kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

OPTYKA KWANTOWA

Typ przedmiotu:
fakultatywny
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 5 pkt od 2013-08-16 14:54
Egzamin: 1 od 2013-08-16 14:54
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
• Struktura teorii kwantowej: obserwable, stany czyste, stany mieszane.

• Układy złożone, stany splątane.

• „Nieklasyczne” aspekty mechaniki kwantowej: łamanie nierówności Bella, „kontekstualność”, teleportacja stanów.

• Kwantowe pole elektromagnetyczne, fotony.

• Stany pola fotonowego: stan termiczny, stany spójne, stany ściśnięte.

• Dwumodowe stany ściśnięte: realizacja stanów EPR.

• Teleportacja stanów w przypadku ciągłym. Realizacja optyczna.

• Oddziaływanie atomów z fotonami: model Rabiego, model Jaynesa – Cummingsa.

• Eksperymentalne potwierdzenie przewidywań modelu Jaynesa – Cummingsa.

• Wytwarzanie stanów splątanych atomów.

• Układy otwarte: wpływ otoczenia na układy atomowe.

• Ewolucja czasowa układów otwartych. Równanie Lindblada.

• Równanie Lindblada dla atomów dwupoziomowych.

Założenia i cele przedmiotu:
Kształtowanie kompetencji w zakresie teoretycznego opisu oddziaływania światła z materią oraz w zakresie współczesnej mechaniki kwantowej, jej aspektów statystycznych, związku z teorią informacji i najnowszych (optycznych) testów eksperymentalnych. Dostarczenie wiedzy na temat modeli używanych w takim opisie takich jak: atom dwupoziomowy, pole jednomodowe.
Wykaz literatury podstawowej:
C.C. Gerry, P.L. Knight: Wstęp do optyki kwantowej.

Oryginalne artykuły polecane w trakcie wykładu.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski