kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Metody dydaktyczne - Przedmioty

Metody dydaktyczne - Przedmioty ALGEBRA 1Algebra 2 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCHANALIZA MATEMATYCZNA 1Analiza matematyczna 2 Analiza matematyczna 3 BAZY DANYCHBazy DANYCHBEZPIECZEŃSTWO W SZKOLEClassical field theoryCztery z sześciu wykładów:

Theory of elementary particles

General relavity and gravitation

Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 2

DODATKOWY DO WYBORUDwa z czterech wykładów:

Quantum electrodynamics

Classical field theory

Contemporary problems in condensed matter physics

Introduction to many body theory

EKONOFIZYKA 1EKONOFIZYKA 2EKONOMIA 1EKONOMIA 2ELEKTRODYNAMIKAELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNAELEKTRONIKA CYFROWAELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZMELEMENTY ASTRONOMII I ASTROFIZYKIELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCIELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWAFALEFIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCHFIZYKA DLA INFORMATYKÓW 1FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 2FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 3FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1FIZYKA KWANTOWAFIZYKA STATYSTYCZNAGeneral relavity and gravitationGRAFIKA INŻYNIERSKA 1GRAFIKA INŻYNIERSKA 2HIGHLIGHTS OF MODERN PHYSICS AND ASTROPHYSICSHISTORIA FIZYKII PRACOWNIA FIZYCZNA 1I PRACOWNIA FIZYCZNA 2I pracownia fizyczna dla informatyków 1I pracownia fizyczna dla informatyków 2II PRACOWNIA FIZYCZNA 1II PRACOWNIA FIZYCZNA 2Initial training in the field of health and safety and fire protectionJĘZYKI PROGRAMOWANIA I GIU.Języki skryptowe - PYTHONJĘZYKI SKRYPTOWE-PYTHONKOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCHLEKTORATLEKTORAT 1LEKTORAT 2LEKTORAT 3Matematyka 1 Matematyka 2 Matematyka 3MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 1MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 2MATEMATYKA DYSKRETNAMECHANIKAMECHANIKA KWANTOWA 1MECHANIKA KWANTOWA 2MECHANIKA TEORETYCZNAMETODY MATEMATYCZNE FIZYKI TEORETYCZNEJMETODY NUMERYCZNE IMETODY NUMERYCZNE IIMETODY SYMULACJIMETODYKA NAUCZANIA FIZYKIMODELOWANIE FIZ. W ANIMACJI KOMPUTEROWEJMODELOWANIE KOMPUTEROWEModern quantum mechanics with elements of guantum opticsMSc Laboratory 1MSc Laboratory 2MSc Seminar 1 MSc Seminar 2NAUKI PRZYRODNICZE A ROZWÓJ CYWILIZACJINumeryczna analiza danychOBLICZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLICZNE W FIZYCEOCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJOPSERWACJE ASTRONOMICZNEOSIĄGNIĘCIA FIZYKI WSPÓŁCZESNEJPEDAGOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNZAJALNYCHPEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELIPEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELIPEDAGOGIKA-UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIPodstawy analizy danych - praktyczne warsztatyPodstawy CHEMIIPODSTAWY DYDAKTYKIPODSTAWY FIZYKI 1PODSTAWY FIZYKI 2PODSTAWY FIZYKI 3PODSTAWY FIZYKI 4PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJPODSTAWY OPRACOWANIA DANYCH POMIAROWYCHPODSTAWY PRAWA HANDLOWEGOPODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.PODSTAWY RACHUNKOWOŚCIPODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCHPRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 1Pracownia dydaktyki FIZYKI 2Pracownia dydaktyki FIZYKI 2PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 2PRACOWNIA ELEKTRONICZNAPRACOWNIA ELEKTRONICZNA DLA INFORMATYKÓWPRACOWNIA JĄDROWAPracownia komputerowa metod matematycznych 1Pracownia komputerowa metod matematycznych 2PRACOWNIA MAGISTERSKA 1PRACOWNIA MAGISTERSKA 2PRACOWNIA POMIARÓW I STEROWANIAPRACOWNIA PROBLEMÓW FIZYCZNYCHPRACOWNIA SPECJALISTYCZNAPRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWAPRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIAPRAKTYKAPRAKTYKAPRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM- CIĄGŁAPRAKTYKA DYDAKTYCZNA W LO-CIĄGŁAPRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SZKOLEPRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W GIMNAZJUMPreparatory Polish language course 1Preparatory Polish language course 2PROCESY STOCHASTYCZNE W EKONOMIIPROGRAMOWANIE APLIKACJI WWWPROGRAMOWANIE OBIEKTOWEPROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCHPROGRAMOWANIE W C++PROGRAMY UŻYTKOWEPROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 1PROJEKT C++PROJEKT PROGRAMISTYCZNYPSYCHOLOGIA BIZNESUPSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELIPSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELIPSYCHOLOGICZNE I EKONOMICZNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIPSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJQuantum electrodynamics

Contemporary problems in condensed matter physics

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWARACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKASelected tools of modern theoretical physics 1Selected tools of modern theoretical physics 2SEMINARIUMSEMINARIUM INŻYNIERSKIESEMINARIUM MAGISTERSKIE 1SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2SIECI KOMPUTEROWEStatistical physics 2

Quantum field theory 1

Introduction to many body theory

Statystyka dla fizyków SYMULACJE KOMPUTEROWE W FIZYCESYSTEMY OPERACYJNESZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ

lub

WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.

TEORIA PRZEJŚĆ FAZOWYCH I ZJAWISK KRYTYCZNYCHTERMODYNAMIKATrends in modern theoretical physicsWARSZTAT PRACY NAUCZYCIELAWIZUALNE I POZNAWCZE ASPEKTY PROJEKTOWANIAWSTĘP DO ALGEBRYWSTĘP DO ELEKTRONIKIWSTĘP DO NANOFIZYKI I NANOTECHNOLOGOIIWSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ

lub

OPTYKA KWANTOWA

WYBRANE METODY DIAGNOSTYKI POWIERZCHNI FAZY SKONDENSOWANEJWYCHOWANIE FIZYCZNEWychowanie fizyczneWYKŁAD MONOGRAFICZNY 1WYKŁAD MONOGRAFICZNY 2WYKŁAD MONOGRAFICZNY 3WYKŁAD MONOGRAFICZNY 4WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 3WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 4WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 5ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY DANYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMIZASTOSOWANIA ŚRODOWISKA LabVIEW W POMIARACH 1 pracownia fizyczna*Administracja systemów Unix/LinuxAlgebra 1Algebra 2ALGEBRA 2Algorytmy i programowanie*Algorytmy i struktury danychAnaliza danychAnaliza matematyczna 1 (do 16/17)Analiza Matematyczna 1*ANALIZA MATEMATYCZNA 2Analiza matematyczna 2 Analiza matematyczna 2 do (16/17)Analiza Matematyczna 2*Analiza matematyczna 3 ANALIZA MATEMATYCZNA 3 (do 16/17)Analiza Matematyczna 3*Astrofizyka obserwacyjna 1Astrofizyka obserwacyjna 2Astrofizyka teoretyczna 1Astrofizyka teoretyczna 2Astrofizyka układów planetarnych*Astrofizyka współczesna 1Astrofizyka współczesna 2Astrofizyka wysokich energii Astronomia galaktycznaAstronomia obserwacyjnaAstronomia pozagalaktycznaAtmosfery gwiazdoweBazy danychBazy danych astronomicznych*Bazy danych i arkusze kalkulacyjneBHP I OCHRONA WLASNOŚCI INTELEKTUALNEJBiochemiaBiologia ogólnaBudowa i ewolucja gwiazdBudowa i ewolucja gwiazd 2ChemiaChemia ogólna i analitycznaChemia organicznaCztery z sześciu wykładów:
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKLAD SPECJALISTYCZNY 2
Ćwiczenia obserwacyjne 1ĆWICZENIA OBSERWACYJNE 2Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującegoDetekcja promieniowania jonizującegoDETEKCJA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGODozymetria promieniowania jonizującego i ochrona radiologicznaDOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I OCHRONA RADIOLOGICZNADwa z czterech wykładów:
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
KWANTOWATEORIA POLA (Ф4) (P)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ(M)
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
Ekonofizyka 1Ekonofizyka 2Ekonomia 1Ekonomia 1 (2011/2012)Ekonomia 2ElektrodynamikaElektrodynamika kwantowaElektronikaElektronika i elektrotechnikaELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 2Elektronika komputerowaElektronika molekularnaElektryczność i magnetyzm Elementy astronomii i astrofizykiElementy biologii dla fizykówELEMENTY BIOLOGII DLA FIZYKÓWElementy fizyki półprzewodnikówElementy fizyki półprzewodników i nanofizykiElementy rachunku prawdopodobieństwaElementy teorii powierz. fazy skond. Elementy teorii powierzchniElementy teorii powierzchni metali Emisja głosuEmisja głosuEnergetyka jądrowaENERGETYKA JĄDROWAEnergetyka jądrowa i ochrona radiologicznaErgonomia, BHP,ochrona wł. intelekt. Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt.*Fale Fale (4+2)Ferroelektryki i ferroelastykiFilozofia przyrodyFinanse i bankowośćFizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnychFizyka atomu jądra i cząstek elementarnychFizyka ciała stałegoFizyka dla informatyków 1Fizyka dla informatyków 2Fizyka dla informatyków 3FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 2Fizyka fazy skondensowanej IFizyka fazy skondensowanej IIFizyka gwiazd i galaktykFizyka jadra i cząstek elemen.IIFizyka jądra i cząstek elementarnychFizyka kwantowaFizyka materiałówFIZYKA MATERIAŁÓWFizyka niskich temperatur: wybrane zagadnieniaFizyka promieniowania jonizującegoFizyka Słońca 1Fizyka Słońca 2Fizyka Słońca*Fizyka statystycznaFIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)Fizyka statystyczna i teoria ciała stałego Fizyka statystyczna IIFizyka układów planetarnychFizyka układów planetarnych*Fizyka ZiemiGenetykaGrafika inżynierska 1Grafika inżynierska 2GRAFIKA INŻYNIERSKA 3Grafika komputerowaGRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)Highlights of Modern Physics and Astrophysics (semin.)Historia astronomiiHistoria filozofiiHistoria fizykiI Pracownia fizyczna 1I Pracownia fizyczna 2 II Pracownia fizyczna 1II Pracownia fizyczna 1 (fk,ft)II Pracownia fizyczna 2INDYWIDUALNY PROJEKT PROGRAMISTYCZNYINFORMATYKA W BIZNESIEJĘZYK OBCY 1Język obcy 1Język obcy 2JĘZYK OBCY 2JĘZYK OBCY 3Język obcy 3Język obcy 4Języki programowaniaKlasyczna fizyka teoretycznaKlasyczna fizyka teoretyczna 1Klasyczna fizyka teoretyczna 2KLASYCZNA TEORIA POLA (M)Klasyczna teoria polaKoherentne stany materii skondensowanejKomputerowa analiza obrazów KosmologiaKultura-historia-globalizacjaKWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)Kwantowa fizyka teoretycznaKwantowa fizyka teoretyczna 1Kwantowa fizyka teoretyczna 2KWANTOWA TEORIA POLA (Ф4) (P)Kwantowa teoria pola IKwantowa teoria pola IILaboratorium baz danychLaboratorium programowania*Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowaniaMatematyczne podstawy obrazowaniaMatematyka 1MATEMATYKA 1-RRCMatematyka 1, (4+4)Matematyka 2MATEMATYKA 2 (do 16/17)Matematyka 2, (4+4)Matematyka 3MATEMATYKA 3 (do16/17)Matematyka elementarnaMechanikaMechanika i termodynamika technicznaMECHANIKA I TERMODYNAMIKA TECHNICZNAMechanika kwantowa 1Mechanika kwantowa 2Mechanika kwantowa 3Mechanika kwantowa dla inżynierówMECHANIKA KWANTOWA DLA INŻYNIERÓWMechanika nieba*Mechanika teoretyczna Mechanika teoretyczna (3+2)Mechanika Teoretyczna*METODOLOGIA PROW.PROJEKTU PROGRAMIST.Metody matematyczne fizyki teoretycznej II Metody matematyczne fizyki teoretycznej Metody matematyczne w Astronomii*Metody numeryczne IMetody numeryczne IIMetody numeryczne*METODY OBRAZOWANIA W MEDYCYNIEMetody obrazowania w medycynieMetody optymalizacji ochrony radiologicznej METODY OPTYMALIZACJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJMetody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1)Metody radiacyjne w terapiiMetody redukcji i analizy danych astronomicznychMetody symulacjiMetodyka nauczania fizykiMetodyka nauczania matematyki 1Metodyka nauczania matematyki 2Metodyka ocenianiaMETODYKA OCENIANIAMikrobiologiaModelarnia – krytyczność i złożonośćModelowanie komputeroweModelowanie procesów biologicznychModern quantum mechanics: mathematical and conceptual foundationsMolekularna organizacja komórkiMulti i nanoferroikiNanomateriały: wytwarzanie, właściwości, zastosowanieNANOMATERIAŁY: WYTWRZANIE, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIENauki przyrodnicze a rozwój cywilizacjiNauki przyrodnicze, a rozwój cywilizacji, (2)Obserwacje astronomiczneOgólna teoria względności i grawitacjaOPTYKA INSTRUMENTALNAOptyka instrumentalnaOptyka kwantowaOPTYKA KWANTOWAPakiet programów biurowychPAKIET PROGRAMÓW BIUROWYCHPakiet programów biurowych (lab) lub Programy użytkowe PedagogikaPedagogika 1Pedagogika 1, (2+3) Pedagogika 2Podstawy anatomii i fizjologii człowiekaPODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII CZŁOWIEKAPodstawy astronomii 1Podstawy astronomii 2Podstawy Astronomii*Podstawy biologii molekularnejPODSTAWY CHEMIIPodstawy chemiiPodstawy fizyki 1Podstawy Fizyki 1*Podstawy fizyki 2Podstawy Fizyki 2*Podstawy fizyki 3Podstawy Fizyki 3*Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwPodstawy materiałoznawstwaPODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWAPodstawy mikroskopii optycznejPODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIPodstawy spektroskopii molekularnejPODSTAWY SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJPodstawy zarządzaniaPODSTAWY ZARZĄDZANIAPODSTAWY ZARZĄDZANIA.Pracownia astrofizyczna 1Pracownia astrofizyczna 2Pracownia astronomicznaPracownia dla zaawansowanych: fizyka współczesnaPracownia dydaktyki fizyki 1Pracownia dydaktyki fizyki 1, (3)Pracownia dydaktyki fizyki 2Pracownia elektronicznaPracownia fizyczna IIPracownia fotometrii CCDPracownia IDLPracownia jądrowaPracownia komputerowa 1*Pracownia komputerowa 2*Pracownia komputerowa 3*Pracownia komputerowa 4*PRACOWNIA LABVIEW DLA ZAAWANSOWANYCHPracownia LabVIEW dla zaawansowanychPracownia magisterska 1Pracownia magisterska 1 Pracownia magisterska 1, (16) Pracownia magisterska 1,(12)Pracownia magisterska 1*Pracownia magisterska 2Pracownia magisterska 2Pracownia magisterska 2*Pracownia pomiarów i sterowaniaPracownia specjalistycznaPRACOWNIA SPECJALISTYCZNAPracownia spektroskopii*PRACOWNIA SYSTEMÓW WBUDOWANYCHPracownia wybranych metod nanodiagnostycznychPraktyczna mechanika kwantowaPraktykaPraktyka ciągła z fizyki (gimnazjum)Praktyka ciągła z matematyki (gimnazjum)PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM - CIĄGŁAPRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W LOPraktyka śródroczna z fizykiPraktyka śródroczna z matematykiPRAKTYKA..Praktyki - 3 tygodniePraktyki - 4 tygodniePraktyki w szkole średniej - 3 tyg.Prawo handlowePRAWO HANDLOWEPrezentacja wyników naukowych*Procesy stochastyczne w ekonomiiProgram graficz. interejsu użytkownikaProgramowanie 1Programowanie 1, (1+3)Programowanie 1*Programowanie 2Programowanie 2*PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCHProgramowanie obiektowe 1PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2Programowanie obiektowe 2Programowanie równoległePROGRAMOWANIE RÓWNOLEGŁEProgramowanie symbolicznePROGRAMOWANIE UKŁADÓW LOGICZNYCHProgramy użytkowePROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 2Projekt neutrinowyProjekt programistycznyPROJEKT W JĘZYKU SKRYPTOWYMPROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A CZŁOWIEK I ŚRODOWISKOPromieniowanie jonizujące a człowiek i środowiskoPrzedmiot ekonomicznyPrzedmiot humanistycznyPrzedmiot humanistyczny (dla EKF)Przedmiot społecznyPrzedmiot z zakresu naku humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistycznąPrzedmioty uzypełniające (emisja głosu)PsychologiaPsychologia 1Psychologia 2Pulsacje gwiazdowe*Rachunek prawdopodobieństwa RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKARachunek różniczkowy i całkowy 1Rachunek różniczkowy i całkowy 2Rachunek różniczkowy i całkowy 3RachunkowośćRACHUNKOWOŚĆRADIOIZOTOPY W MEDYCYNIERadioizotopy w medycynieSeminariumSeminarium 1Seminarium (fiz.tech.)Seminarium 2Seminarium inżynierskieSeminarium licencjackieSeminarium licencjackie 1Seminarium licencjackie 2*Seminarium magisterskie 1Seminarium magisterskie 2Seminarium magisterskie 3Seminarium magisterskie 4SEMINARIUM NOWYCH TECHNOLOGIISeminarium z astronomiiSeminarium z astronomii 1Seminarium z astronomii 2Seminarium z astronomii 3Seminarium z astronomii 4Seminarium z astronomii*Seminarium z problemów fizyki współczesnejSieci komputeroweSTATYSTYKA dla FIZYKÓWStatystyka dla fizyków STATYSTYKA DLA FIZYKÓW do (16/17)Statystyka matematyczna*Stochastyczne modelowanie układów złożonychStruktura elektronowa a właściwości ciał stałychSymulacje komputeroweSymulacje komputerowe w ekonofizyceSymulacje komputerowe w fizyce Teoria atmosfer gwiazdowychTeoria cząstek elementarnychTEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)Teoria grawitacjiTEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ (M)Teoria organizacji i psychologia zarządzaniaTeoria przejść fazowych i zjawisk krytycznychTeoria pulsacji gwiazdowychTEORIA WIELU CIAŁ (M)Termodynamika i fizyka cząsteczkowaTermodynamika i fizyka statystycznaTworzenie aplikacji internetowychTworzenie stron internetowych*Umowy w obrocie gospodarczymUMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYMusunąćWakacyjna praktyka obserwacyjnaWarsztat pracy nauczycielaWarsztat pracy nauczyciela IIWIZUALNE ASPEKTY PROJEKTOWANIAWprowadzenie do programowania w PythonieWspółczesna fizyka doświadczalnaWspółczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanejWstęp do algebry (do 16/17)Wstęp do fizykiWSTĘP DO FIZYKIWstęp do fizyki SłońcaWSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.WSTĘP DO MATEMATYKIWstęp do matematykiWstęp do nanofizyki i nanotechnologiiWstęp do optyki kwantowejWstęp do programowaniaWSTĘP DO SYMULACJI KOMPUTEROWYCHWstęp do systemów operacyjnych*Wstęp do teorii jądra i cząst. elem. IIWSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ Wybrane metody diagnostyki powierzchni fazy skondensowanejWybrane metody doświadczalne nanotechnologiiWYBRANE METODY FIZYCZNE W MEDYCYNIEWybrane metody fizyczne w medycynieWybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 2*WYBRANE ZAGADNIENIA BIOFIZYKIWybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 1*Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego**Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1*Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 2Wybrane zagadnienia z biofizykiWybrane zagadnienia z fizyki magnetykówWybrane zagdadnienia fizyki ciała stałego 1,2 *Wybrany język programowania - FortranWychowanie fizyczneWychowanie Fizyczne 1*Wychowanie Fizyczne 2*Wykład monograficzny WYKŁAD MONOGRAFICZNYWykład monograficzny I , 1Wykład monograficzny I , 2Wykład monograficzny II, 1Wykład monograficzny II, 2Wykład specjalistycznyWykład specjalistyczny (fiz.)Wykład specjalistyczny (komp.)Wykład specjalistyczny (komp.) 1 Wykład specjalistyczny (komp.) 2 Wykład specjalistyczny 1*Wykład specjalistyczny 1**Wykład specjalistyczny 2*Wykład specjalistyczny 2**Wykład specjalistyczny 3*Wykład specjalistyczny 3**Wykład specjalistyczny 4*Wykład specjalistyczny 4**WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 6WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 7WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 8Wykłady specjalistyczne 1 Wykłady specjalistyczne 2 Wykłady specjalistyczne 3 Wykłady specjalistyczne 4 Zaawansowane metody analizy danychZaawansowane metody redukcji i analizy danych astronomicznychZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE C++Zastosowania laserów w medycynieZastosowania środowiska LabView w pomiarachZASTOSOWANIE FIZYKI W DERMATOLOGIIZastosowanie fizyki w dermatologiiZastosowanie komp. w fiz. doświadczalnejZastosowanie komp. w naucz. fizyki i matematykiZastosowanie komp. w nauczaniu fizykiZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCZANIU FIZYKIZastosowanie komputerów w pomiarachZastosowanie laserów w okulistyceZastosowanie środowiska LabView w pomiarachZESPOŁOWY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY
Konwersatorium 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0 godz tygodniowo przez 9 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 5 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 5 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0 godz tygodniowo przez 9 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 10 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0 godz tygodniowo przez tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Laboratorium 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 30 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 45 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 10 godz tygodniowo przez 15 tygodni 10 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 10 godz tygodniowo przez 15 tygodni 10 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 10 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 1 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 12 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6.4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 10 godz tygodniowo przez 15 tygodni 16 godz tygodniowo przez 15 tygodni 12 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 16 godz tygodniowo przez 15 tygodni 20 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0.93 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0.93 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0.4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0.6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0.6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0.4 godz tygodniowo przez 6 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Praktyki 5 godz tygodniowo przez 15 tygodni 7 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 5 godz tygodniowo przez 3 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 6.7 godz tygodniowo przez 15 tygodni 25 godz tygodniowo przez 3 tygodni 25 godz tygodniowo przez 4 tygodni 5 godz tygodniowo przez 3 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Seminarium 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
WF 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 0.8 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1.33 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1.34 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 4 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski