
3 semestr - 2016/2017 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
I PRACOWNIA FIZYCZNA 2
0
45
5 pkt
3
LEKTORAT 1
0
60
4 pkt
4
PROJEKT C++
0
30
5 pkt
2
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
1
30 30
5 pkt
2 2
Fizyka dla informatyków 3
1
30 30
5 pkt
2 2
Razem 2 60 90 105 24 pkt 4 6 7
4 semestr - 2016/2017 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
GRAFIKA INŻYNIERSKA 1
1
15 30
3 pkt
1 2
LEKTORAT 2
0
60
4 pkt
4
MATEMATYKA DYSKRETNA
1
30 30
5 pkt
2 2
PODSTAWY FIZYKI 4
1
45 30
6 pkt
3 2
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA DLA INFORMATYKÓW
0
60
5 pkt
4
WSTĘP DO ELEKTRONIKI
1
30
4 pkt
2
Wychowanie fizyczne
0
30
1 pkt
2
Razem 4 120 150 90 28 pkt 8 10 6
5 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEKTRONIKA CYFROWA
1
30
4 pkt
2
GRAFIKA INŻYNIERSKA 2
0
30
2 pkt
2
LEKTORAT 3
1
60
4 pkt
4
MODELOWANIE FIZ. W ANIMACJI KOMPUTEROWEJ
0
15 30
5 pkt
1 2
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH...
0
15 45
5 pkt
1 3
Razem 2 60 60 105 20 pkt 4 4 7
6 semestr - 2017/2018 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
1
30 30
5 pkt
2 2
Bazy DANYCH
0
45
3 pkt
3
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
0
30 30
4 pkt
2 2
PRAKTYKA
0
105
3 pkt
7
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 1
0
30
5 pkt
2
Razem 1 60 30 105 105 20 pkt 4 2 7 7
7 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
PRACA DYPLOMOWA+EGZAMIN DYPLOMOWY
1
15 pkt
PSYCHOLOGICZNE I EKONOMICZNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0
30
2 pkt
2
SEMINARIUM INŻYNIERSKIE
0
30
2 pkt
2
Razem 1 30 30 19 pkt 2 2
Uwagi:

PRZEDMIOTY DO WYBORU:


semestr 2

 • Projekt w języku skryptowym
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa
 • semestr 3

 • Indywidualny projekt programistyczny
 • Statystyka dla fizyków
 • Sieci komputerowe
 • Pracownia LabView dla zaawansowanych
 • semestr 4

 • Fizyka kwantowa
 • Systemy operacyjne
 • semestr 5

 • Zaawansowane programowanie C++
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Programowanie układów logicznych
 • Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce
 • Fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych
 • Fizyka fazy skondensowanej 1
 • Informatyka w biznesie
 • Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty (laboratorium komputerowe -30), ECTS -3
 • semestr 6

 • Grafika inżynierska 3
 • Modelowanie komputerowe
 • Wizualne aspekty projektowania
 • Pracownia systemów wbudowanych
 • Seminarium nowych technologii
 • Pracownia pomiarów i sterowania
 • Języki programowania i GIU
 • Pracownia jądrowa
 • Elementy astronomii i astrofizyki
 • Podstawy chemii (wykład-30), ECTS -3
 • II pracownia fizyczna 1  
  •  semestr 7

 • Metodologia prow.projektu programistycznego
 • Projekt aplikacji mobilnej 2
 • Zespołowy Projekt Programistyczny
 • Programowanie gier komputerowych
 • Elementy mech.teoretycznej i STW
 • II pracownia fizyczna 2
 • *Przedmioty do wyboru

  Student powinien najpóźniej po zakończeniu I roku studiów zaplanować swój dalszy rozwój w szczególności kontynuowanie studiów na studiach II stopnia. Istnieje możliwość podjęcia takich studiów na kierunku fizyka specjalności komputerowa i fizyka doświadczalna.

  W celu skutecznego kontynuowania studiów student powinien w sposób przemyślany odbierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru.

  Zaleca się osobom pragnącym kontynuować kształcenie na fizyce komputerowej zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka kwantowa,
  • elementy mechaniki teoretycznej i STW. 

  Osobom planującym kontynuację studiów na specjalności fizyka doświadczalna zaleca się zaliczenie przedmiotów:

  • fizyka fazy skondensowanej I,
  • II pracownia fizyczna I lub fizyka atomu, jądra i cząstek elementarnych.
  • pracownia jądrowa.
  C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski