kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka komputerowa II st. 2017-2019

Zaplanowane Przedmioty:
1 semestr - 2017/2018 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
ELEKTRODYNAMIKA
1
30 30
6 pkt
2 2
II PRACOWNIA FIZYCZNA 2
0
120
8 pkt
8
LEKTORAT
1
60
4 pkt
4
METODY SYMULACJI
1
30 30
6 pkt
2 2
OSIĄGNIĘCIA FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ
0
30
3 pkt
2
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
0
4
1 pkt
0
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 1
1
30
3 pkt
2
Razem 4 90 94 150 30 31 pkt 6 6 10 2
2 semestr - 2017/2018 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
HIGHLIGHTS OF MODERN PHYSICS AND ASTROPHYSICS
0
30
4 pkt
2
METODY NUMERYCZNE II
1
30 30
6 pkt
2 2
PRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWA
1
30 30
6 pkt
2 2
PROJEKT PROGRAMISTYCZNY
0
30
3 pkt
2
SYMULACJE KOMPUTEROWE W FIZYCE
1
30 30
6 pkt
2 2
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
1
30 30
6 pkt
2 2
Razem 4 120 60 90 30 31 pkt 8 4 6 2
3 semestr - 2018/2019 (zimowy)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
PRACOWNIA MAGISTERSKA 1
0
150
5 pkt
10
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY/SPOŁECZNY
0
5 pkt
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1
0
30
3 pkt
2
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 2
1
30
3 pkt
2
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2
1
30 30
6 pkt
2 2
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 3
1
30 30
6 pkt
2 2
Razem 3 90 60 150 30 28 pkt 6 4 10 2
4 semestr - 2018/2019 (letni)
Przedmiot Egzamin w k l s p ECTS w k l s p
HISTORIA FIZYKI
0
30
3 pkt
2
PRACA DYPLOMOWA + EGZAMIN
1
10 pkt
PRACOWNIA MAGISTERSKA 2
0
150
5 pkt
10
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2
0
30
3 pkt
2
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 3
1
30
3 pkt
2
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 4
1
30 30
6 pkt
2 2
Razem 3 90 30 150 30 30 pkt 6 2 10 2
Uwagi:

Wprowadza się możliwość zastąpienia wykładu monograficznego w wymiarze 30 h i przypisanej liczbie 3 punktów ECTS kilkoma wykładami monograficznymi w łącznym wymiarze co najmniej 30 h i sumarycznej liczbie co najmniej 3 punktów ECTS.


Wykaz wykładów specjalistycznych na osobnej liście.

Wykłady monograficzne ogłaszane przed rozpoczęciem semestru.

Dwa wykłady monograficzne można zastąpić wykładem specjalistycznym.

Uwaga: Wykłady specjalistyczne i monograficzne są zajęciami do wyboru i mogą być zastąpione innymi przedmiotami za zgodą dziekana.

*Student/ka wybiera przedmiot (przedmioty) z obszaru nauk humanistycznych/społecznych, który może realizować na dowolnym wydziale po uzyskaniu zgody dziekana uzyskując w ten sposób nie mniej niż 5 punktów ECTS.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski