kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Radioizotopy w medycynie

Kod przedmiotu: 12.8-4-RwM/II/2
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy dla specjalności fizyka medyczna na kierunku fizyka i fizyka techniczna do ukończenia całego toku studiów.
Rok i semestr: Fiz. tech. rok (2 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Laboratorium 0.93 godz tygodniowo przez 15 tygodni
  • Wykład 1.34 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Prowadzący:

dr n. med. Diana Jędrzejuk

Wykład (każdy 1 godz.):

Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej, radioizotopy stosowane w medycynie, ochrona radiologiczna, metody pomiaru promieniowania jonizującego w medycynie.

Scyntygrafia planarna, SPECT i PET.

Diagnostyka i leczenie izotopowe łagodnych chorób tarczycy oraz raka tarczycy.

Diagnostyka pozostałych narządów dokrewnych (przytarczyce, wyspiaki trzustki), badanie chorób układu krążenia.

Badanie układu moczowego, zastosowanie testu kaptoprilowego w diagnostyce nadciśnienia tętniczego a testu furosemidowego w wodonrczach.

Badania układu pokarmowego, zastosowanie scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej w diagnostyce schorzeń układu oddechowego.

Układ ruchu - guzy pierwotne i przerzutowe, zapalenia kości (scyntygrafia trójfazowa).

Metody radioimmunologiczne, badania metaboliczne, diagnostyka nowotworów; Diagnostyka izotopowa ośrodkowego układu nerwowego, diagnostyka zapaleń, leczenie radioizotopami.

Ćwiczenia:

każdy temat po 2 godz.

Gammakamery, organizacja pracy zakładu medycyny nuklearnej, terapia izotopowa – 2 godz.

Przykłady scyntygrafii tarczycy i przytarczyc — 2 godz.

Układ oddechowy, układ moczowy – renoscyntygrafia, układ krążenia 2 godz.

Scyntygrafie całego ciała w diagnostyce przerzutów (scyntygrafia kości i limfoscyntygrafia) 2 godz.

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

Wykłady:

Budowa i przebudowa tkanki kostnej — 1godz.

Osteoporoza pierwotna i wtórna-1 godz.

Czynniki zagrożenia osteoporozą i złamaniami- 1 godz.

Densytometryczne metody oceny tkanki kostnej - 2 godz.

Znaczenie badania rtg w diagnostyce osteoporozy i złamań -1 godz.

Badania laboratoryjne przydatne w diagnostyce osteoporozy - 1 godz.

Biochemiczne markery przebudowy kości- 1 godz.

Możliwości prewencji i terapii osteoporozy -2 godz.

Ćwiczenia:

Badanie densytometryczne metodą DXA -1 godz.

Badanie kości metodą USG -1 godz.

Interpretacja wyników badań densytometrycznych i możliwe błędy-2 godz.

Prowadzący:

dr n. med. Jacek Daroszewski

Wykład:

Metody izotopowe w diagnostycelaboratoryjnej 2 godziny.

Ćwiczenia:

Metody izotopowe w diagnostyce laboratoryjnej 2 godziny.

Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student będzie rozumiał fizyczne podstawy medycyny nuklearnej, będzie znał zasady pracy z izotopami promieniotwórczymi stosowanymi w medycynie nuklearnej, praktyczne zastosowania radioizotopów w diagnostyce i terapii wybranych narządów a w szczególności metodę scyntygrafii, SPECT i PET oraz różne metody densytometryczne. Na ćwiczeniach praktycznych zapozna się z organizacją pracy zakładu medycyny nuklearnej, pracą gammakamery, scyntygrafią tarczycy i całego ciała, renoscyntygrafią, metodą densytometrii DXA oraz badaniem USG kości.
Wykaz literatury podstawowej:
I. S. Nowak, K. Rudzki, E. Pietka, E. Czech, Zarys medycyny nuklearnej, PZWL, 1998.
II. L. Królicki, Medycyna nuklearna, PZWL, 1997.
III. Diagnostyka osteoporozy 2000. Red R.S. Lorec, Osteoforum 2000.
IV. Kanis, Osteoporosis, Blackwell, 1995.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski