kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Psychologia 2

Kod przedmiotu: 05.8,05.9-4-P2/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 1 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Na zajęciach studenci prezentując wykonane w trakcie praktyki zadania z psychologii, ujawniają własne doświadczenia, przemyślenia oraz wiedzę zdobytą w czasie pobytu w szkole.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu zajęć student potrafi analizować zebrane w czasie praktyk materiały dotyczące charakterystyki wybranego ucznia.
Wykaz literatury podstawowej:
Sujak-Lesz K. red. (2002). Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Warszawa: wyd. CODN
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski