kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Konwersatorium

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
ALGEBRA 1 30 godz.
Algebra 2 30 godz.
ANALIZA MATEMATYCZNA 1 45 godz.
Analiza matematyczna 2 45 godz.
Analiza matematyczna 3 45 godz.
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 15 godz.
Classical field theory 30 godz.
Cztery z sześciu wykładów:

Theory of elementary particles

General relavity and gravitation

Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 2

120 godz.
Dwa z czterech wykładów:

Quantum electrodynamics

Classical field theory

Contemporary problems in condensed matter physics

Introduction to many body theory

60 godz.
EKONOFIZYKA 1 30 godz.
EKONOFIZYKA 2 30 godz.
EKONOMIA 1 30 godz.
EKONOMIA 2 30 godz.
ELEKTRODYNAMIKA 30 godz.
ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA 30 godz.
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 30 godz.
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM 60 godz.
ELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJ 30 godz.
ELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI 30 godz.
ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 30 godz.
FALE 30 godz.
FIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 30 godz.
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 1 15 godz.
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 2 15 godz.
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 3 15 godz.
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1 30 godz.
FIZYKA KWANTOWA 30 godz.
FIZYKA STATYSTYCZNA 30 godz.
General relavity and gravitation 30 godz.
Initial training in the field of health and safety and fire protection 4 godz.
KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 30 godz.
LEKTORAT 60 godz.
LEKTORAT 1 60 godz.
LEKTORAT 2 60 godz.
LEKTORAT 3 60 godz.
Matematyka 1 60 godz.
Matematyka 2 60 godz.
Matematyka 3 45 godz.
MATEMATYKA DYSKRETNA 30 godz.
MECHANIKA 75 godz.
MECHANIKA KWANTOWA 1 30 godz.
MECHANIKA KWANTOWA 2 30 godz.
MECHANIKA TEORETYCZNA 30 godz.
METODY MATEMATYCZNE FIZYKI TEORETYCZNEJ 30 godz.
METODYKA NAUCZANIA FIZYKI 30 godz.
Modern quantum mechanics with elements of guantum optics 30 godz.
NAUKI PRZYRODNICZE A ROZWÓJ CYWILIZACJI 30 godz.
OPSERWACJE ASTRONOMICZNE 15 godz.
PEDAGOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNZAJALNYCH 15 godz.
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI 15 godz.
PEDAGOGIKA-UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 15 godz.
PODSTAWY FIZYKI 1 75 godz.
PODSTAWY FIZYKI 2 60 godz.
PODSTAWY FIZYKI 3 60 godz.
PODSTAWY FIZYKI 4 30 godz.
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 30 godz.
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 30 godz.
PODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH 45 godz.
PRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWA 30 godz.
Preparatory Polish language course 1 30 godz.
Preparatory Polish language course 2 30 godz.
PROCESY STOCHASTYCZNE W EKONOMII 30 godz.
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI 30 godz.
PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ 15 godz.
Quantum electrodynamics

Contemporary problems in condensed matter physics

30 godz.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 30 godz.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 30 godz.
Selected tools of modern theoretical physics 1 30 godz.
Selected tools of modern theoretical physics 2 30 godz.
Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Introduction to many body theory

30 godz.
Statystyka dla fizyków 30 godz.
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu) 4 godz.
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ

lub

WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.

30 godz.
TEORIA PRZEJŚĆ FAZOWYCH I ZJAWISK KRYTYCZNYCH 30 godz.
TERMODYNAMIKA 30 godz.
Trends in modern theoretical physics 30 godz.
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 30 godz.
WIZUALNE I POZNAWCZE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 15 godz.
WSTĘP DO ALGEBRY 30 godz.
WSTĘP DO NANOFIZYKI I NANOTECHNOLOGOII 30 godz.
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ

lub

OPTYKA KWANTOWA

30 godz.
Wychowanie fizyczne 30 godz.
WYCHOWANIE FIZYCZNE 60 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 3 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 4 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 5 30 godz.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI 14 godz.
Algebra 1 30 godz.
Algebra 2 30 godz. ...
ALGEBRA 2 30 godz.
Algorytmy i programowanie* 30 godz.
Algorytmy i struktury danych 30 godz.
Analiza matematyczna 1 (do 16/17) 45 godz.
Analiza Matematyczna 1* 30 godz.
Analiza matematyczna 2 60 godz.
ANALIZA MATEMATYCZNA 2 45 godz.
Analiza matematyczna 2 do (16/17) 60 godz.
Analiza Matematyczna 2* 45 godz.
Analiza matematyczna 3 45 godz.
ANALIZA MATEMATYCZNA 3 (do 16/17) 45 godz.
Analiza Matematyczna 3* 39 godz.
Astrofizyka obserwacyjna 1 30 godz.
Astrofizyka obserwacyjna 2 30 godz.
Astrofizyka teoretyczna 1 30 godz.
Astrofizyka teoretyczna 2 30 godz.
Astrofizyka układów planetarnych* 15 godz.
Astrofizyka wysokich energii 30 godz.
Astronomia galaktyczna 30 godz.
Astronomia obserwacyjna 30 godz.
Astronomia pozagalaktyczna 30 godz.
Atmosfery gwiazdowe 30 godz.
Bazy danych astronomicznych* 30 godz.
Budowa i ewolucja gwiazd 30 godz.
Budowa i ewolucja gwiazd 2 30 godz.
Chemia 30 godz.
Cztery z sześciu wykładów:
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKLAD SPECJALISTYCZNY 2
120 godz.
Dwa z czterech wykładów:
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
KWANTOWATEORIA POLA (Ф4) (P)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ(M)
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
60 godz.
Ekonofizyka 1 30 godz.
Ekonofizyka 2 30 godz.
Ekonomia 1 30 godz.
Ekonomia 1 (2011/2012) 30 godz.
Ekonomia 2 30 godz.
Elektrodynamika 30 godz.
Elektrodynamika kwantowa 30 godz.
Elektronika 15 godz.
Elektronika i elektrotechnika 30 godz.
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1 30 godz.
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 2 30 godz.
Elektronika komputerowa 15 godz.
Elektronika molekularna 30 godz.
Elektryczność i magnetyzm 60 godz.
Elementy rachunku prawdopodobieństwa 30 godz.
Elementy teorii powierz. fazy skond. 30 godz.
Elementy teorii powierzchni 30 godz.
Elementy teorii powierzchni metali 30 godz.
Emisja głosu 15 godz.
Emisja głosu 30 godz.
Energetyka jądrowa 30 godz.
ENERGETYKA JĄDROWA 30 godz.
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna 30 godz.
Fale 30 godz.
Fale (4+2) 30 godz.
Ferroelektryki i ferroelastyki 30 godz.
Finanse i bankowość 30 godz.
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych 30 godz.
Fizyka ciała stałego 30 godz.
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 2 30 godz.
Fizyka fazy skondensowanej I 30 godz.
Fizyka fazy skondensowanej II 30 godz.
Fizyka gwiazd i galaktyk 30 godz.
Fizyka jadra i cząstek elemen.II 15 godz.
Fizyka jądra i cząstek elementarnych 15 godz.
Fizyka kwantowa 30 godz.
Fizyka materiałów 30 godz.
FIZYKA MATERIAŁÓW 30 godz.
Fizyka promieniowania jonizującego 30 godz.
Fizyka Słońca 1 30 godz.
Fizyka Słońca 2 30 godz.
Fizyka Słońca* 45 godz.
Fizyka statystyczna 30 godz.
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M) 30 godz.
Fizyka statystyczna i teoria ciała stałego 30 godz.
Fizyka statystyczna II 30 godz.
Fizyka układów planetarnych 30 godz.
Fizyka układów planetarnych* 30 godz.
Fizyka Ziemi 30 godz.
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P) 30 godz.
Historia filozofii 30 godz.
Język obcy 1 60 godz.
JĘZYK OBCY 1 60 godz.
JĘZYK OBCY 2 60 godz.
Język obcy 2 60 godz.
Język obcy 3 60 godz.
JĘZYK OBCY 3 60 godz.
Język obcy 4 60 godz.
Klasyczna fizyka teoretyczna 45 godz.
Klasyczna fizyka teoretyczna 1 30 godz.
Klasyczna fizyka teoretyczna 2 30 godz.
KLASYCZNA TEORIA POLA (M) 30 godz.
Klasyczna teoria pola 30 godz.
Koherentne stany materii skondensowanej 30 godz.
Kosmologia 30 godz.
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P) 30 godz.
Kwantowa fizyka teoretyczna 45 godz.
Kwantowa fizyka teoretyczna 1 30 godz.
Kwantowa fizyka teoretyczna 2 30 godz.
KWANTOWA TEORIA POLA (Ф4) (P) 30 godz.
Kwantowa teoria pola I 30 godz.
Kwantowa teoria pola II 30 godz.
Matematyczne podstawy obrazowania 15 godz.
Matematyka 1 90 godz.
MATEMATYKA 1-RRC 60 godz.
Matematyka 1, (4+4) 60 godz.
Matematyka 2 90 godz.
MATEMATYKA 2 (do 16/17) 60 godz.
Matematyka 2, (4+4) 60 godz.
Matematyka 3 30 godz.
MATEMATYKA 3 (do16/17) 45 godz.
Matematyka elementarna 45 godz.
Mechanika 60 godz.
Mechanika i termodynamika techniczna 30 godz.
MECHANIKA I TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 30 godz.
Mechanika kwantowa 1 30 godz.
Mechanika kwantowa 2 30 godz.
Mechanika kwantowa 3 30 godz.
Mechanika kwantowa dla inżynierów 30 godz.
MECHANIKA KWANTOWA DLA INŻYNIERÓW 30 godz.
Mechanika nieba* 30 godz.
Mechanika teoretyczna 30 godz.
Mechanika teoretyczna (3+2) 30 godz.
Mechanika Teoretyczna* 30 godz.
Metody matematyczne fizyki teoretycznej II 30 godz.
Metody matematyczne fizyki teoretycznej 30 godz.
Metody numeryczne II 30 godz.
Metody numeryczne* 45 godz.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej 15 godz.
METODY OPTYMALIZACJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 15 godz.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1) 15 godz.
Metody redukcji i analizy danych astronomicznych 30 godz.
Metodyka nauczania fizyki 30 godz.
Metodyka nauczania matematyki 1 30 godz.
Metodyka nauczania matematyki 2 30 godz.
Metodyka oceniania 45 godz.
METODYKA OCENIANIA 45 godz.
Modern quantum mechanics: mathematical and conceptual foundations 30 godz.
Obserwacje astronomiczne 15 godz.
Ogólna teoria względności i grawitacja 30 godz.
Optyka instrumentalna 30 godz.
OPTYKA INSTRUMENTALNA 30 godz.
OPTYKA KWANTOWA 30 godz.
Pedagogika 15 godz.
Pedagogika 1 30 godz.
Pedagogika 1, (2+3) 45 godz.
Pedagogika 2 30 godz.
Podstawy astronomii 1 30 godz.
Podstawy astronomii 2 30 godz.
Podstawy Astronomii* 30 godz.
Podstawy chemii 30 godz.
PODSTAWY CHEMII 30 godz.
Podstawy fizyki 1 60 godz.
Podstawy Fizyki 1* 45 godz.
Podstawy fizyki 2 60 godz.
Podstawy Fizyki 2* 45 godz.
Podstawy fizyki 3 45 godz.
Podstawy Fizyki 3* 30 godz.
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 30 godz.
PODSTAWY ZARZĄDZANIA. 30 godz.
Praktyczna mechanika kwantowa 30 godz.
Prezentacja wyników naukowych* 30 godz.
Procesy stochastyczne w ekonomii 30 godz.
Programowanie symboliczne 30 godz.
Projekt neutrinowy 15 godz.
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko 30 godz.
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO 30 godz.
Przedmiot humanistyczny 30 godz.
Przedmiot humanistyczny (dla EKF) 30 godz.
Przedmiot społeczny 30 godz.
Przedmiot z zakresu naku humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistyczną 30 godz.
Przedmioty uzypełniające (emisja głosu) 15 godz.
Psychologia 15 godz.
Psychologia 1 30 godz.
Psychologia 2 15 godz.
Pulsacje gwiazdowe* 30 godz.
Rachunek prawdopodobieństwa 30 godz.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA 30 godz.
Rachunek różniczkowy i całkowy 1 45 godz.
Rachunek różniczkowy i całkowy 2 45 godz.
Rachunek różniczkowy i całkowy 3 30 godz.
Rachunkowość 30 godz.
RACHUNKOWOŚĆ 30 godz.
STATYSTYKA dla FIZYKÓW 15 godz.
Statystyka dla fizyków 30 godz.
STATYSTYKA DLA FIZYKÓW do (16/17) 15 godz.
Statystyka matematyczna* 45 godz.
Stochastyczne modelowanie układów złożonych 30 godz.
Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych 30 godz.
Teoria atmosfer gwiazdowych 30 godz.
Teoria cząstek elementarnych 30 godz.
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P) 30 godz.
Teoria grawitacji 30 godz.
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ 30 godz.
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ (M) 30 godz.
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych 30 godz.
Teoria pulsacji gwiazdowych 30 godz.
TEORIA WIELU CIAŁ (M) 30 godz.
Termodynamika i fizyka cząsteczkowa 30 godz.
Termodynamika i fizyka statystyczna 30 godz.
Tworzenie stron internetowych* 30 godz.
Umowy w obrocie gospodarczym 30 godz.
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM 30 godz.
Warsztat pracy nauczyciela 30 godz.
Warsztat pracy nauczyciela II 30 godz.
WIZUALNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA 15 godz.
Wprowadzenie do programowania w Pythonie 30 godz.
Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej 30 godz.
Wstęp do algebry (do 16/17) 15 godz.
Wstęp do fizyki 90 godz.
WSTĘP DO FIZYKI 90 godz.
Wstęp do fizyki Słońca 30 godz.
WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN. 30 godz.
Wstęp do matematyki 90 godz.
WSTĘP DO MATEMATYKI 90 godz.
Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii 30 godz.
Wstęp do optyki kwantowej 30 godz.
Wstęp do systemów operacyjnych* 30 godz.
Wstęp do teorii jądra i cząst. elem. II 30 godz.
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 2* 30 godz.
WYBRANE ZAGADNIENIA BIOFIZYKI 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 1* 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego** 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1 30 godz.
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 2 30 godz.
Wybrane zagadnienia z biofizyki 30 godz.
Wybrane zagdadnienia fizyki ciała stałego 1,2 * 60 godz.
Wychowanie fizyczne 60 godz.
Wykład specjalistyczny 30 godz.
Wykład specjalistyczny (fiz.) 30 godz.
Wykład specjalistyczny (komp.) 30 godz.
Wykład specjalistyczny (komp.) 1 30 godz.
Wykład specjalistyczny (komp.) 2 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 6 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 7 30 godz.
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 8 30 godz.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski