kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Przedmioty - Jednostka Prowadząca

PrzedmiotyJednostka Prowadząca
ALGEBRA 1
Algebra 2
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
Analiza matematyczna 2
Analiza matematyczna 3
BAZY DANYCH
Bazy DANYCH
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
Classical field theory
Cztery z sześciu wykładów:

Theory of elementary particles

General relavity and gravitation

Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 1

Wykład specjalistyczny do wyboru 2

DODATKOWY DO WYBORU
Dwa z czterech wykładów:

Quantum electrodynamics

Classical field theory

Contemporary problems in condensed matter physics

Introduction to many body theory

EKONOFIZYKA 1
EKONOFIZYKA 2
EKONOMIA 1
EKONOMIA 2
ELEKTRODYNAMIKA
ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA
ELEKTRONIKA CYFROWA
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1
ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM
ELEMENTY ASTRONOMII I ASTROFIZYKI
ELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJ
ELEMENTY MECHANIKI TEORETYCZNEJ I SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI
ELEMENTY RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
FALE
FIZYKA ATOMU, JĄDRA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 1
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 2
FIZYKA DLA INFORMATYKÓW 3
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 1
FIZYKA KWANTOWA
FIZYKA STATYSTYCZNA
General relavity and gravitation
GRAFIKA INŻYNIERSKA 1
GRAFIKA INŻYNIERSKA 2
HIGHLIGHTS OF MODERN PHYSICS AND ASTROPHYSICS
HISTORIA FIZYKI
I PRACOWNIA FIZYCZNA 1
I PRACOWNIA FIZYCZNA 2
I pracownia fizyczna dla informatyków 1
I pracownia fizyczna dla informatyków 2
II PRACOWNIA FIZYCZNA 1
II PRACOWNIA FIZYCZNA 2
Initial training in the field of health and safety and fire protection
JĘZYKI PROGRAMOWANIA I GIU.
Języki skryptowe - PYTHON
JĘZYKI SKRYPTOWE-PYTHON
KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
LEKTORAT
Matematyka 1
Matematyka 2
Matematyka 3
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 1
MATEMATYKA DLA INFORMATYKÓW 2
MATEMATYKA DYSKRETNA
MECHANIKA
MECHANIKA KWANTOWA 1
MECHANIKA KWANTOWA 2
MECHANIKA TEORETYCZNA
METODY MATEMATYCZNE FIZYKI TEORETYCZNEJ
METODY NUMERYCZNE I
METODY NUMERYCZNE II
METODY SYMULACJI
METODYKA NAUCZANIA FIZYKI
MIKROEKONOMIA
MODELOWANIE FIZ. W ANIMACJI KOMPUTEROWEJ
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
NAUKI PRZYRODNICZE A ROZWÓJ CYWILIZACJI
Numeryczna analiza danych
OBLICZENIA NUMERYCZNE I SYMBOLICZNE W FIZYCE
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
OPSERWACJE ASTRONOMICZNE
Optional courses 1 (OP)
OSIĄGNIĘCIA FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ
PEDAGOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PONADGIMNZAJALNYCH
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI
PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI
PEDAGOGIKA-UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Podstawy analizy danych - praktyczne warsztaty
Podstawy CHEMII
PODSTAWY DYDAKTYKI
PODSTAWY FIZYKI 1
PODSTAWY FIZYKI 2
PODSTAWY FIZYKI 3
PODSTAWY FIZYKI 4
PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
PODSTAWY OPRACOWANIA DANYCH POMIAROWYCH
PODSTAWY PRAWA HANDLOWEGO
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
PODSTAWY STATYSTYKI I ANALIZY DANYCH
PRACA DYPLOMOWA + EGZAMIN
PRACA DYPLOMOWA+EGZAMIN DYPLOMOWY
PRACA DYPLOMOWA+EGZAMIN DYPLOMOWY
PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 1
Pracownia dydaktyki FIZYKI 2
Pracownia dydaktyki FIZYKI 2
PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI 2
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA DLA INFORMATYKÓW
PRACOWNIA JĄDROWA
Pracownia komputerowa metod matematycznych 1
Pracownia komputerowa metod matematycznych 2
PRACOWNIA MAGISTERSKA 1
PRACOWNIA MAGISTERSKA 2
PRACOWNIA POMIARÓW I STEROWANIA
PRACOWNIA PROBLEMÓW FIZYCZNYCH
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYCZNA MECHANIKA KWANTOWA
PRAKTYCZNY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA
PRAKTYKA
PRAKTYKA
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM- CIĄGŁA
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W LO-CIĄGŁA
PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SZKOLE
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W GIMNAZJUM
Preparatory Polish language course 1
PROCESY STOCHASTYCZNE W EKONOMII
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WWW
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
PROGRAMOWANIE W C++
PROGRAMY UŻYTKOWE
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 1
PROJEKT C++
PROJEKT PROGRAMISTYCZNY
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY/SPOŁECZNY
PSYCHOLOGIA BIZNESU
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
PSYCHOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
PSYCHOLOGICZNE I EKONOMICZNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
Quantum electrodynamics

Contemporary problems in condensed matter physics

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
Selected tools of modern theoretical physics 1
Selected tools of modern theoretical physics 2
SEMINARIUM
SEMINARIUM INŻYNIERSKIE
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2
SIECI KOMPUTEROWE
Statistical physics 2

Quantum field theory 1

Introduction to many body theory

Statystyka dla fizyków
SYMULACJE KOMPUTEROWE W FIZYCE
SYSTEMY OPERACYJNE
SZKOLENIE WSTĘPNE Z ZAKRESU BHP ORAZ OCHRONY PPOŻ. (realizowane w formie e-learningu)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ

lub

WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.

TEORIA PRZEJŚĆ FAZOWYCH I ZJAWISK KRYTYCZNYCH
TERMODYNAMIKA
Trends in modern theoretical physics
WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
WIZUALNE I POZNAWCZE ASPEKTY PROJEKTOWANIA
WSTĘP DO ALGEBRY
WSTĘP DO ELEKTRONIKI
WSTĘP DO NANOFIZYKI I NANOTECHNOLOGOII
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ

lub

OPTYKA KWANTOWA

WYBRANE METODY DIAGNOSTYKI POWIERZCHNI FAZY SKONDENSOWANEJ
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 1
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 2
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 3
WYKŁAD MONOGRAFICZNY 4
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 2
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 3
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 4
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 5
ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY DANYCH
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
ZASTOSOWANIA ŚRODOWISKA LabVIEW W POMIARACH
Administracja systemów Unix/Linux
Algebra 1
Algebra 2
ALGEBRA 2
Algorytmy i struktury danych
Analiza danych
Analiza matematyczna 1 (do 16/17)
Analiza matematyczna 2
ANALIZA MATEMATYCZNA 2
Analiza matematyczna 2 do (16/17)
Analiza matematyczna 3
ANALIZA MATEMATYCZNA 3 (do 16/17)
Astrofizyka obserwacyjna 1
Astrofizyka obserwacyjna 2
Astrofizyka teoretyczna 1
Astrofizyka teoretyczna 2
Astrofizyka współczesna 1
Astrofizyka współczesna 2
Astrofizyka wysokich energii
Astronomia galaktyczna
Astronomia obserwacyjna
Astronomia pozagalaktyczna
Atmosfery gwiazdowe
Bazy danych
Bazy danych i arkusze kalkulacyjne
Biochemia
Biologia ogólna
Budowa i ewolucja gwiazd
Budowa i ewolucja gwiazd 2
Chemia ogólna i analityczna
Chemia organiczna
Cztery z sześciu wykładów:
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 1
WYKLAD SPECJALISTYCZNY 2
Ćwiczenia obserwacyjne 1
Ćwiczenia obserwacyjne 2
Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującego
Detekcja promieniowania jonizującego
DETEKCJA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Dozymetria promieniowania jonizującego i ochrona radiologiczna
DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I OCHRONA RADIOLOGICZNA
Dwa z czterech wykładów:
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
KWANTOWATEORIA POLA (Ф4) (P)
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ(M)
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
Egzamin licencjacki
Egzamin magisterski
Ekonofizyka 1
Ekonofizyka 2
Ekonomia 1
Ekonomia 1 (2011/2012)
Ekonomia 2
Elektrodynamika
Elektrodynamika kwantowa
Elektronika
Elektronika i elektrotechnika
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 1
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 2
Elektronika komputerowa
Elektronika molekularna
Elektryczność i magnetyzm
Elementy astronomii i astrofizyki
Elementy biologii dla fizyków
ELEMENTY BIOLOGII DLA FIZYKÓW
Elementy fizyki półprzewodników
Elementy fizyki półprzewodników i nanofizyki
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Elementy teorii powierz. fazy skond.
Elementy teorii powierzchni
Elementy teorii powierzchni metali
Emisja głosu
Emisja głosu
Energetyka jądrowa
ENERGETYKA JĄDROWA
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna
Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt.
Fale
Fale (4+2)
Ferroelektryki i ferroelastyki
Filozofia przyrody
Finanse i bankowość
Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych
Fizyka ciała stałego
Fizyka dla informatyków 1
Fizyka dla informatyków 2
Fizyka dla informatyków 3
FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ 2
Fizyka fazy skondensowanej I
Fizyka fazy skondensowanej II
Fizyka gwiazd i galaktyk
Fizyka jadra i cząstek elemen.II
Fizyka jądra i cząstek elementarnych
Fizyka kwantowa
Fizyka materiałów
FIZYKA MATERIAŁÓW
Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia
Fizyka promieniowania jonizującego
Fizyka Słońca 1
Fizyka Słońca 2
Fizyka statystyczna
FIZYKA STATYSTYCZNA 2 (M)
Fizyka statystyczna i teoria ciała stałego
Fizyka statystyczna II
Fizyka układów planetarnych
Fizyka Ziemi
Genetyka
Grafika inżynierska 1
Grafika inżynierska 2
GRAFIKA INŻYNIERSKA 3
Grafika komputerowa
GRAWITACJA I KOSMOLOGIA (P)
Historia astronomii
Historia fizyki
I Pracownia fizyczna 1
I Pracownia fizyczna 2
II Pracownia fizyczna 1
II Pracownia fizyczna 1 (fk,ft)
II Pracownia fizyczna 2
INDYWIDUALNY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY
INFORMATYKA W BIZNESIE
Język obcy 1
Język obcy 2
Język obcy 3
Język obcy 4
Języki programowania
Klasyczna fizyka teoretyczna
Klasyczna fizyka teoretyczna 1
Klasyczna fizyka teoretyczna 2
KLASYCZNA TEORIA POLA (M)
Klasyczna teoria pola
Koherentne stany materii skondensowanej
Komputerowa analiza obrazów
Kosmologia
Kultura-historia-globalizacja
KWANTOWA ELEKTRODYNAMIKA (P)
Kwantowa fizyka teoretyczna
Kwantowa fizyka teoretyczna 1
Kwantowa fizyka teoretyczna 2
KWANTOWA TEORIA POLA (Ф4) (P)
Kwantowa teoria pola I
Kwantowa teoria pola II
Laboratorium baz danych
Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania
Matematyczne podstawy obrazowania
Matematyka 1
MATEMATYKA 1-RRC
Matematyka 1, (4+4)
Matematyka 2
MATEMATYKA 2 (do 16/17)
Matematyka 2, (4+4)
Matematyka 3
MATEMATYKA 3 (do16/17)
Matematyka elementarna
Mechanika
Mechanika i termodynamika techniczna
MECHANIKA I TERMODYNAMIKA TECHNICZNA
Mechanika kwantowa 1
Mechanika kwantowa 2
MECHANIKA KWANTOWA DLA INŻYNIERÓW
Mechanika kwantowa dla inżynierów
Mechanika teoretyczna
Mechanika teoretyczna (3+2)
METODOLOGIA PROW.PROJEKTU PROGRAMIST.
Metody matematyczne fizyki teoretycznej II
Metody matematyczne fizyki teoretycznej
Metody numeryczne I
Metody numeryczne II
METODY OBRAZOWANIA W MEDYCYNIE
Metody obrazowania w medycynie
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej
METODY OPTYMALIZACJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1)
Metody radiacyjne w terapii
Metody redukcji i analizy danych astronomicznych
Metody symulacji
Metodyka nauczania fizyki
Metodyka nauczania matematyki 1
Metodyka nauczania matematyki 2
METODYKA OCENIANIA
Mikrobiologia
Modelarnia – krytyczność i złożoność
Modelowanie komputerowe
Modelowanie procesów biologicznych
Modern quantum mechanics: mathematical and conceptual foundations
Molekularna organizacja komórki
Multi i nanoferroiki
Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości, zastosowanie
NANOMATERIAŁY: WYTWRZANIE, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIE
Nauki przyrodnicze a rozwój cywilizacji
Nauki przyrodnicze, a rozwój cywilizacji, (2)
Obserwacje astronomiczne
Ogólna teoria względności i grawitacja
OPTYKA INSTRUMENTALNA
Optyka instrumentalna
Optyka kwantowa
OPTYKA KWANTOWA
PAKIET PROGRAMÓW BIUROWYCH
Pakiet programów biurowych
Pakiet programów biurowych (lab) lub Programy użytkowe
Pedagogika
Pedagogika 1
Pedagogika 1, (2+3)
Pedagogika 2
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy astronomii 1
Podstawy astronomii 2
Podstawy biologii molekularnej
PODSTAWY CHEMII
Podstawy chemii
Podstawy fizyki 1
Podstawy fizyki 2
Podstawy fizyki 3
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
Podstawy materiałoznawstwa
PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA
Podstawy mikroskopii optycznej
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODSTAWY SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ
Podstawy spektroskopii molekularnej
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
PODSTAWY ZARZĄDZANIA.
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Praca inżynierska (projekt inż.)
Pracownia astrofizyczna 1
Pracownia astrofizyczna 2
Pracownia dla zaawansowanych: fizyka współczesna
Pracownia dydaktyki fizyki 1
Pracownia dydaktyki fizyki 1, (3)
Pracownia dydaktyki fizyki 2
Pracownia elektroniczna
Pracownia fizyczna II
Pracownia IDL
Pracownia jądrowa
PRACOWNIA LABVIEW DLA ZAAWANSOWANYCH
Pracownia LabVIEW dla zaawansowanych
Pracownia magisterska 1
Pracownia magisterska 1
Pracownia magisterska 1, (16)
Pracownia magisterska 1,(12)
Pracownia magisterska 2
Pracownia magisterska 2
Pracownia pomiarów i sterowania
Pracownia specjalistyczna
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
Pracownia specjalistyczna
Pracownia spektroskopii*
PRACOWNIA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH
Pracownia wybranych metod nanodiagnostycznych
Praktyczna mechanika kwantowa
Praktyka
Praktyka ciągła z fizyki (gimnazjum)
Praktyka ciągła z matematyki (gimnazjum)
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W GIMNAZJUM - CIĄGŁA
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W LO
Praktyka śródroczna z fizyki
Praktyka śródroczna z matematyki
PRAKTYKA..
Praktyki - 3 tygodnie
Praktyki - 4 tygodnie
Praktyki w szkole średniej - 3 tyg.
Prawo handlowe
PRAWO HANDLOWE
Procesy stochastyczne w ekonomii
Program graficz. interejsu użytkownika
Programowanie 1
Programowanie 1, (1+3)
Programowanie 2
PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH
Programowanie obiektowe 1
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1
Programowanie obiektowe 2
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 2
PROGRAMOWANIE RÓWNOLEGŁE
Programowanie równoległe
Programowanie symboliczne
PROGRAMOWANIE UKŁADÓW LOGICZNYCH
Programy użytkowe
PROJEKT APLIKACJI MOBILNEJ 2
Projekt neutrinowy
Projekt programistyczny
PROJEKT W JĘZYKU SKRYPTOWYM
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko
PRZEDMIOT DO WYBORU 1
PRZEDMIOT DO WYBORU 2
Przedmiot ekonomiczny
Przedmiot humanistyczny
Przedmiot humanistyczny (dla EKF)
Przedmiot społeczny
Przedmiot z zakresu naku humanistycznych, ekonomii lub innych poszerzających wiedzę humanistyczną
Przedmioty uzypełniające (emisja głosu)
Psychologia
Psychologia 1
Psychologia 2
Rachunek prawdopodobieństwa
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
Rachunek różniczkowy i całkowy 1
Rachunek różniczkowy i całkowy 2
Rachunek różniczkowy i całkowy 3
RACHUNKOWOŚĆ
Rachunkowość
Radioizotopy w medycynie
RADIOIZOTOPY W MEDYCYNIE
Seminarium
Seminarium 1
Seminarium (fiz.tech.)
Seminarium 2
Seminarium inżynierskie
Seminarium licencjackie
Seminarium magisterskie 1
Seminarium magisterskie 2
Seminarium magisterskie 3
Seminarium magisterskie 4
SEMINARIUM NOWYCH TECHNOLOGII
Seminarium z astronomii
Seminarium z problemów fizyki współczesnej
Sieci komputerowe
STATYSTYKA dla FIZYKÓW
Statystyka dla fizyków
STATYSTYKA DLA FIZYKÓW do (16/17)
Stochastyczne modelowanie układów złożonych
Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych
Symulacje komputerowe
Symulacje komputerowe w ekonofizyce
Symulacje komputerowe w fizyce
Teoria cząstek elementarnych
TEORIA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH (P)
Teoria grawitacji
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ
TEORIA MATERII SKONDENSOWANEJ (M)
Teoria organizacji i psychologia zarządzania
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych
TEORIA WIELU CIAŁ (M)
Termodynamika i fizyka cząsteczkowa
Termodynamika i fizyka statystyczna
Tworzenie aplikacji internetowych
Umowy w obrocie gospodarczym
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM
Wakacyjna praktyka obserwacyjna
Warsztat pracy nauczyciela
Warsztat pracy nauczyciela II
WIZUALNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA
Wprowadzenie do programowania w Pythonie
Współczesna fizyka doświadczalna
Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej
Wstęp do algebry (do 16/17)
Wstęp do fizyki
WSTĘP DO FIZYKI
Wstęp do fizyki Słońca
WSTĘP DO GEOMETRII RÓŻN.
Wstęp do matematyki
WSTĘP DO MATEMATYKI
Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii
Wstęp do optyki kwantowej
Wstęp do programowania
WSTĘP DO SYMULACJI KOMPUTEROWYCH
Wstęp do teorii jądra i cząst. elem. II
WSTĘP DO TEORII WIELU CIAŁ
Wybrane metody diagnostyki powierzchni fazy skondensowanej
Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii
WYBRANE METODY FIZYCZNE W MEDYCYNIE
Wybrane metody fizyczne w medycynie
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 2*
WYBRANE ZAGADNIENIA BIOFIZYKI
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 1*
Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego**
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 1*
Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej 2
Wybrane zagadnienia z biofizyki
Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków
Wybrane zagdadnienia fizyki ciała stałego 1,2 *
Wybrany język programowania - Fortran
Wychowanie fizyczne
WYKŁAD MONOGRAFICZNY
Wykład monograficzny
Wykład monograficzny I , 1
Wykład monograficzny I , 2
Wykład monograficzny II, 1
Wykład monograficzny II, 2
Wykład specjalistyczny
Wykład specjalistyczny (fiz.)
Wykład specjalistyczny (komp.)
Wykład specjalistyczny (komp.) 1
Wykład specjalistyczny (komp.) 2
Wykład specjalistyczny 1**
Wykład specjalistyczny 2**
Wykład specjalistyczny 3**
Wykład specjalistyczny 4**
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 6
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 7
WYKŁAD SPECJALISTYCZNY 8
Wykłady specjalistyczne 2
Wykłady specjalistyczne 3
Wykłady specjalistyczne 4
Zaawansowane metody analizy danych
Zaawansowane metody redukcji i analizy danych astronomicznych
ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE C++
Zastosowania laserów w medycynie
Zastosowania środowiska LabView w pomiarach
ZASTOSOWANIE FIZYKI W DERMATOLOGII
Zastosowanie fizyki w dermatologii
Zastosowanie komp. w fiz. doświadczalnej
Zastosowanie komp. w naucz. fizyki i matematyki
Zastosowanie komp. w nauczaniu fizyki
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCZANIU FIZYKI
Zastosowanie komputerów w pomiarach
Zastosowanie laserów w okulistyce
Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach
ZESPOŁOWY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski